Mũi taro ren mịn

Thương hiệu

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO fine thread

               

straight grooves, progressive tap, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO fine thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P), number of teeth 3-4
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping aluminium wrought alloys, long-chipping copper and brass alloys and duroplasics.
Hole Type: through holes < 2.5 x d.

Designs:
MF8...MF20: falling through shaft, DIN 374


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MF8190
1,286,000
PCE
MF101.2590
1,452,000
PCE
MF101100
1,487,000
PCE
MF121.5100
1,763,000
PCE
MF121.25100
1,771,000
PCE
MF121100
1,934,000
PCE
MF141.5100
2,334,000
PCE
MF161.5100
2,575,000
PCE
MF181.5110
3,491,000
PCE
MF201.5125
4,633,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren máy FUTURO, Metric ISO fine thread

               

spiral grooves 45°, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO fine thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead C (2-3 x P), number of teeth 3-4
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping cast aluminium and aluminium wrought alloys, and long-chipping copper and brass alloys.
Hole Type: pocket holes < 2.5 x d.

Designs:
MF8...MF20: falling through shaft, DIN 374


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MF8190
1,482,000
PCE
MF101.2590
1,669,000
PCE
MF10190
1,703,000
PCE
MF121.5100
2,040,000
PCE
MF121.25100
2,040,000
PCE
MF121100
2,202,000
PCE
MF141.5100
2,677,000
PCE
MF161.5100
2,967,000
PCE
MF181.5110
3,800,000
PCE
MF201.5125
4,965,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread

             

straight grooves, progressive tap, HSS-E, vaporized, metric ISO fine thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P)
Power class
For general steels up to 800 N/mm2.
Hole Type: through holes.

Designs:
MF4...MF20: falling through shaft, DIN 374


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MF40.563
567,000
PCE
MF50.570
559,000
PCE
MF60.580
485,000
PCE
MF80.580
645,000
PCE
MF80.7580
558,000
PCE
MF8190
519,000
PCE
MF10190
593,000
PCE
MF101.25100
640,000
PCE
MF121100
709,000
PCE
MF121.25100
748,000
PCE
MF121.5100
673,000
PCE
MF141100
933,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO fine thread

             

spiral grooves 40°, HSS-E, vaporized, metric ISO fine thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead C (2-3 x P)
Power class
For general steels up to 800 N/mm2.
Hole Type: pocket holes.

Designs:
MF6...M 20: falling through shaft, DIN 374


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MF60.580
484,000
PCE
MF8190
524,000
PCE
MF10190
592,000
PCE
MF101.25100
640,000
PCE
MF121.25100
745,000
PCE
MF121.5100
693,000
PCE
MF161.5100
1,063,000
PCE
M 201.5125
1,487,000
PCE

Xem thêm >>