Mũi mài hợp kim

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS

      

Cylindrical shape with end cut. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
461355
1,183,000
PCE
661655
1,187,000
PCE
862060
1,595,000
PCE
1061353
1,690,000
PCE
1062060
1,823,000
PCE
1062565
2,070,000
PCE
1262565
2,327,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS

      

Cylindrical shape with end cut. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661655
1,186,000
PCE
862060
1,595,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      

Sphero-cylinder shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
461355
1,234,000
PCE
661655
1,204,000
PCE
862060
1,693,000
PCE
1062060
1,823,000
PCE
1062565
2,165,000
PCE
1262565
2,601,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      

Ball shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
46345
1,070,000
PCE
66545
1,014,000
PCE
86747
1,162,000
PCE
106949
1,265,000
PCE
1261050
1,660,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      

Ball shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
46345
1,071,000
PCE
66545
1,014,000
PCE
86747
1,161,000
PCE
106949
1,265,000
PCE
1261050
1,656,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi mài hợp kim PFERD, TRE

      

Oval shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661050
1,343,000
PCE
861353
1,700,000
PCE
1262060
2,010,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, B

       

Flame shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
862060
1,799,000
PCE
1062565
2,162,000
PCE
1263070
2,497,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG

      

Pointed-arch shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661855
1,192,000
PCE
1062060
1,915,000
PCE
1262565
2,214,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG

      

Pointed-arch shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661855
1,164,000
PCE
862060
1,690,000
PCE
1062060
1,915,000
PCE
1262565
2,218,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM

       

Conical pointed shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661855
1,164,000
PCE
1062060
1,477,000
PCE
1262565
2,165,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM

      

Conical pointed shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661855
1,164,000
PCE
1062060
1,476,000
PCE
1262565
2,165,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL

      

Conical shape with radius end. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661855
1,187,000
PCE
1062060
1,916,000
PCE
1262565
2,675,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ

      

Conical counterbore shape 60°. Cut 3.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
66550
1,084,000
PCE
106853
1,138,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK

      

Conical counterbore shape 90°. Cut 3.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
66350
1,052,000
PCE
106550
1,061,000
PCE
166853
1,595,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      ​​​​​​​

Cylindrical shape without end cut. INOX cut


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661655
1,301,000
PCE
1262565
2,534,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      ​​​​​​​

Ball shape. INOX cut


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
66545
1,212,000
PCE
1261051
2,067,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      ​​​​​​​

Sphero-cylinder shape. INOX cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661655
1,440,000
PCE
1262565
2,948,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF

      

Round-arch shape. INOX cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
661855
1,466,000
PCE
1262565
2,727,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      ​​​​​​​

Cylindrical shape without end cut. Alu Plus cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1262565
2,478,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      ​​​​​​​

Sphero-cylinder shape. Alu Plus cut


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1262565
3,049,000
PCE