Mũi vát mép 90 độ

Thương hiệu

Mũi vát mép 90°

             

HSS, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 335C, countersink angle 60°, number of teeth 3

Application
For general use.

Shank:
4 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...12 mm: with three-surface grind


Is part of:
176500 Assortment of countersinks 90°

Tolerance d: z9


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176000.0100

Mũi vát mép 90° 

4.31.3404
276,000
PCE

176000.0200

Mũi vát mép 90° 

51.5404
289,000
PCE

176000.0300

Mũi vát mép 90° 

5.31.5404
289,000
PCE

176000.0400

Mũi vát mép 90° 

5.81.5455
290,000
PCE

176000.0500

Mũi vát mép 90° 

61.5455
291,000
PCE

176000.0600

Mũi vát mép 90° 

6.31.5455
291,000
PCE

176000.0700

Mũi vát mép 90° 

71.8506
303,000
PCE

176000.0800

Mũi vát mép 90° 

7.31.8506
320,000
PCE

176000.0900

Mũi vát mép 90° 

82506
320,000
PCE

176000.1000

Mũi vát mép 90° 

8.32506
320,000
PCE

176000.1100

Mũi vát mép 90° 

9.42.2506
332,000
PCE

176000.1200

Mũi vát mép 90° 

102.5506
355,000
PCE

176000.1300

Mũi vát mép 90° 

10.42.5506
385,000
PCE

176000.1400

Mũi vát mép 90° 

11.52.8568
400,000
PCE

176000.1500

Mũi vát mép 90° 

12.42.8568
420,000
PCE

176000.1600

Mũi vát mép 90° 

13.42.9568
449,000
PCE

176000.1700

Mũi vát mép 90° 

153.26010
472,000
PCE

176000.1800

Mũi vát mép 90° 

16.53.26010
503,000
PCE

176000.1900

Mũi vát mép 90° 

193.56310
684,000
PCE

176000.2000

Mũi vát mép 90° 

20.53.56310
706,000
PCE

176000.2100

Mũi vát mép 90° 

233.86710
914,000
PCE

176000.2200

Mũi vát mép 90° 

253.86710
967,000
PCE

176000.2300

Mũi vát mép 90° 

263.86710
1,247,000
PCE

176000.2400

Mũi vát mép 90° 

2847112
1,309,000
PCE

176000.2500

Mũi vát mép 90° 

304.27112
1,440,000
PCE

176000.2600

Mũi vát mép 90° 

314.27112
1,442,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° FUTURO

             

HSS, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For general use.

Shank:
4 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...12 mm: with three-surface grind


Tolerance d: z9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176010.0100

Mũi vát mép 90° FUTURO 

4.31.3404
201,000
PCE

176010.0200

Mũi vát mép 90° FUTURO 

51.5404
202,000
PCE

176010.0300

Mũi vát mép 90° FUTURO 

5.31.5404
202,000
PCE

176010.0400

Mũi vát mép 90° FUTURO 

5.81.5455
206,000
PCE

176010.0500

Mũi vát mép 90° FUTURO 

61.5455
206,000
PCE

176010.0600

Mũi vát mép 90° FUTURO 

6.31.5455
202,000
PCE

176010.0700

Mũi vát mép 90° FUTURO 

71.8506
224,000
PCE

176010.0800

Mũi vát mép 90° FUTURO 

7.31.8506
224,000
PCE

176010.0900

Mũi vát mép 90° FUTURO 

82506
221,000
PCE

176010.1000

Mũi vát mép 90° FUTURO 

8.32506
231,000
PCE

176010.1100

Mũi vát mép 90° FUTURO 

9.42.2506
267,000
PCE

176010.1200

Mũi vát mép 90° FUTURO 

102.5506
265,000
PCE

176010.1300

Mũi vát mép 90° FUTURO 

10.42.5506
276,000
PCE

176010.1400

Mũi vát mép 90° FUTURO 

11.52.8568
379,000
PCE

176010.1500

Mũi vát mép 90° FUTURO 

12.42.8568
371,000
PCE

176010.1600

Mũi vát mép 90° FUTURO 

13.42.9568
414,000
PCE

176010.1700

Mũi vát mép 90° FUTURO 

153.26010
420,000
PCE

176010.1800

Mũi vát mép 90° FUTURO 

16.53.26010
446,000
PCE

176010.1900

Mũi vát mép 90° FUTURO 

193.56310
600,000
PCE

176010.2000

Mũi vát mép 90° FUTURO 

20.53.56310
592,000
PCE

176010.2100

Mũi vát mép 90° FUTURO 

233.86710
773,000
PCE

176010.2200

Mũi vát mép 90° FUTURO 

253.86710
766,000
PCE

176010.2300

Mũi vát mép 90° FUTURO 

263.86710
1,059,000
PCE

176010.2400

Mũi vát mép 90° FUTURO 

2847112
1,096,000
PCE

176010.2500

Mũi vát mép 90° FUTURO 

304.27112
1,151,000
PCE

176010.2600

Mũi vát mép 90° FUTURO 

314.27112
1,123,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges

             

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, three-surface grind, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 90° countersinks.

