Mũi khoan tâm HSS

Thương hiệu

Mũi khoan tâm 60° MAKE

          

Spiral-fluted, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 333 * only one-sided

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

151000.0100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 0.5* x 3.15

0.5*3.150.6...0.925
159,000 PCE

151000.0200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 0.5 x 3.5

0.53.50.6...0.935
349,000 PCE

151000.0300

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 0.75 x 3.5

0.753.51...1.335
177,000 PCE

151000.0400

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 0.8* x 3.15

0.8*3.151...1.325
159,000 PCE

151000.0500

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 3.15

13.151.3...1.731
159,000 PCE

151000.0600

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 4

141.3...1.735
159,000 PCE

151000.0700

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.25 x 3.15

1.253.151.6...231
159,000 PCE

151000.0800

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.25 x 4

1.2541.6...235
167,000 PCE

151000.0900

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.5 x 5

1.552...2.640
173,000 PCE

151000.1000

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.6 x 4

1.642...2.635
160,000 PCE

151000.1100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.6 x 5

1.652...2.640
179,000 PCE

151000.1200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 5

252.5...3.140
173,000 PCE

151000.1300

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 6

262.5...3.145
191,000 PCE

151000.1400

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 6.3

26.32.5...3.145
196,000 PCE

151000.1500

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 6.3

2.56.33.1...3.845
190,000 PCE

151000.1600

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 8

2.583.1...3.850
210,000 PCE

151000.1700

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 8

383.9...4.650
212,000 PCE

151000.1800

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 10

3103.9...4.655
276,000 PCE

151000.1900

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3.15 x 8

3.1583.9...4.650
210,000 PCE

151000.2000

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3.15 x 10

3.15103.9...4.655
280,000 PCE

151000.2100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 10

4105...5.955
276,000 PCE

151000.2200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 12

4125...5.963
468,000 PCE

151000.2300

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 12.5

412.55...5.963
479,000 PCE

151000.2400

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 5 x 12

5126.3...7.263
468,000 PCE

151000.2500

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 5 x 12.5

512.56.3...7.263
499,000 PCE

151000.2600

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 5 x 14

5146.3...7.269
592,000 PCE

151000.2700

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 5 x 16

5166.3...7.271
697,000 PCE

151000.2800

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 6 x 18

6188...8.977
942,000 PCE

151000.2900

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 6.3 x 16

6.3168...8.971
669,000 PCE

151000.3000

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 6.3 x 20

6.3208...8.980
1,284,000 PCE

151000.3100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 8 x 20

82010.1...11.180
1,234,000 PCE

151000.3200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 8 x 25

82510.1...11.1100
2,205,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan tâm 60° MAKE

          

Spiral-fluted, HSS-E, cylinder(without flat, HA), DIN 333

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

151020.0100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 3.15

13.151.3...1.731
232,000 PCE

151020.0200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 4

141.3...1.735
232,000 PCE

151020.0300

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.25 x 3.15

1.253.151.6...231
232,000 PCE

151020.0400

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.5 x 5

1.552...2.640
263,000 PCE

151020.0500

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.6 x 4

1.642...2.635
232,000 PCE

151020.0600

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 5

252.5...3.140
260,000 PCE

151020.0700

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 6

262.5...3.145
290,000 PCE

151020.0800

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 6.3

2.56.33.1...3.845
288,000 PCE

151020.0900

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 8

2.583.1...3.850
333,000 PCE

151020.1000

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 10

3103.9...4.655
419,000 PCE

151020.1100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3.15 x 8

3.1583.9...4.650
333,000 PCE

151020.1200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 10

4105...5.955
418,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan tâm 60° MAKE

           

Spiral-fluted, HSS-E, TiN coating, cylinder(without flat, HA), DIN 333

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

151040.0100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 3.15

13.151.3...1.731
399,000 PCE

151040.0200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 4

141.3...1.735
399,000 PCE

151040.0300

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.25 x 3.15

1.253.151.6...231
399,000 PCE

151040.0400

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.5 x 5

1.552...2.640
418,000 PCE

151040.0500

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.6 x 4

1.642...2.635
399,000 PCE

151040.0600

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 5

252.5...3.140
418,000 PCE

151040.0700

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 6

262.5...3.145
486,000 PCE

151040.0800

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 6.3

2.56.33.1...3.845
487,000 PCE

151040.0900

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 8

2.583.1...3.850
533,000 PCE

151040.1000

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 10

3103.9...4.655
711,000 PCE

151040.1100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3.15 x 8

3.1583.9...4.650
536,000 PCE

151040.1200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 10

4105...5.955
711,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan tâm 60°, cắt trái MAKE

          

Left-cutting, spiral-grooved, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 333 *only one-sided.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

