Mũi khoan HSS DIN 338

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338

            

Type N, ground flutes, HSS, point angle 118°, cylinder(without flat, HA), DIN 338
Application:
Standard drills for drilling steel and cast steel (alloyed and unalloyed), cast iron, malleable cast iron, ductile cast iron, sintered iron, etc.


1 pack contains: 0.2...00.95 mm: 10 pieces

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

154001.0010

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.2 mm (10pcs / pack)

0.2219
1,047,000 SET

154001.0020

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.25 mm (10pcs / pack)

0.25319
937,000 SET

154001.0030

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.3 mm (10pcs / pack)

0.3319
774,000 SET

154001.0040

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.35 mm (10pcs / pack)

0.35419
792,000 SET

154001.0050

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.4 mm (10pcs / pack)

0.4520
692,000 SET

154001.0060

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.45 mm (10pcs / pack)

0.45520
692,000 SET

154001.0070

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.5 mm (10pcs / pack)

0.5622
701,000 SET

154001.0080

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.55 mm (10pcs / pack)

0.55724
465,000 SET

154001.0090

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.6 mm (10pcs / pack)

0.6724
593,000 SET

154001.0100

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.65 mm (10pcs / pack)

0.65826
703,000 SET

154001.0110

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.7 mm (10pcs / pack)

0.7928
420,000 SET

154001.0120

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.75 mm (10pcs / pack)

0.75928
426,000 SET

154001.0130

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.8 mm (10pcs / pack)

0.81030
419,000 SET

154001.0140

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.85 mm (10pcs / pack)

0.851030
536,000 SET

154001.0150

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.9 mm (10pcs / pack)

0.91132
398,000 SET

154001.0160

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 0.95 mm (10pcs / pack)

