Mũi doa Solid Carbide

Thương hiệu

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design

             

solid carbide, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-6, comparable with DIN 212

Tolerance d1
0.70 mm...3.00 mm: 0 / + 0,003
3.01 mm...6.00 mm: 0 / + 0,004
6.01 mm...10.25 mm: 0 / + 0,005

 


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.70.7733
PCE
0.710.7733
PCE
0.720.7733
PCE
0.730.7733
PCE
0.740.7733
PCE
0.750.7733
PCE
0.760.7733
PCE
0.770.7733
PCE
0.780.7733
PCE
0.790.7733
PCE
0.80.7733
PCE
0.810.7733
PCE
0.820.7733
PCE
0.830.7733
PCE
0.840.7733
PCE
0.850.7733
PCE
0.860.7733
PCE
0.870.7733
PCE
0.880.7733
PCE
0.890.7733
PCE
0.90.7733
PCE
0.910.7733
PCE
0.920.7733
PCE
0.930.7733
PCE
0.940.7733
PCE
0.950.7733
PCE
0.960.7733
PCE
0.970.7733
PCE
0.980.7733
PCE
0.990.7733
PCE
10.7733
PCE
1.010.7733
PCE
1.020.7733
PCE
1.030.7733
PCE
1.040.7733
PCE
1.050.7733
PCE
1.061.061040
PCE
1.071.061040
PCE
1.081.061040
PCE
1.091.061040
PCE
1.11.061040
PCE
1.111.061040
PCE
1.121.061040
PCE
1.131.061040
PCE
1.141.061040
PCE
1.151.061040
PCE
1.161.061040
PCE
1.171.061040
PCE
1.181.061040
PCE
1.191.061040
PCE
1.21.061040
PCE
1.211.061040
PCE
1.221.061040
PCE
1.231.061040
PCE
1.241.061040
PCE
1.251.061040
PCE
1.261.061040
PCE
1.271.061040
PCE
1.281.061040
PCE
1.291.061040
PCE
1.31.061040
PCE
1.311.061040
PCE
1.321.061040
PCE
1.331.061040
PCE
1.341.061040
PCE
1.351.061040
PCE
1.361.061040
PCE
1.371.061040
PCE
1.381.061040
PCE
1.391.061040
PCE
1.41.061040
PCE
1.411.061040
PCE
1.421.061040
PCE
1.431.061040
PCE
1.441.061040
PCE
1.451.061040
PCE
1.461.061040
PCE
1.471.061040
PCE
1.481.061040
PCE
1.491.061040
PCE
1.51.061040
PCE
1.511.061040
PCE
1.521.061040
PCE
1.531.061040
PCE
1.541.061040
PCE
1.551.061040
PCE
1.561.561143
PCE
1.571.561143
PCE
1.581.561143
PCE
1.591.561143
PCE
1.61.561143
PCE
1.611.561143
PCE
1.621.561143
PCE
1.631.561143
PCE
1.641.561143
PCE
1.651.561143
PCE
1.661.561143
PCE
1.671.561143
PCE
1.681.561143
PCE
1.691.561143
PCE
1.71.561143
PCE
1.711.561143
PCE
1.721.561143
PCE
1.731.561143
PCE
1.741.561143
PCE
1.751.561143
PCE
1.761.561143
PCE