Mũi vát mép 60 độ

Thương hiệu

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges

              

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, three-surface grind, DIN 334C, countersink angle 60°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 60° countersinks.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.31.6455
880,000
PCE
82506
954,000
PCE
102.5506
984,000
PCE
12.53.2568
1,186,000
PCE
1646310
1,349,000
PCE
2056710
1,624,000
PCE
256.37110
1,938,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed

              

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, cylinder(without flat, HA), DIN 335C, countersink angle 60°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 60° countersinks.


Tolerance: d2:h9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6.35451.6
793,000
PCE
86502
866,000
PCE
106502.5
900,000
PCE
12.58563.2
1,082,000
PCE
1610634
1,253,000
PCE
2010675
1,538,000
PCE
2510716.3
1,853,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 60°

             

HSS, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 334C, countersink angle 60°, number of teeth 3

Shank:
5 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...10 mm: with three-surface grind


Tolerance d: z9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176180.0100

Mũi vát mép 60° 
6.31.6455
437,000
PCE

176180.0200

Mũi vát mép 60° 
82506
450,000
PCE

176180.0300

Mũi vát mép 60° 
102.5506
563,000
PCE

176180.0400

Mũi vát mép 60° 
12.53.2568
606,000
PCE

176180.0500

Mũi vát mép 60° 
1646310
742,000
PCE

176180.0600

Mũi vát mép 60° 
2056710
1,041,000
PCE

176180.0700

Mũi vát mép 60° 
256.37110
1,422,000
PCE

Xem thêm >>