Mũi khoan HSS DIN 338

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338

            

Type N, ground flutes, HSS, point angle 118°, cylinder(without flat, HA), DIN 338
Application:
Standard drills for drilling steel and cast steel (alloyed and unalloyed), cast iron, malleable cast iron, ductile cast iron, sintered iron, etc.


1 pack contains: 0.2...00.95 mm: 10 pieces


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

154001.0010

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.2 mm (10pcs / pack)

0.2219
1,071,000
SET

154001.0020

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.25 mm (10pcs / pack)

0.25319
1,082,000
SET

154001.0030

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.3 mm (10pcs / pack)

0.3319
789,000
SET

154001.0040

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.35 mm (10pcs / pack)

0.35419
807,000
SET

154001.0050

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.4 mm (10pcs / pack)

0.4520
705,000
SET

154001.0060

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.45 mm (10pcs / pack)

0.45520
705,000
SET

154001.0070

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.5 mm (10pcs / pack)

0.5622
714,000
SET

154001.0080

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.55 mm (10pcs / pack)

0.55724
475,000
SET

154001.0090

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.6 mm (10pcs / pack)

0.6724
612,000
SET

154001.0100

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.65 mm (10pcs / pack)

0.65826
715,000
SET

154001.0110

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.7 mm (10pcs / pack)

0.7928
425,000
SET

154001.0120

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.75 mm (10pcs / pack)

0.75928
434,000
SET

154001.0130

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.8 mm (10pcs / pack)

0.81030
428,000
SET

154001.0140

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.85 mm (10pcs / pack)

0.851030
547,000
SET

154001.0150

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.9 mm (10pcs / pack)

0.91132
404,000
SET

154001.0160

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.95 mm (10pcs / pack)

