Mũi khoan hạ bậc

Thương hiệu

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING

Type N, long, HSS, countersink angle 180°, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 180°, for through holes

          


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M 33.25.911
PCE
M 33.269
PCE
M 33.469
PCE
M 44.37.413
PCE
M 44.3811
PCE
M 44.5811
PCE
M 44.8813
PCE
M 55.39.416
PCE
M 55.51013
PCE
M 55.81016
PCE
M 66.410.419
PCE
M 66.61115
PCE
M 671119
PCE
M 88.413.522
PCE
M 891519
PCE
M1010.516.525
PCE
M10111823
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersinking angle 180°, for through bore holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M 33.469
PCE
M 44.5811
PCE
M 55.51013
PCE
M 66.61115
PCE
M 891519
PCE
M10111823
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for through holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M 33.269
PCE
M 33.46.69
PCE
M 44.3811
PCE
M 44.5911
PCE
M 55.31013
PCE
M 55.51113
PCE
M 56.411.515
PCE
M 66.61315
PCE
M 88.41519
PCE
M 8917.219
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersinking angle 90°, for through bore holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M 33.269
PCE
M 33.46.69
PCE
M 44.3811
PCE
M 44.5911
PCE
M 55.31013
PCE
M 55.51113
PCE
M 66.411.513
PCE
M 66.61315
PCE
M 88.41519
PCE
M 8917.219
PCE
M1010.51923
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for tap holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M 32.53.48.8
PCE
M 43.34.511.4
PCE
M 54.25.513.6
PCE
M 86.8921
PCE
M108.51125.5
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for tap holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M 32.53.48.8
963,000
PCE
M 43.34.511.4
963,000
PCE
M 54.25.513.6
PCE
M 656.616.5
PCE
M 86.8921
PCE
M108.51125.5
PCE
M1210.213.530
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING

Type N, long, HSS, morse taper shank (MC) Countersink angle 180°, for through holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M 66.61115
PCE
M 671119
PCE
M 891519
PCE
M1010.516.525
PCE
M10111823
PCE
M12131928
PCE
M1213.52027
PCE
M16172533
PCE
M1617.52635
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, morse taper shank (MC) Countersinking angle 90°, for through bore holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M 55.51113
PCE
M 66.411.515
PCE
M 88.41519
PCE
M 8917.219
PCE
M101121.523
PCE
M12142627
PCE
M12132327
PCE

Xem thêm >>