Mũi doa máy

Thương hiệu

Mũi doa máy FUTURO, High-precision design

            

HSS-E, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-6, DIN 212B

Designs:
0.98 mm...1.02 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
1.48 mm...3 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...6 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
6.01 mm...10.02 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,005


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.980.98738
638,000
PCE
0.990.99738
638,000
PCE
11738
637,000
PCE
1.011.01738
637,000
PCE
1.021.02738
640,000
PCE
1.481.481040
592,000
PCE
1.491.491040
592,000
PCE
1.51.51040
592,000
PCE
1.511.511040
592,000
PCE
1.521.521040
593,000
PCE
1.981.981249
593,000
PCE
1.991.991249
592,000
PCE
221249
593,000
PCE
2.012.011249
593,000
PCE
2.022.021249
593,000
PCE
2.482.481857
546,000
PCE
2.492.491857
546,000
PCE
2.52.51857
546,000
PCE
2.512.511857
547,000
PCE
2.522.521857
546,000
PCE
2.982.981857
547,000
PCE
2.992.991857
547,000
PCE
331857
546,000
PCE
3.013.011857
546,000
PCE
3.023.021857
547,000
PCE
3.9841975
571,000
PCE
3.9941975
571,000
PCE
441975
571,000
PCE
4.0141975
571,000
PCE
4.0241975
569,000
PCE
4.9852386
593,000
PCE
4.9952386
593,000
PCE
552386
593,000
PCE
5.0152386
593,000
PCE
5.0252386
593,000
PCE
5.98628101
628,000
PCE
5.99628101
627,000
PCE
6628101
628,000
PCE
6.01628101
628,000
PCE
6.02628101
629,000
PCE
6.98731109
685,000
PCE
6.99731109
685,000
PCE
7731109
686,000
PCE
7.01731109
685,000
PCE
7.02731109
686,000
PCE
7.98833117
775,000
PCE
7.99833117
774,000
PCE
8833117
774,000
PCE
8.01833117
775,000
PCE
8.02833117
774,000
PCE
8.98936125
811,000
PCE
8.99936125
813,000
PCE
9936125
813,000
PCE
9.01936125
813,000
PCE
9.02936125
813,000
PCE
9.981038133
906,000
PCE
9.991038133
906,000
PCE
101038133
906,000
PCE
10.011038133
906,000
PCE
10.021038133
906,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi doa máy MAGAFOR, High-precision design

            

HSS-E, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-8, DIN 212B

Designs:
0.60 mm...1.05 mm: Teeth 4 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
1.06 mm...3.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,003
3.01 mm...6.00 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,004
6.01 mm...12.50 mm: Teeth 6 / Tolerance d1: 0 / + 0,005
12.51 mm...16.15 mm: Teeth 8 / Tolerance d1: 0 / + 0,005


Increment: From 0.60 ... 16.15 mm every 0.01 mm.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.60.6733
696,000
PCE
0.610.6733
696,000
PCE
0.620.6733
696,000
PCE
0.630.6733
696,000
PCE
0.640.6733
696,000
PCE
0.650.6733
696,000
PCE
0.660.6733
696,000
PCE
0.670.6733
697,000
PCE
0.680.6733
696,000
PCE
0.690.6733
701,000
PCE
0.70.6733
696,000
PCE
0.710.6733
696,000
PCE
0.720.6733
696,000
PCE
0.730.6733
696,000
PCE
0.740.6733
696,000
PCE
0.750.6733
696,000
PCE
0.760.6733
696,000
PCE
0.770.6733
696,000
PCE
0.780.6733
696,000
PCE
0.790.6733
696,000
PCE
0.80.8738
696,000
PCE
0.810.8738
696,000
PCE
0.820.8738
696,000
PCE
0.830.8738
696,000
PCE
0.840.8738
696,000
PCE
0.850.8738
696,000
PCE
0.860.8738
647,000
PCE
0.870.8738
647,000
PCE
0.880.8738
647,000
PCE
0.890.8738
647,000
PCE
0.90.8738
647,000
PCE
0.910.8738
647,000
PCE
0.920.8738
647,000
PCE
0.930.8738
647,000
PCE
0.940.8738
647,000
PCE
0.950.8738
647,000
PCE
0.960.8738
647,000
PCE
0.970.8738
647,000
PCE
0.980.8738
647,000
PCE
0.990.8738
647,000
PCE
10.8738
647,000
PCE
1.010.8738
647,000
PCE
1.020.8738
647,000
PCE
1.030.8738
647,000
PCE
1.040.8738
647,000
PCE
1.050.8738
647,000
PCE
1.060.8738
606,000
PCE
1.071.071040
606,000
PCE
1.081.071040
608,000
PCE
1.091.071040
606,000
PCE
1.11.071040
606,000