Mũi taro ren ống

Thương hiệu

Mũi taro ren ống FUTURO

            

straight grooves, progressive tap, HSS-E, vaporized, pipe thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P)
Power class
For general steels up to 800 N/mm2.
Hole Type: through holes.

Designs:
G 1/8"...G 1/2": falling through shaft, DIN 5156


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (inch)Ren / inchDài (mm)Chuẩn DIN Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
G 1/828905156
818,000
PCE
G 1/4191005156
PCE
G 3/8191005156
PCE
G 1/2141255156
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren ống FUTURO

            

spiral grooves 40°, HSS-E, vaporized, pipe thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead C (2-3 x P)
Power class
For general steels up to 800 N/mm2.
Hole Type: pocket holes.

Designs:
G 1/8"...G 1/2": falling through shaft, DIN 5156


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (inch)Ren / inchDài (mm)Chuẩn DIN Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
G 1/828115156
909,000
PCE
G 1/419145156
PCE
G 3/819145156
PCE
G 1/214185156
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren ống hiệu năng cao FUTURO

             

straight grooves, progressive tap, HSS-E_PM, THL coating, pipe thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P), number of teeth 3-5
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping aluminium wrought alloys, long-chipping copper and brass alloys and duroplasics.
Hole Type: through holes < 2.5 x d.

Designs:
G 1/8"...G 1": falling through shaft, DIN 5156


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (inch)Ren / inchDài (mm)Chuẩn DIN Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
G 1/828905156
PCE
G 1/4191005156
PCE
G 3/8191005156
PCE
G 1/2141255156
PCE
G 5/8141255156
PCE
G 3/4141405156
PCE
G 1111605156
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren ống hiệu năng cao FUTURO

             

spiral grooves 45°, HSS-E_PM, THL coating, pipe thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead C (2-3 x P), number of teeth 3-5
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping cast aluminium and aluminium wrought alloys, and long-chipping copper and brass alloys.
Hole Type: pocket holes < 2.5 x d.

Designs:
G 1/8"...G 1": falling through shaft, DIN 5156


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (inch)Ren / inchDài (mm)Chuẩn DIN Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
G 1/828905156
PCE
G 1/4191005156
PCE
G 3/8191005156
PCE
G 1/2141255156
PCE
G 5/8141255156
PCE
G 3/4141405156
PCE
G 1111605156
PCE

Xem thêm >>