Mũi khoan hạ bậc

Thương hiệu

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING

Type N, long, HSS, countersink angle 180°, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 180°, for through holes

          

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

157205.0100

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 3 x 3.2

M 33.25.911
2,624,000 PCE

157205.0200

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 3 x 3.2

M 33.269
1,676,000 PCE

157205.0300

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 3 x 3.4

M 33.469
1,550,000 PCE

157205.0400

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 4 x 4.3

M 44.37.413
2,256,000 PCE

157205.0500

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 4 x 4.3

M 44.3811
2,140,000 PCE

157205.0600

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 4 x 4.5

M 44.5811
1,629,000 PCE

157205.0700

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 4 x 4.8

M 44.8813
2,630,000 PCE

157205.0800

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 5 x 5.3

M 55.39.416
2,574,000 PCE

157205.0900

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51013
1,973,000 PCE

157205.1000

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 5 x 5.8

M 55.81016
3,036,000 PCE

157205.1100

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 6.4

M 66.410.419
2,519,000 PCE

157205.1200

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61115
2,280,000 PCE

157205.1300

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 7

M 671119
2,985,000 PCE

157205.1400

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 8 x 8.4

M 88.413.522
3,131,000 PCE

157205.1600

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 8 x 9

M 891519
2,915,000 PCE

157205.1700

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M10 x 10.5

M1010.516.525
7,412,000 PCE

157205.1800

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M10 x 11

M10111823
6,312,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersinking angle 180°, for through bore holes

         

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

157225.0100

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 3 x 3.4

M 33.469
1,038,000 PCE

157225.0200

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 4 x 4.5

M 44.5811
1,125,000 PCE

157225.0300

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51013
1,342,000 PCE

157225.0400

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61115
1,548,000 PCE

157225.0500

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 8 x 9

M 891519
1,973,000 PCE

157225.0600

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M10 x 11

M10111823
3,348,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for through holes

         

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

157245.0100

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 3 x 3.2

M 33.269
1,495,000 PCE

157245.0200

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 3 x 3.4

M 33.46.69
1,836,000 PCE

157245.0300

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 4 x 4.3

M 44.3811
1,747,000 PCE

157245.0400

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 4 x 4.5

M 44.5911
2,210,000 PCE

157245.0500

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 5.3

M 55.31013
2,151,000 PCE

157245.0600

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51113
2,501,000 PCE

157245.0700

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 6.4

M 56.411.515
2,622,000 PCE

157245.0800

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61315
3,751,000 PCE

157245.0900

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 8.4

M 88.41519
4,691,000 PCE

157245.1000

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 9

M 8917.219
6,978,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersinking angle 90°, for through bore holes

         

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

157265.0100

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 3 x 3.2

M 33.269
977,000 PCE

157265.0200

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 3 x 3.4

M 33.46.69
1,087,000 PCE

157265.0300

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 4 x 4.3

M 44.3811
1,091,000 PCE

157265.0400

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 4 x 4.5

M 44.5911
1,187,000 PCE

157265.0500

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 5 x 5.3

M 55.31013
1,407,000 PCE

157265.0600

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51113
1,652,000 PCE

157265.0700

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 6 x 6.4

M 66.411.513
1,775,000 PCE

157265.0800

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61315
1,955,000 PCE

157265.0900

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 8 x 8.4

M 88.41519
2,260,000 PCE

157265.1000

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 8 x 9

M 8917.219
3,311,000 PCE

157265.1100

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M10 x 10.5

M1010.51923
3,572,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for tap holes

         

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

157285.0100

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 3 x 2.5

M 32.53.48.8
1,324,000 PCE

157285.0200

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 4 x 3.3

M 43.34.511.4
1,293,000 PCE

157285.0300

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 4.2

M 54.25.513.6
1,331,000 PCE

157285.0500

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 6.8

M 86.8921
1,798,000 PCE

157285.0600

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M10 x 8.5

M108.51125.5
2,293,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for tap holes

         

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

157305.0100

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 3 x 2.5

M 32.53.48.8
840,000 PCE

157305.0200

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 4 x 3.3

M 43.34.511.4
840,000 PCE

157305.0300

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 5 x 4.2

M 54.25.513.6
932,000 PCE

157305.0400

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 6 x 5

M 656.616.5
978,000 PCE

157305.0500

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 8 x 6.8

M 86.8921
1,184,000 PCE

157305.0600

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M10 x 8.5

M108.51125.5
1,542,000 PCE

157305.0700

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M12 x 10.2

M1210.213.530
2,279,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING

Type N, long, HSS, morse taper shank (MC) Countersink angle 180°, for through holes

         

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

157345.0200

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61115
3,150,000 PCE

157345.0300

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 7

M 671119
4,106,000 PCE

157345.0600

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 8 x 9

M 891519
3,799,000 PCE

157345.0800

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M10 x 10.5

M1010.516.525
8,036,000 PCE

157345.0900

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M10 x 11

M10111823
5,161,000 PCE

157345.1100

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M12 x 13

M12131928
8,530,000 PCE

157345.1200

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M12 x 13.5

M1213.52027
6,153,000 PCE

157345.1300

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M16 x 17

M16172533
12,244,000 PCE

157345.1400

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M16 x 17.5

M1617.52635
9,893,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, morse taper shank (MC) Countersinking angle 90°, for through bore holes

         

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

157365.0100

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51113
4,340,000 PCE

157365.0200

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 6 x 6.4

M 66.411.515
3,744,000 PCE

157365.0400

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 8.4

M 88.41519
5,377,000 PCE

157365.0500

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 9

M 8917.219
5,077,000 PCE

157365.0600

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M10 x 11

M101121.523
7,917,000 PCE

157365.0700

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M12 x 14

M12142627
9,617,000 PCE

157365.0800

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M12 x 13

M12132327
10,054,000 PCE

Xem thêm >>