Mũi vát mép 120 độ

Thương hiệu

Mũi vát mép 120°

            

Form C, works standard, HSS, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, countersink angle 120°, number of teeth 3

Shank:
5 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...10 mm: with three-surface grind


Tolerance d: z9


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

176220.0050

Mũi vát mép 120°

6.31.5495
545,000
PCE

176220.0100

Mũi vát mép 120°

82496
615,000
PCE

176220.0200

Mũi vát mép 120°

12.52.8548
781,000
PCE

176220.0300

Mũi vát mép 120°

14.43578
1,035,000
PCE

176220.0400

Mũi vát mép 120°

163.25710
1,053,000
PCE

176220.0500

Mũi vát mép 120°

203.55910
1,550,000
PCE

176220.0600

Mũi vát mép 120°

253.86310
1,721,000
PCE

Xem thêm >>