151060.0100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 0.5* x 3.15

0.5*3.150.6...0.925
231,000 PCE

151060.0200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 0.75 x 3.5

0.753.51...1.335
303,000 PCE

151060.0300

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 4

141.3...1.735
280,000 PCE

151060.0400

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.5 x 5

1.552...2.640
299,000 PCE

151060.0500

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 6

262.5...3.145
336,000 PCE

151060.0600

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 8

2.583.1...3.850
401,000 PCE

151060.0700

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 8

383.9...4.650
401,000 PCE

151060.0800

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 10

4105...5.955
446,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan tâm 60° MAKE

          

Spiral-grooved, long version, HSS-E, cylinder(without flat, HA), DIN 333

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

151080.0100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 0.75 x 3.5

0.753.51...1.360
373,000 PCE

151080.0200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 4

141.3...1.760
311,000 PCE

151080.0300

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1 x 4

141.3...1.7120
756,000 PCE

151080.0400

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.5 x 5

1.552...2.660
306,000 PCE

151080.0500

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 1.5 x 5

1.552...2.6120
736,000 PCE

151080.0600

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 5

252.5...3.1200
1,865,000 PCE

151080.0700

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 6

262.5...3.180
331,000 PCE

151080.0800

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2 x 6

262.5...3.1120
725,000 PCE

151080.0900

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 6.3

2.56.33.1...3.8200
1,814,000 PCE

151080.1000

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 8

2.583.1...3.880
397,000 PCE

151080.1100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 2.5 x 8

2.583.1...3.8120
841,000 PCE

151080.1200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 8

383.9...4.680
397,000 PCE

151080.1300

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 8

383.9...4.6120
845,000 PCE

151080.1400

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 10

3103.9...4.6100
528,000 PCE

151080.1500

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3 x 10

3103.9...4.6120
970,000 PCE

151080.1600

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 3.15 x 8

3.1583.9...4.6200
1,687,000 PCE

151080.1700

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 10

4105...5.9100
527,000 PCE

151080.1800

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 10

4105...5.9120
966,000 PCE

151080.1900

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 10

4105...5.9200
1,846,000 PCE

151080.2000

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 12

4125...5.9100
692,000 PCE

151080.2100

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 4 x 12

4125...5.9120
1,157,000 PCE

151080.2200

Mũi khoan tâm 60° MAKE, 5 x 14

5146.3...7.2120
1,416,000 PCE

Xem thêm >>

Bộ mũi khoan tâm 60° MAGAFOR

          

Spiral-fluted, in case, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 333

 

Consisting of:

151000 Centre drill 60°

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

151100.0100

Bộ mũi khoan tâm 60° MAGAFOR, 30 pcs, 0.5 x 3 up to 4 x 12

30 pcs, 0.5 x 3 up to 4 x 12---
5,893,000 SET

Mũi khoan tâm 60° FUTURO

          

Spiral-fluted, HSS-E Co8, cylinder(without flat, HA), DIN 333

 

* only one-sided

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

151135.0100

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 0.5* x 3.15

0.5*3.150.825
146,000 PCE

151135.0200

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 0.8* x 3.15

0.8*3.151.125
142,000 PCE

151135.0300

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 1 x 3.15

13.151.331.5
142,000 PCE

151135.0400

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 1.25 x 3.15

1.253.151.631.5
150,000 PCE

151135.0500

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 1.6 x 4

1.64235.5
147,000 PCE

151135.0600

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 2 x 5

252.540
172,000 PCE

151135.0700

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 2.5 x 6.3

2.56.33.145
200,000 PCE

151135.0800

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 2.5 x 8

2.583.950
202,000 PCE

151135.0900

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 4 x 10

410556
260,000 PCE

151135.1000

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 5 x 12.5

512.56.363
401,000 PCE

151135.1100

Mũi khoan tâm 60° FUTURO, 6.3 x 16

6.316871
736,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE

          

Spiral-fluted, for protective countersink, HSS, cylinder(without flat, HA), DIN 333

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size d (mm)Size lớn D (mm)Dài l2 (mm)Dài toàn bộ l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

151230.0100

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE, 1 x 4

142.11.3...1.7
265,000 PCE

151230.0200

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE, 1.25 x 5

1.2552.61.6...2
268,000 PCE

151230.0300

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE, 1.6 x 6.3

1.66.33.32...2.6
269,000 PCE

151230.0400

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE, 2 x 8

284.22.5...3.1
315,000 PCE

151230.0500

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE, 2.5 x 10

2.5105.33.1...3.8
392,000 PCE

151230.0600

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE, 3.15 x 11.2

3.1511.26.73.9...4.6
554,000 PCE

151230.0700

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE, 4 x 14

4148.55...5.9
755,000 PCE

151230.0800

Mũi khoan tâm 60° / 120° MAKE, 5 x 18

51810.66.3...7.2
1,070,000 PCE

Xem thêm >>