Mũi khoan tâm HSS

Thương hiệu

Mũi khoan tâm 60° MAKE

          

Spiral-fluted, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 333 * only one-sided


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.5*3.150.6...0.925
147,000
PCE
0.53.50.6...0.935
324,000
PCE
0.753.51...1.335
164,000
PCE
0.8*3.151...1.325
147,000
PCE
13.151.3...1.731
147,000
PCE
141.3...1.735
148,000
PCE
1.253.151.6...231
147,000
PCE
1.2541.6...235
155,000
PCE
1.552...2.640
160,000
PCE
1.642...2.635
148,000
PCE
1.652...2.640
165,000
PCE
252.5...3.140
161,000
PCE
262.5...3.145
178,000
PCE
26.32.5...3.145
182,000
PCE
2.56.33.1...3.845
177,000
PCE
2.583.1...3.850
195,000
PCE
383.9...4.650
198,000
PCE
3103.9...4.655
256,000
PCE
3.1583.9...4.650
195,000
PCE
3.15103.9...4.655
260,000
PCE
4105...5.955
256,000
PCE
4125...5.963
433,000
PCE
412.55...5.963
445,000
PCE
5126.3...7.263
433,000
PCE
512.56.3...7.263
462,000
PCE
5146.3...7.269
550,000
PCE
5166.3...7.271
646,000
PCE
6188...8.977
874,000
PCE
6.3168...8.971
621,000
PCE
6.3208...8.980
PCE
82010.1...11.180
PCE
82510.1...11.1100
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan tâm 60° MAKE

          

Spiral-fluted, HSS-E, cylinder(without flat, HA), DIN 333


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
13.151.3...1.731
213,000
PCE
141.3...1.735
213,000
PCE
1.253.151.6...231
215,000
PCE
1.552...2.640
242,000
PCE
1.642...2.635
213,000
PCE
252.5...3.140
241,000
PCE
262.5...3.145
268,000
PCE
2.56.33.1...3.845
267,000
PCE
2.583.1...3.850
307,000
PCE
3103.9...4.655
386,000
PCE
3.1583.9...4.650
307,000
PCE
4105...5.955
386,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan tâm 60° MAKE

           

Spiral-fluted, HSS-E, TiN coating, cylinder(without flat, HA), DIN 333


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
13.151.3...1.731
371,000
PCE
141.3...1.735
371,000
PCE
1.253.151.6...231
371,000
PCE
1.552...2.640
387,000
PCE
1.642...2.635
371,000
PCE
252.5...3.140
387,000
PCE
262.5...3.145
451,000
PCE
2.56.33.1...3.845
451,000
PCE
2.583.1...3.850
495,000
PCE
3103.9...4.655
659,000
PCE
3.1583.9...4.650
497,000
PCE
4105...5.955
660,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan tâm 60°, cắt trái MAKE

          

Left-cutting, spiral-grooved, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 333 *only one-sided.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.5*3.150.6...0.925
215,000
PCE
0.753.51...1.335
282,000
PCE
141.3...1.735
260,000
PCE
1.552...2.640
277,000
PCE
262.5...3.145
312,000
PCE
2.583.1...3.850
372,000
PCE
383.9...4.650
371,000
PCE
4105...5.955
413,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan tâm 60° MAKE

          

Spiral-grooved, long version, HSS-E, cylinder(without flat, HA), DIN 333


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.753.51...1.360
346,000
PCE
141.3...1.760
289,000
PCE
141.3...1.7120
701,000
PCE
1.552...2.660
285,000
PCE
1.552...2.6120
683,000
PCE
252.5...3.1200
PCE
262.5...3.180
307,000
PCE
262.5...3.1120
672,000
PCE
2.56.33.1...3.8200
PCE
2.583.1...3.880
368,000
PCE
2.583.1...3.8120
780,000
PCE
383.9...4.680
369,000
PCE
383.9...4.6120
783,000
PCE
3103.9...4.6100
490,000
PCE
3103.9...4.6120
900,000
PCE
3.1583.9...4.6200
PCE
4105...5.9100
489,000
PCE
4105...5.9120
896,000
PCE
4105...5.9200
PCE
4125...5.9100
642,000
PCE
4125...5.9120
PCE
5146.3...7.2120
PCE

Xem thêm >>


Bộ mũi khoan tâm 60° MAGAFOR

          

Spiral-fluted, in case, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 333

 

Consisting of:

151000 Centre drill 60°


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
30 pcs, 0.5 x 3 up to 4 x 12---
SET

Mũi khoan tâm 60° FUTURO

          

Spiral-fluted, HSS-E Co8, cylinder(without flat, HA), DIN 333

 

* only one-sided


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.5*3.150.825
142,000
PCE
0.8*3.151.125
138,000
PCE
13.151.331.5
138,000
PCE
1.253.151.631.5
146,000
PCE
1.64235.5
144,000
PCE
252.540
163,000
PCE
2.56.33.145
189,000
PCE
2.583.950
202,000
PCE
410556
246,000
PCE
512.56.363
389,000
PCE
6.316871
714,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE

          

Spiral-fluted, for protective countersink, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 333


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
142.11.3...1.7
246,000
PCE
1.2552.61.6...2
247,000
PCE
1.66.33.32...2.6
250,000
PCE
284.22.5...3.1
293,000
PCE
2.5105.33.1...3.8
364,000
PCE
3.1511.26.73.9...4.6
515,000
PCE
4148.55...5.9