Mũi khoan hạ bậc

Thương hiệu

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING

Type N, long, HSS, countersink angle 180°, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 180°, for through holes

          


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

157205.0100

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 3 x 3.2

M 33.25.911
2,575,000
PCE

157205.0200

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 3 x 3.2

M 33.269
1,650,000
PCE

157205.0300

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 3 x 3.4

M 33.469
1,522,000
PCE

157205.0400

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 4 x 4.3

M 44.37.413
2,217,000
PCE

157205.0500

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 4 x 4.3

M 44.3811
2,100,000
PCE

157205.0600

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 4 x 4.5

M 44.5811
1,598,000
PCE

157205.0700

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 4 x 4.8

M 44.8813
2,581,000
PCE

157205.0800

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 5 x 5.3

M 55.39.416
2,526,000
PCE

157205.0900

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51013
1,938,000
PCE

157205.1000

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 5 x 5.8

M 55.81016
2,982,000
PCE

157205.1100

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 6.4

M 66.410.419
2,474,000
PCE

157205.1200

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61115
2,240,000
PCE

157205.1300

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 7

M 671119
2,934,000
PCE

157205.1400

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 8 x 8.4

M 88.413.522
3,073,000
PCE

157205.1600

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 8 x 9

M 891519
2,859,000
PCE

157205.1700

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M10 x 10.5

M1010.516.525
7,272,000
PCE

157205.1800

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M10 x 11

M10111823
6,209,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersinking angle 180°, for through bore holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

157225.0100

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 3 x 3.4

M 33.469
1,021,000
PCE

157225.0200

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 4 x 4.5

M 44.5811
1,105,000
PCE

157225.0300

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51013
1,318,000
PCE

157225.0400

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61115
1,520,000
PCE

157225.0500

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M 8 x 9

M 891519
1,940,000
PCE

157225.0600

Mũi khoan hạ bậc drill 180° GÜHRING, M10 x 11

M10111823
3,289,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for through holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

157245.0100

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 3 x 3.2

M 33.269
1,469,000
PCE

157245.0200

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 3 x 3.4

M 33.46.69
1,802,000
PCE

157245.0300

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 4 x 4.3

M 44.3811
1,719,000
PCE

157245.0400

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 4 x 4.5

M 44.5911
2,172,000
PCE

157245.0500

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 5.3

M 55.31013
2,109,000
PCE

157245.0600

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51113
2,451,000
PCE

157245.0700

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 6.4

M 56.411.515
2,574,000
PCE

157245.0800

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61315
3,695,000
PCE

157245.0900

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 8.4

M 88.41519
4,606,000
PCE

157245.1000

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 9

M 8917.219
6,978,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersinking angle 90°, for through bore holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

157265.0100

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 3 x 3.2

M 33.269
959,000
PCE

157265.0200

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 3 x 3.4

M 33.46.69
1,065,000
PCE

157265.0300

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 4 x 4.3

M 44.3811
1,069,000
PCE

157265.0400

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 4 x 4.5

M 44.5911
1,164,000
PCE

157265.0500

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 5 x 5.3

M 55.31013
1,378,000
PCE

157265.0600

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51113
1,620,000
PCE

157265.0700

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 6 x 6.4

M 66.411.513
1,743,000
PCE

157265.0800

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61315
1,923,000
PCE

157265.0900

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 8 x 8.4

M 88.41519
2,220,000
PCE

157265.1000

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 8 x 9

M 8917.219
3,251,000
PCE

157265.1100

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M10 x 10.5

M1010.51923
3,507,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for tap holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

157285.0100

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 3 x 2.5

M 32.53.48.8
1,301,000
PCE

157285.0200

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 4 x 3.3

M 43.34.511.4
1,270,000
PCE

157285.0300

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 4.2

M 54.25.513.6
1,308,000
PCE

157285.0500

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 6.8

M 86.8921
1,765,000
PCE

157285.0600

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M10 x 8.5

M108.51125.5
2,252,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING

Type N, short, HSS, cylinder(without flat, HA) Countersink angle 90°, for tap holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

157305.0100

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 3 x 2.5

M 32.53.48.8
824,000
PCE

157305.0200

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 4 x 3.3

M 43.34.511.4
824,000
PCE

157305.0300

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 5 x 4.2

M 54.25.513.6
917,000
PCE

157305.0400

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 6 x 5

M 656.616.5
961,000
PCE

157305.0500

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M 8 x 6.8

M 86.8921
1,162,000
PCE

157305.0600

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M10 x 8.5

M108.51125.5
1,515,000
PCE

157305.0700

Mũi khoan hạ bậc drill 90° GÜHRING, M12 x 10.2

M1210.213.530
2,239,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING

Type N, long, HSS, morse taper shank (MC) Countersink angle 180°, for through holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

157345.0200

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 6.6

M 66.61115
3,091,000
PCE

157345.0300

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 6 x 7

M 671119
4,033,000
PCE

157345.0600

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M 8 x 9

M 891519
3,725,000
PCE

157345.0800

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M10 x 10.5

M1010.516.525
7,898,000
PCE

157345.0900

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M10 x 11

M10111823
5,067,000
PCE

157345.1100

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M12 x 13

M12131928
8,398,000
PCE

157345.1200

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M12 x 13.5

M1213.52027
6,042,000
PCE

157345.1300

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M16 x 17

M16172533
12,028,000
PCE

157345.1400

Mũi khoan hạ bậc 180° GÜHRING, M16 x 17.5

M1617.52635
9,695,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING

Type N, long, HSS, morse taper shank (MC) Countersinking angle 90°, for through bore holes

         


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size threadLỗ nhỏ d1 (mm)Lỗ lớn d2 (mm)Lỗ nhỏ sâu l3 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

157365.0100

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 5 x 5.5

M 55.51113
4,271,000
PCE

157365.0200

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 6 x 6.4

M 66.411.515
3,673,000
PCE

157365.0400

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 8.4

M 88.41519
5,273,000
PCE

157365.0500

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M 8 x 9

M 8917.219
4,988,000
PCE

157365.0600

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M10 x 11

M101121.523
7,784,000
PCE

157365.0700

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M12 x 14

M12142627
9,433,000
PCE

157365.0800

Mũi khoan hạ bậc 90° GÜHRING, M12 x 13

M12132327
9,849,000
PCE

Xem thêm >>