Mũi vát mép 100 độ

Thương hiệu

Mũi vát mép 100°

            

Form C, works standard, HSS, cylinder(without flat, HA), from 8 mm with three-surface grind, countersink angle 100°, number of teeth 3

Shank:
5 mm...6 mm: without three-surface grind
8 mm...10 mm: with three-surface grind


Tolerance d: z9

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d (mm)d1 (mm)Chiều dài L (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

176200.0100

Mũi vát mép 100°

6.31.5445
528,000 PCE

176200.0200

Mũi vát mép 100°

82496
590,000 PCE

176200.0300

Mũi vát mép 100°

10.42.5496
660,000 PCE

176200.0400

Mũi vát mép 100°

12.42.8558
754,000 PCE

176200.0500

Mũi vát mép 100°

16.53.25910
1,015,000 PCE

176200.0600

Mũi vát mép 100°

20.53.56210
1,496,000 PCE

176200.0700

Mũi vát mép 100°

253.86510
1,664,000 PCE

Xem thêm >>