Mũi taro ren mịn

Thương hiệu

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO fine thread

               

straight grooves, progressive tap, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO fine thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P), number of teeth 3-4
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping aluminium wrought alloys, long-chipping copper and brass alloys and duroplasics.
Hole Type: through holes < 2.5 x d.

Designs:
MF8...MF20: falling through shaft, DIN 374


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164390.0100

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF8190
1,249,000
PCE

164390.0200

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF101.2590
1,412,000
PCE

164390.0300

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF101100
1,446,000
PCE

164390.0400

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121.5100
1,713,000
PCE

164390.0500

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121.25100
1,721,000
PCE

164390.0600

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121100
1,881,000
PCE

164390.0700

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF141.5100
2,270,000
PCE

164390.0800

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF161.5100
2,505,000
PCE

164390.0900

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF181.5110
3,393,000
PCE

164390.1000

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF201.5125
4,506,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread

               

spiral grooves 45°, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO fine thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead C (2-3 x P), number of teeth 3-4
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping cast aluminium and aluminium wrought alloys, and long-chipping copper and brass alloys.
Hole Type: pocket holes < 2.5 x d.

Designs:
MF8...MF20: falling through shaft, DIN 374


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164395.0100

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF8190
1,440,000
PCE

164395.0200

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF101.2590
1,624,000
PCE

164395.0300

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF10190
1,656,000
PCE

164395.0400

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121.5100
1,983,000
PCE

164395.0500

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121.25100
1,983,000
PCE

164395.0600

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121100
2,141,000
PCE

164395.0700

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF141.5100
2,603,000
PCE

164395.0800

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF161.5100
2,885,000
PCE

164395.0900

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF181.5110
3,695,000
PCE

164395.1000

Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF201.5125
4,827,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread

             

straight grooves, progressive tap, HSS-E, vaporized, metric ISO fine thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P)
Power class
For general steels up to 800 N/mm2.
Hole Type: through holes.

Designs:
MF4...MF20: falling through shaft, DIN 374


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164400.0100

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF40.563
551,000
PCE

164400.0200

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF50.570
543,000
PCE

164400.0300

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF60.580
472,000
PCE

164400.0400

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF80.580
627,000
PCE

164400.0500

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF80.7580
542,000
PCE

164400.0600

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF8190
504,000
PCE

164400.0700

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF10190
577,000
PCE

164400.0800

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF101.25100
621,000
PCE

164400.0900

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121100
689,000
PCE

164400.1000

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121.25100
728,000
PCE

164400.1100

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121.5100
655,000
PCE

164400.1200

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF141100
909,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread

             

spiral grooves 40°, HSS-E, vaporized, metric ISO fine thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead C (2-3 x P)
Power class
For general steels up to 800 N/mm2.
Hole Type: pocket holes.

Designs:
MF6...M 20: falling through shaft, DIN 374


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164410.0100

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF60.580
469,000
PCE

164410.0200

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF8190
510,000
PCE

164410.0300

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF10190
575,000
PCE

164410.0400

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF101.25100
621,000
PCE

164410.0500

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121.25100
725,000
PCE

164410.0600

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF121.5100
673,000
PCE

164410.0700

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

MF161.5100
1,035,000
PCE

164410.0800

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread 

M 201.5125
1,447,000
PCE

Xem thêm >>