Is part of:
176515 Assortment of countersinks 90° BECK EUC speed, 5-part
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176015.0100

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

4.31.3404
775,000
PCE

176015.0200

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

61.5455
833,000
PCE

176015.0300

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

6.31.5455
844,000
PCE

176015.0400

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

82506
914,000
PCE

176015.0500

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

8.32506
932,000
PCE

176015.0600

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

102.5506
945,000
PCE

176015.0700

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

10.42.5506
945,000
PCE

176015.0800

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

11.52.8568
1,088,000
PCE

176015.0900

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

12.42.8568
1,138,000
PCE

176015.1000

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

153.26010
1,283,000
PCE

176015.1100

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

16.53.26010
1,294,000
PCE

176015.1200

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

193.56310
1,424,000
PCE

176015.1300

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

20.53.56310
1,582,000
PCE

176015.1400

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

233.86710
1,732,000
PCE

176015.1500

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

253.86710
1,890,000
PCE

176015.1600

Mũi vát mép 90° BECK, EUC speed, three cutting edges 

314.27112
2,332,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed

              

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, cylinder(without flat, HA), DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 90° countersinks.

Is part of:
176520 Assortment of countersinks 90° BECK EUC-Speed, 5-pieces

Tolerance: d2:h9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176020.0020

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

4.31.3404
705,000
PCE

176020.0040

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

61.5455
753,000
PCE

176020.0100

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

6.31.5455
763,000
PCE

176020.0120

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

82506
831,000
PCE

176020.0140

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

8.32506
845,000
PCE

176020.0160

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

102.5506
859,000
PCE

176020.0200

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

10.42.5506
862,000
PCE

176020.0220

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

11.52.8568
987,000
PCE

176020.0240

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

12.42.8568
1,027,000
PCE

176020.0260

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

153.26010
1,171,000
PCE

176020.0300

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

16.53.26010
1,206,000
PCE

176020.0320

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

193.56310
1,325,000
PCE

176020.0400

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

20.53.56310
1,496,000
PCE

176020.0420

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

233.86710
1,634,000
PCE

176020.0500

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

253.86710
1,806,000
PCE

176020.0600

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed 

314.27112
2,219,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long

              

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, cylinder(without flat, HA), DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 90° countersinks.


Tolerance: d2:h9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176022.0100

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long 

6.31.51045
1,487,000
PCE

176022.0200

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long 

8.321056
1,606,000
PCE

176022.0300

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long 

10.42.51076
1,728,000
PCE

176022.0400

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long 

12.42.81088
1,928,000
PCE

176022.0500

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long 

16.53.211110
2,067,000
PCE

176022.0600

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long 

20.53.511410
2,425,000
PCE

176022.0700

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long 

253.811810
2,786,000
PCE

176022.0800

Mũi vát mép 90° BECK, EUC-Speed long 

314.214012
3,705,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90°

              

HSS, TiN coating, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
Especially suitable for aluminium and aluminium alloys.

Shank:
4 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...12 mm: with three-surface grind


Is part of:
176540 Assortment of countersinks 90°

Tolerance d: z9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176030.0100

Mũi vát mép 90° 

51.5404
623,000
PCE

176030.0200

Mũi vát mép 90° 

6.31.5455
629,000
PCE

176030.0300

Mũi vát mép 90° 

7.31.8506
731,000
PCE

176030.0400

Mũi vát mép 90° 

82506
715,000
PCE

176030.0500

Mũi vát mép 90° 

8.32506
718,000
PCE

176030.0600

Mũi vát mép 90° 

102.5506
850,000
PCE

176030.0700

Mũi vát mép 90° 

10.42.5506
862,000
PCE

176030.0800

Mũi vát mép 90° 

12.42.8568
923,000
PCE

176030.0900

Mũi vát mép 90° 

153.26010
1,086,000
PCE

176030.1000

Mũi vát mép 90° 

16.53.26010
1,114,000
PCE

176030.1100

Mũi vát mép 90° 

20.53.56310
1,560,000
PCE

176030.1200

Mũi vát mép 90° 

233.86710
2,011,000
PCE

176030.1300

Mũi vát mép 90° 

253.86710
2,097,000
PCE

176030.1400

Mũi vát mép 90° 

314.27112
2,870,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 90° FUTURO

              

HSS, TiN coating, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 335C, countersink angle 90°, number of teeth 3

Application
For general use.

Shank:
4 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...12 mm: with three-surface grind
Is part of:
176580 Assortment of countersinks 90° FUTURO TiN

Tolerance d: z9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng D (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176040.0100

Mũi vát mép 90° FUTURO 

51.5404
432,000
PCE

176040.0200

Mũi vát mép 90° FUTURO 

6.31.5455
421,000
PCE

176040.0300

Mũi vát mép 90° FUTURO 

7.31.8506
495,000
PCE

176040.0400

Mũi vát mép 90° FUTURO 

82506
495,000
PCE

176040.0500

Mũi vát mép 90° FUTURO 

8.32506
496,000
PCE

176040.0600

Mũi vát mép 90° FUTURO 

102.5506
554,000
PCE

176040.0700

Mũi vát mép 90° FUTURO 

10.42.5506
585,000
PCE

176040.0800

Mũi vát mép 90° FUTURO 

12.42.8568
706,000
PCE

176040.0900

Mũi vát mép 90° FUTURO 

153.26010
823,000
PCE

176040.1000

Mũi vát mép 90° FUTURO 

16.53.26010
849,000
PCE

176040.1100

Mũi vát mép 90° FUTURO 

20.53.56310
1,136,000
PCE

176040.1200

Mũi vát mép 90° FUTURO 

233.86710
1,498,000
PCE

176040.1300

Mũi vát mép 90° FUTURO 

253.86710
1,502,000
PCE

176040.1400

Mũi vát mép 90° FUTURO 

314.27112
1,925,000