Mũi mài hợp kim

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS

      

Cylindrical shape with end cut. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128030.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 4 x 13mm

461355
1,149,000
PCE

128030.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 6 x 16mm

661655
1,154,000
PCE

128030.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 8 x 20 mm

862060
1,551,000
PCE

128030.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 10 x 13 mm

1061353
1,642,000
PCE

128030.0500

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 10 x 20 mm

1062060
1,771,000
PCE

128030.0600

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 10 x 25 mm

1062565
2,012,000
PCE

128030.0700

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 12 x 25 mm

1262565
2,263,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS

      

Cylindrical shape with end cut. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128040.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 6 x 16 mm

661655
1,153,000
PCE

128040.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 8 x 20 mm

862060
1,551,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      

Sphero-cylinder shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128060.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 4 x 13 mm

461355
1,200,000
PCE

128060.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 6 x 16 mm

661655
1,170,000
PCE

128060.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 8 x 20 mm

862060
1,645,000
PCE

128060.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 10 x 20 mm

1062060
1,772,000
PCE

128060.0500

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 10 x 25 mm

1062565
2,105,000
PCE

128060.0600

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 12 x 25 mm

1262565
2,529,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      

Ball shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128090.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 4 x 3mm

46345
1,040,000
PCE

128090.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 6 x 5 mm

66545
985,000
PCE

128090.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 8 x 7 mm

86747
1,130,000
PCE

128090.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 10 x 9 mm

106949
1,230,000
PCE

128090.0500

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 12 x 10 mm

1261050
1,615,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      

Ball shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128100.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 4 x 3 mm

46345
1,041,000
PCE

128100.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 6 x 5 mm

66545
985,000
PCE

128100.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 8 x 7 mm

86747
1,128,000
PCE

128100.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 10 x 9 mm

106949
1,230,000
PCE

128100.0500

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 12 x 10 mm

1261050
1,609,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi mài hợp kim PFERD, TRE

      

Oval shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128120.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 6 x 10 mm

661050
1,305,000
PCE

128120.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 8 x 13 mm

861353
1,652,000
PCE

128120.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 12 x 20 mm

1262060
1,954,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, B

       

Flame shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128140.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 8 x 20 mm

862060
1,749,000
PCE

128140.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 10 x 25 mm

1062565
2,102,000
PCE

128140.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 12 x 30 mm

1263070
2,427,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG

      

Pointed-arch shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128160.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 6 x 18 mm

661855
1,158,000
PCE

128160.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 10 x 20 mm

1062060
1,862,000
PCE

128160.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 12 x 25 mm

1262565
2,152,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG

      

Pointed-arch shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128170.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 6 x 18 mm

661855
1,131,000
PCE

128170.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 8 x 20 mm

862060
1,643,000
PCE

128170.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 10 x 20 mm

1062060
1,862,000
PCE

128170.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 12 x 25 mm

1262565
2,157,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM

       

Conical pointed shape. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128190.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 6 x 18 mm

661855
1,131,000
PCE

128190.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 10 x 20 mm

1062060
1,435,000
PCE

128190.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 12 x 25 mm

1262565
2,105,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM

      

Conical pointed shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128200.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 6 x 18 mm

661855
1,131,000
PCE

128200.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 10 x 20 mm

1062060
1,434,000
PCE

128200.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 12 x 25 mm

1262565
2,103,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL

      

Conical shape with radius end. 3 Plus cut, crosscut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128220.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL - 6 x 18 mm

661855
1,153,000
PCE

128220.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL - 10 x 20 mm

1062060
1,862,000
PCE

128220.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KEL - 12 x 25 mm

1262565
2,601,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ

      

Conical counterbore shape 60°. Cut 3.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128240.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ - 6 x 5 mm

66550
1,053,000
PCE

128240.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ - 10 x 8 mm

106853
1,106,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK

      

Conical counterbore shape 90°. Cut 3.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128260.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK - 6 x 3 mm

66350
1,023,000
PCE

128260.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK - 10 x 5 mm

106550
1,032,000
PCE

128260.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK - 16 x 8 mm

166853
1,551,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      ​​​​​​​

Cylindrical shape without end cut. INOX cut


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128450.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 6 x 16 mm

661655
1,265,000
PCE

128450.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 12 x 25 mm

1262565
2,464,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      ​​​​​​​

Ball shape. INOX cut


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128460.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 6 x 5 mm

66545
1,178,000
PCE

128460.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 12 x 10 mm

1261051
2,010,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      ​​​​​​​

Sphero-cylinder shape. INOX cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128470.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 6 x 16 mm

661655
1,400,000
PCE

128470.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 12 x 25 mm

1262565
2,867,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF

      

Round-arch shape. INOX cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128480.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 6 x 18 mm

661855
1,425,000
PCE

128480.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 12 x 25 mm

1262565
2,651,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      ​​​​​​​

Cylindrical shape without end cut. Alu Plus cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128500.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 12 x 15 mm

1262565
2,409,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      ​​​​​​​

Sphero-cylinder shape. Alu Plus cut


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128510.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 12 x 25 mm

1262565
2,963,000
PCE