0.951132
415,000 SET

154001.0170

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1 mm

11234
36,000 PCE

154001.0180

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.05 mm

1.051234
36,000 PCE

154001.0190

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.1 mm

1.11436
35,000 PCE

154001.0200

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.15 mm

1.151436
46,000 PCE

154001.0210

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.2 mm

1.21638
35,000 PCE

154001.0220

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.25 mm

1.251638
36,000 PCE

154001.0230

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.3 mm

1.31638
35,000 PCE

154001.0240

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.35 mm

1.351840
38,000 PCE

154001.0250

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.4 mm

1.41840
36,000 PCE

154001.0260

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.45 mm

1.451840
36,000 PCE

154001.0270

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.5 mm

1.51840
33,000 PCE

154001.0280

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.55 mm

1.552043
38,000 PCE

154001.0290

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.6 mm

1.62043
33,000 PCE

154001.0300

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.65 mm

1.652043
38,000 PCE

154001.0310

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.7 mm

1.72043
38,000 PCE

154001.0320

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.75 mm

1.752246
38,000 PCE

154001.0330

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.8 mm

1.82246
33,000 PCE

154001.0340

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.85 mm

1.852246
38,000 PCE

154001.0350

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.9 mm

1.92246
33,000 PCE

154001.0360

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 1.95 mm

1.952449
38,000 PCE

154001.0370

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2 mm

22449
29,000 PCE

154001.0380

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.05 mm

2.052449
38,000 PCE

154001.0390

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.1 mm

2.12449
33,000 PCE

154001.0400

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.15 mm

2.152753
38,000 PCE

154001.0410

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.2 mm

2.22753
33,000 PCE

154001.0420

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.25 mm

2.252753
38,000 PCE

154001.0430

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.3 mm

2.32753
33,000 PCE

154001.0440

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.35 mm

2.352753
39,000 PCE

154001.0450

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.4 mm

2.43057
35,000 PCE

154001.0460

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.45 mm

2.453057
40,000 PCE

154001.0470

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.5 mm

2.53057
35,000 PCE

154001.0480

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.55 mm

2.553057
43,000 PCE

154001.0490

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.6 mm

2.63057
38,000 PCE

154001.0500

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.65 mm

2.653057
43,000 PCE

154001.0510

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.7 mm

2.73361
38,000 PCE

154001.0520

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.75 mm

2.753361
44,000 PCE

154001.0530

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.8 mm

2.83361
38,000 PCE

154001.0540

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.85 mm

2.853361
44,000 PCE

154001.0550

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.9 mm

2.93361
36,000 PCE

154001.0560

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 2.95 mm

2.953361
46,000 PCE

154001.0570

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3 mm

33361
33,000 PCE

154001.0580

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.05 mm

3.053665
43,000 PCE

154001.0590

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.1 mm

3.13665
39,000 PCE

154001.0600

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.15 mm

3.153665
46,000 PCE

154001.0610

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.2 mm

3.23665
38,000 PCE

154001.0620

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.25 mm

3.253665
46,000 PCE

154001.0630

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.3 mm

3.33665
39,000 PCE

154001.0640

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.35 mm

3.353665
52,000 PCE

154001.0650

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.4 mm

3.43970
40,000 PCE

154001.0660

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.45 mm

3.453970
52,000 PCE

154001.0670

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.5 mm

3.53970
38,000 PCE

154001.0680

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.55 mm

3.553970
48,000 PCE

154001.0690

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.6 mm

3.63970
39,000 PCE

154001.0700

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.65 mm

3.653970
49,000 PCE

154001.0710

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.7 mm

3.73970
40,000 PCE

154001.0720

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.75 mm

3.753970
46,000 PCE

154001.0730

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.8 mm

3.84375
39,000 PCE

154001.0740

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.85 mm

3.854375
52,000 PCE

154001.0750

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.9 mm

3.94375
42,000 PCE

154001.0760

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 3.95 mm

3.954375
49,000 PCE

154001.0770

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4 mm

44375
36,000 PCE

154001.0780

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.1 mm

4.14375
44,000 PCE

154001.0790

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.2 mm

4.24375
40,000 PCE

154001.0800

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.25 mm

4.254375
51,000 PCE

154001.0810

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.3 mm

4.34780
44,000 PCE

154001.0820

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.4 mm

4.44780
51,000 PCE

154001.0830

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.5 mm

4.54780
46,000 PCE

154001.0840

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.6 mm

4.64780
49,000 PCE

154001.0850

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.7 mm

4.74780
52,000 PCE

154001.0860

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.75 mm

4.754780
56,000 PCE

154001.0870

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.8 mm

4.85286
49,000 PCE

154001.0880

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 4.9 mm

4.95286
51,000 PCE

154001.0890

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5 mm

55286
47,000 PCE

154001.0900

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.1 mm

5.15286
53,000 PCE

154001.0910

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.2 mm

5.25286
55,000 PCE

154001.0920

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.25 mm

5.255286
64,000 PCE

154001.0930

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.3 mm

5.35286
55,000 PCE

154001.0940

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.4 mm

5.45793
68,000 PCE

154001.0950

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.5 mm

5.55793
60,000 PCE

154001.0960

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.6 mm

5.65793
64,000 PCE

154001.0970

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.7 mm

5.75793
64,000 PCE

154001.0980

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.75 mm

5.755793
77,000 PCE

154001.0990

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.8 mm

5.85793
65,000 PCE

154001.1000

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 5.9 mm

5.95793
66,000 PCE

154001.1010

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6 mm

65793
61,000 PCE

154001.1020

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.1 mm

6.163101
72,000 PCE

154001.1030

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.2 mm

6.263101
73,000 PCE

154001.1040

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.25 mm

6.2563101
85,000 PCE

154001.1050

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.3 mm

6.363101
74,000 PCE

154001.1060

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.4 mm

6.463101
78,000 PCE

154001.1070

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.5 mm

6.563101
