Mũi mài hợp kim chuôi 6 mm

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS

      

Cylindrical shape with end cut. 3 Plus cut, crosscut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128030.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 4 x 13mm

461355
1,218,000 PCE

128030.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 6 x 16mm

661655
1,222,000 PCE

128030.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 8 x 20 mm

862060
1,642,000 PCE

128030.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 10 x 13 mm

1061353
1,739,000 PCE

128030.0500

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 10 x 20 mm

1062060
1,875,000 PCE

128030.0600

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 10 x 25 mm

1062565
2,130,000 PCE

128030.0700

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 12 x 25 mm

1262565
2,396,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS

      

Cylindrical shape with end cut. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128040.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 6 x 16 mm

661655
1,222,000 PCE

128040.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 8 x 20 mm

862060
1,642,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      

Sphero-cylinder shape. 3 Plus cut, crosscut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128060.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 4 x 13 mm

461355
1,271,000 PCE

128060.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 6 x 16 mm

661655
1,239,000 PCE

128060.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 8 x 20 mm

862060
1,742,000 PCE

128060.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 10 x 20 mm

1062060
1,877,000 PCE

128060.0500

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 10 x 25 mm

1062565
2,229,000 PCE

128060.0600

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 12 x 25 mm

1262565
2,679,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      

Ball shape. 3 Plus cut, crosscut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128090.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 4 x 3mm

46345
1,101,000 PCE

128090.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 6 x 5 mm

66545
1,045,000 PCE

128090.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 8 x 7 mm

86747
1,196,000 PCE

128090.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 10 x 9 mm

106949
1,304,000 PCE

128090.0500

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 12 x 10 mm

1261050
1,709,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      

Ball shape. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128100.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 4 x 3 mm

46345
1,103,000 PCE

128100.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 6 x 5 mm

66545
1,045,000 PCE

128100.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 8 x 7 mm

86747
1,195,000 PCE

128100.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 10 x 9 mm

106949
1,302,000 PCE

128100.0500

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 12 x 10 mm

1261050
1,705,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE

      

Oval shape. 3 Plus cut, crosscut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128120.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 6 x 10 mm

661050
1,382,000 PCE

128120.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 8 x 13 mm

861353
1,750,000 PCE

128120.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 12 x 20 mm

1262060
2,070,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, B

       

Flame shape. 3 Plus cut, crosscut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128140.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 8 x 20 mm

862060
1,852,000 PCE

128140.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 10 x 25 mm

1062565
2,226,000 PCE

128140.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 12 x 30 mm

1263070
2,571,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG

      

Pointed-arch shape. 3 Plus cut, crosscut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128160.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 6 x 18 mm

661855
1,227,000 PCE

128160.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 10 x 20 mm

1062060
1,971,000 PCE

128160.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 12 x 25 mm

1262565
2,280,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG

      

Pointed-arch shape. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128170.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 6 x 18 mm

661855
1,197,000 PCE

128170.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 8 x 20 mm

862060
1,741,000 PCE

128170.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 10 x 20 mm

1062060
1,971,000 PCE

128170.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 12 x 25 mm

1262565
2,284,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM

       

Conical pointed shape. 3 Plus cut, crosscut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128190.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 6 x 18 mm

661855
1,197,000 PCE

128190.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 10 x 20 mm

1062060
1,520,000 PCE

128190.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 12 x 25 mm

1262565
2,229,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM

      

Conical pointed shape. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128200.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 6 x 18 mm

661855
1,197,000 PCE

128200.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 10 x 20 mm

1062060
1,519,000 PCE

128200.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 12 x 25 mm

1262565
2,228,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL

      

Conical shape with radius end. 3 Plus cut, crosscut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128220.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL - 6 x 18 mm

661855
1,201,000 PCE

128220.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL - 10 x 20 mm

1062060
1,973,000 PCE

128220.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL - 12 x 25 mm

1262565
2,754,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ

      

Conical counterbore shape 60°. Cut 3.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128240.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ - 6 x 5 mm

66550
1,115,000 PCE

128240.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ - 10 x 8 mm

106853
1,171,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK

      

Conical counterbore shape 90°. Cut 3.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128260.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK - 6 x 3 mm

66350
1,083,000 PCE

128260.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK - 10 x 5 mm

106550
1,093,000 PCE

128260.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK - 16 x 8 mm

166853
1,642,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      ​​​​​​​

Cylindrical shape without end cut. INOX cut

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128450.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 6 x 16 mm

661655
1,339,000 PCE

128450.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 12 x 25 mm

1262565
2,608,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      ​​​​​​​

Ball shape. INOX cut

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128460.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 6 x 5 mm

66545
1,246,000 PCE

128460.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 12 x 10 mm

1261051
2,126,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      ​​​​​​​

Sphero-cylinder shape. INOX cut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128470.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 6 x 16 mm

661655
1,484,000 PCE

128470.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 12 x 25 mm

1262565
3,038,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF

      

Round-arch shape. INOX cut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128480.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 6 x 18 mm

661855
1,510,000 PCE

128480.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 12 x 25 mm

1262565
2,808,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      ​​​​​​​

Cylindrical shape without end cut. Alu Plus cut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128500.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 12 x 15 mm

1262565
2,552,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      ​​​​​​​

Sphero-cylinder shape. Alu Plus cut

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128510.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 12 x 25 mm

1262565
3,138,000 PCE