0.951132
423,000
SET

154001.0170

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1 mm

11234
38,000
PCE

154001.0180

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.05 mm

1.051234
38,000
PCE

154001.0190

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.1 mm

1.11436
36,000
PCE

154001.0200

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.15 mm

1.151436
47,000
PCE

154001.0210

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.2 mm

1.21638
36,000
PCE

154001.0220

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.25 mm

1.251638
36,000
PCE

154001.0230

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.3 mm

1.31638
43,000
PCE

154001.0240

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.35 mm

1.351840
39,000
PCE

154001.0250

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.4 mm

1.41840
36,000
PCE

154001.0260

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.45 mm

1.451840
38,000
PCE

154001.0270

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.5 mm

1.51840
40,000
PCE

154001.0280

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.55 mm

1.552043
39,000
PCE

154001.0290

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.6 mm

1.62043
33,000
PCE

154001.0300

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.65 mm

1.652043
39,000
PCE

154001.0310

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.7 mm

1.72043
44,000
PCE

154001.0320

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.75 mm

1.752246
46,000
PCE

154001.0330

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.8 mm

1.82246
39,000
PCE

154001.0340

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.85 mm

1.852246
46,000
PCE

154001.0350

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.9 mm

1.92246
33,000
PCE

154001.0360

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.95 mm

1.952449
46,000
PCE

154001.0370

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2 mm

22449
30,000
PCE

154001.0380

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.05 mm

2.052449
39,000
PCE

154001.0390

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.1 mm

2.12449
33,000
PCE

154001.0400

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.15 mm

2.152753
46,000
PCE

154001.0410

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.2 mm

2.22753
34,000
PCE

154001.0420

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.25 mm

2.252753
46,000
PCE

154001.0430

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.3 mm

2.32753
34,000
PCE

154001.0440

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.35 mm

2.352753
47,000
PCE

154001.0450

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.4 mm

2.43057
36,000
PCE

154001.0460

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.45 mm

2.453057
47,000
PCE

154001.0470

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.5 mm

2.53057
35,000
PCE

154001.0480

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.55 mm

2.553057
49,000
PCE

154001.0490

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.6 mm

2.63057
38,000
PCE

154001.0500

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.65 mm

2.653057
44,000
PCE

154001.0510

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.7 mm

2.73361
38,000
PCE

154001.0520

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.75 mm

2.753361
51,000
PCE

154001.0530

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.8 mm

2.83361
44,000
PCE

154001.0540

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.85 mm

2.853361
44,000
PCE

154001.0550

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.9 mm

2.93361
38,000
PCE

154001.0560

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.95 mm

2.953361
55,000
PCE

154001.0570

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3 mm

33361
52,000
PCE

154001.0580

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.05 mm

3.053665
52,000
PCE

154001.0590

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.1 mm

3.13665
38,000
PCE

154001.0600

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.15 mm

3.153665
48,000
PCE

154001.0610

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.2 mm

3.23665
38,000
PCE

154001.0620

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.25 mm

3.253665
55,000
PCE

154001.0630

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.3 mm

3.33665
40,000
PCE

154001.0640

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.35 mm

3.353665
60,000
PCE

154001.0650

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.4 mm

3.43970
40,000
PCE

154001.0660

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.45 mm

3.453970
53,000
PCE

154001.0670

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.5 mm

3.53970
39,000
PCE

154001.0680

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.55 mm

3.553970
49,000
PCE

154001.0690

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.6 mm

3.63970
59,000
PCE

154001.0700

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.65 mm

3.653970
70,000
PCE

154001.0710

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.7 mm

3.73970
48,000
PCE

154001.0720

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.75 mm

3.753970
47,000
PCE

154001.0730

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.8 mm

3.84375
48,000
PCE

154001.0740

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.85 mm

3.854375
60,000
PCE

154001.0750

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.9 mm

3.94375
49,000
PCE

154001.0760

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.95 mm

3.954375
51,000
PCE

154001.0770

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4 mm

44375
35,000
PCE

154001.0780

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.1 mm

4.14375
44,000
PCE

154001.0790

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.2 mm

4.24375
42,000
PCE

154001.0800

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.25 mm

4.254375
59,000
PCE

154001.0810

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.3 mm

4.34780
53,000
PCE

154001.0820

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.4 mm

4.44780
57,000
PCE

154001.0830

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.5 mm

4.54780
44,000
PCE

154001.0840

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.6 mm

4.64780
57,000
PCE

154001.0850

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.7 mm

4.74780
61,000
PCE

154001.0860

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.75 mm

4.754780
59,000
PCE

154001.0870

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.8 mm

4.85286
51,000
PCE

154001.0880

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.9 mm

4.95286
52,000
PCE

154001.0890

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5 mm

55286
48,000
PCE

154001.0900

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.1 mm

5.15286
55,000
PCE

154001.0910

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.2 mm

5.25286
55,000
PCE

154001.0920

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.25 mm

5.255286
65,000
PCE

154001.0930

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.3 mm

5.35286
62,000
PCE

154001.0940

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.4 mm

5.45793
75,000
PCE

154001.0950

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.5 mm

5.55793
59,000
PCE

154001.0960

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.6 mm

5.65793
64,000
PCE

154001.0970

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.7 mm

5.75793
66,000
PCE

154001.0980

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.75 mm

5.755793
79,000
PCE

154001.0990

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.8 mm

5.85793
66,000
PCE

154001.1000

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.9 mm

5.95793
69,000
PCE

154001.1010

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6 mm

65793
68,000
PCE

154001.1020

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.1 mm

6.163101
81,000
PCE

154001.1030

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.2 mm

6.263101
81,000
PCE

154001.1040

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.25 mm

6.2563101
86,000
PCE

154001.1050

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.3 mm

6.363101
82,000
PCE

154001.1060

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.4 mm

6.463101
85,000
PCE

154001.1070

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.5 mm

6.563101
77,000
PCE

154001.1080

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.6 mm

6.663101
83,000
PCE

154001.1090

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.7 mm

6.763101
91,000
PCE

154001.1100

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.75 mm

6.7569109
112,000
PCE

154001.1110

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.8 mm

6.869109
91,000
PCE

154001.1120

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.9 mm

6.969109
96,000
PCE

154001.1130

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7 mm

769109
88,000
PCE

154001.1140

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.1 mm

7.169109
98,000
PCE

154001.1150

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.2 mm

7.269109
100,000
PCE

154001.1160

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.25 mm

7.2569109
124,000
PCE

154001.1170

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.3 mm

7.369109
101,000
PCE

154001.1180

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.4 mm

7.469109
104,000
PCE

154001.1190

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.5 mm

7.569109
98,000
PCE

154001.1200

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.6 mm

7.675117
125,000
PCE

154001.1210

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.7 mm

7.775117
130,000
PCE

154001.1220

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.75 mm

7.7575117
137,000
PCE

154001.1230

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.8 mm

7.875117
114,000
PCE

154001.1240

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.9 mm

7.975117
116,000
PCE

154001.1250

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8 mm

875117
105,000
PCE

154001.1260

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.1 mm

8.175117
122,000
PCE

154001.1270

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.2 mm

8.275117
124,000
PCE

154001.1280

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.25 mm

8.2575117