74,000 PCE

154001.1080

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.6 mm

6.663101
81,000 PCE

154001.1090

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.7 mm

6.763101
82,000 PCE

154001.1100

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.75 mm

6.7569109
109,000 PCE

154001.1110

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.8 mm

6.869109
91,000 PCE

154001.1120

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 6.9 mm

6.969109
94,000 PCE

154001.1130

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7 mm

769109
87,000 PCE

154001.1140

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.1 mm

7.169109
95,000 PCE

154001.1150

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.2 mm

7.269109
99,000 PCE

154001.1160

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.25 mm

7.2569109
121,000 PCE

154001.1170

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.3 mm

7.369109
100,000 PCE

154001.1180

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.4 mm

7.469109
103,000 PCE

154001.1190

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.5 mm

7.569109
98,000 PCE

154001.1200

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.6 mm

7.675117
124,000 PCE

154001.1210

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.7 mm

7.775117
127,000 PCE

154001.1220

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.75 mm

7.7575117
135,000 PCE

154001.1230

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.8 mm

7.875117
112,000 PCE

154001.1240

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 7.9 mm

7.975117
116,000 PCE

154001.1250

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8 mm

875117
104,000 PCE

154001.1260

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.1 mm

8.175117
121,000 PCE

154001.1270

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.2 mm

8.275117
121,000 PCE

154001.1280

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.25 mm

8.2575117
147,000 PCE

154001.1290

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.3 mm

8.375117
127,000 PCE

154001.1300

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.4 mm

8.475117
127,000 PCE

154001.1310

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.5 mm

8.575117
133,000 PCE

154001.1320

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.6 mm

8.681125
140,000 PCE

154001.1330

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.7 mm

8.781125
142,000 PCE

154001.1340

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.75 mm

8.7581125
166,000 PCE

154001.1350

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.8 mm

8.881125
147,000 PCE

154001.1360

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 8.9 mm

8.981125
148,000 PCE

154001.1370

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9 mm

981125
140,000 PCE

154001.1380

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.1 mm

9.181125
152,000 PCE

154001.1390

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.2 mm

9.281125
144,000 PCE

154001.1400

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.25 mm

9.2581125
196,000 PCE

154001.1410

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.3 mm

9.381125
178,000 PCE

154001.1420

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.4 mm

9.481125
157,000 PCE

154001.1430

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.5 mm

9.581125
156,000 PCE

154001.1440

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.6 mm

9.687133
173,000 PCE

154001.1450

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.7 mm

9.787133
202,000 PCE

154001.1460

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.75 mm

9.7587133
216,000 PCE

154001.1470

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.8 mm

9.887133
185,000 PCE

154001.1480

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 9.9 mm

9.987133
215,000 PCE

154001.1490

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10 mm

1087133
170,000 PCE

154001.1500

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.1 mm

10.187133
208,000 PCE

154001.1510

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.2 mm

10.287133
200,000 PCE

154001.1520

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.25 mm

10.2587133
247,000 PCE

154001.1530

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.3 mm

10.387133
252,000 PCE

154001.1540

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.4 mm

10.487133
239,000 PCE

154001.1550

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.5 mm

10.587133
211,000 PCE

154001.1560

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.6 mm

10.687133
273,000 PCE

154001.1570

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.7 mm

10.794142
311,000 PCE

154001.1580

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.75 mm

10.7594142
317,000 PCE

154001.1590

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.8 mm

10.894142
280,000 PCE

154001.1600

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 10.9 mm

10.994142
313,000 PCE

154001.1610

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11 mm

1194142
250,000 PCE

154001.1620

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.1 mm

11.194142
316,000 PCE

154001.1630

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.2 mm

11.294142
325,000 PCE

154001.1640

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.25 mm

11.2594142
345,000 PCE

154001.1650

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.3 mm

11.394142
332,000 PCE

154001.1660

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.4 mm

11.494142
329,000 PCE

154001.1670

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.5 mm

11.594142
273,000 PCE

154001.1680

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.6 mm

11.694142
373,000 PCE

154001.1690

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.7 mm

11.794142
372,000 PCE

154001.1700

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.75 mm

11.7594142
361,000 PCE

154001.1710

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.8 mm

11.894142
326,000 PCE

154001.1720

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 11.9 mm

11.9101151
395,000 PCE

154001.1730

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12 mm

12101151
299,000 PCE

154001.1740

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.1 mm

12.1101151
417,000 PCE

154001.1750

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.2 mm

12.2101151
402,000 PCE

154001.1760

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.25 mm

12.25101151
523,000 PCE

154001.1770

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.3 mm

12.3101151
432,000 PCE

154001.1780

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.4 mm

12.4101151
439,000 PCE

154001.1790

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.5 mm

12.5101151
335,000 PCE

154001.1800

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.6 mm

12.6101151
477,000 PCE

154001.1810

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.7 mm

12.7101151
469,000 PCE

154001.1820

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.75 mm

12.75101151
445,000 PCE

154001.1830

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.8 mm

12.8101151
442,000 PCE

154001.1840

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 12.9 mm

12.9101151
460,000 PCE

154001.1850

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13 mm

13101151
360,000 PCE

154001.1860

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.1 mm

13.1101151
488,000 PCE

154001.1870

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.2 mm

13.2101151
486,000 PCE

154001.1880

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.25 mm

13.25108160
553,000 PCE

154001.1890

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.3 mm

13.3108160
585,000 PCE

154001.1900

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.4 mm

13.4108160
559,000 PCE

154001.1910

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.5 mm

13.5108160
424,000 PCE

154001.1920

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.6 mm

13.6108160
534,000 PCE

154001.1930

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.7 mm

13.7108160
527,000 PCE

154001.1940

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.75 mm

13.75108160
562,000 PCE

154001.1950

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.8 mm

13.8108160
575,000 PCE

154001.1960

Mũi khoan NERIOX Type N, HSS, DIN 338, 13.9 mm

13.9108160