Mũi vát mép 60 độ

Thương hiệu

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges

              

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, three-surface grind, DIN 334C, countersink angle 60°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 60° countersinks.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176170.0100

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges 

6.31.6455
855,000
PCE

176170.0200

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges 

82506
927,000
PCE

176170.0300

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges 

102.5506
957,000
PCE

176170.0400

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges 

12.53.2568
1,152,000
PCE

176170.0500

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges 

1646310
1,313,000
PCE

176170.0600

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges 

2056710
1,578,000
PCE

176170.0700

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed, three cutting edges 

256.37110
1,885,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed

              

special coating, HSS, coated, extreme unequal pitch, cylinder(without flat, HA), DIN 335C, countersink angle 60°, number of teeth 3

Application
For making exact, round 60° countersinks.


Tolerance: d2:h9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176172.0100

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed 

6.35451.6
771,000
PCE

176172.0200

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed 

86502
841,000
PCE

176172.0300

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed 

106502.5
875,000
PCE

176172.0400

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed 

12.58563.2
1,052,000
PCE

176172.0500

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed 

1610634
1,219,000
PCE

176172.0600

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed 

2010675
1,495,000
PCE

176172.0700

Mũi vát mép 60° BECK, EUC speed 

2510716.3
1,802,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi vát mép 60°

             

HSS, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, DIN 334C, countersink angle 60°, number of teeth 3

Shank:
5 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...10 mm: with three-surface grind


Tolerance d: z9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176180.0100

Mũi vát mép 60° 

6.31.6455
364,000
PCE

176180.0200

Mũi vát mép 60° 

82506
376,000
PCE

176180.0300

Mũi vát mép 60° 

102.5506
469,000
PCE

176180.0400

Mũi vát mép 60° 

12.53.2568
506,000
PCE

176180.0500

Mũi vát mép 60° 

1646310
621,000
PCE

176180.0600

Mũi vát mép 60° 

2056710
871,000
PCE

176180.0700

Mũi vát mép 60° 

256.37110
1,188,000
PCE

Xem thêm >>