Mũi khoan mồi 1 đầu HSS

Mũi khoan tâm NERIOX NC

          

Type N, HSSE-Co8, cylindrical shank
Application:
For fast and accurate spot drilling with NC/CNC machines and machining centres. The version with the 90° tip angle allows both centring and pre-drilling for the next-largest diameter.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

150101.0100

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 3 mm

31246
236,000 PCE

150101.0200

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 4 mm

41255
237,000 PCE

150101.0300

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 5 mm

51560
254,000 PCE

150101.0400

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 6 mm

62066
329,000 PCE

150101.0500

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 8 mm

82579
373,000 PCE

150101.0600

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 10 mm

102588
491,000 PCE

150101.0700

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 12 mm

1230102
632,000 PCE

150101.0800

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 16 mm

1635115
1,142,000 PCE

150101.0900

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 20 mm

2040131
1,619,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan tâm NERIOX NC

          

Type N, HSSE-Co8, cylindrical shank
Application:
For fast and accurate spot drilling with NC/CNC machines and machining centres. The version with the 90° tip angle allows both centring and pre-drilling for the next-largest diameter.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

150103.0100

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 6 mm

62066
329,000 PCE

150103.0200

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 8 mm

82579
373,000 PCE

150103.0300

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 10 mm

102589
491,000 PCE

150103.0400

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 12 mm

1230102
632,000 PCE

150103.0500

Mũi khoan tâm NERIOX NC , 16 mm

1635115
1,141,000 PCE

Xem thêm >>