Mũi doa côn

Thương hiệu

Mũi doa côn thô, Form W, roughing reamer MAKE

          

For Morse taper, chip breaker, HSS, straight flutes, right-cutting, traight shank and square drive
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

182610.0100

Mũi doa côn thô, Form W, roughing reamer MAKE

19.57...12.8666102
3,095,000

182610.0200

Mũi doa côn thô, Form W, roughing reamer MAKE

214.73...18.6779121
4,613,000

182610.0300

Mũi doa côn thô, Form W, roughing reamer MAKE

320.01...24.8296146
6,397,000

182610.0400

Mũi doa côn thô, Form W, roughing reamer MAKE

426.229...32.410119179
9,704,000

Mũi doa côn mịn, Form D, finishing reamer MAKE

          

For morse taper, HSS, left-twist grooved, right-cutting, traight shank and square drive, DIN 204


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

182630.0100

Mũi doa côn mịn, Form D, finishing reamer MAKE

19.57...12.8666102
2,616,000

182630.0200

Mũi doa côn mịn, Form D, finishing reamer MAKE

214.73...18.6879121
3,829,000

182630.0300

Mũi doa côn mịn, Form D, finishing reamer MAKE

320.01...24.8396146
5,313,000

182630.0400

Mũi doa côn mịn, Form D, finishing reamer MAKE

426.23...32.41119179
9,141,000

Mũi doa côn 1:10 MAKE

          

HSS, left-twist grooved, right-cutting, Taper 1:10, traight shank and square drive
 

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

182650.0100

Mũi doa côn 1:10 MAKE

-3...1070100
2,791,000
SET

182650.0300

Mũi doa côn 1:10 MAKE

-10...25150195
6,783,000
SET

Mũi doa côn 1:50 BECK

            

HSS, left-twist grooved, right-cutting, Taper 1:50, traight shank and square drive, number of teeth 5-10, DIN 9
Application
For reaming holes for tapered pins sized to DIN 1, DIN 258.
 

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

182710.0600

Mũi doa côn 1:50 BECK

32.9...4.065880
995,000

182710.0700

Mũi doa côn 1:50 BECK

43.9...5.266893
1,063,000

182710.0800

Mũi doa côn 1:50 BECK

54.9...6.3673100
1,138,000

182710.0900

Mũi doa côn 1:50 BECK

65.9...8.00105135
1,339,000

182710.1000

Mũi doa côn 1:50 BECK

87.9...10.80145180
2,155,000

182710.1100

Mũi doa côn 1:50 BECK

109.9...13.40175215
3,023,000

182710.1200

Mũi doa côn 1:50 BECK

1211.8...16.00210255
3,930,000

182710.1300

Mũi doa côn 1:50 BECK

1615.8...20.40230280
5,438,000

182710.1400

Mũi doa côn 1:50 BECK

2019.8...24.80250310
7,175,000

182710.1500

Mũi doa côn 1:50 BECK

2524.70...30.70300370
12,549,000

Xem thêm >>


Mũi doa côn 1:50 BECK

            

Straight shank and drive flat, HSS-E, left-hand twist, approx. 45° lead angle, right-cutting, Taper 1:50, cylinder(without flat, HA), number of teeth 2-3, DIN 2179
Application
For reaming holes for tapered pins sized to DIN 1, DIN 258.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

182730.0100

Mũi doa côn 1:50 BECK

10.8...1.463360
3,296,000

182730.0200

Mũi doa côn 1:50 BECK

1.51.4...2.143770
1,110,000

182730.0300

Mũi doa côn 1:50 BECK

21.9...2.864886
1,157,000

182730.0400

Mũi doa côn 1:50 BECK

2.52.4...3.364886
1,346,000

182730.0500

Mũi doa côn 1:50 BECK

32.9...4.0658100
1,183,000

182730.0600

Mũi doa côn 1:50 BECK

43.9...5.2668112
1,186,000

182730.0700

Mũi doa côn 1:50 BECK

54.9...6.3673122
1,265,000

182730.0800

Mũi doa côn 1:50 BECK

65.9...8.00105160
1,461,000

182730.0900

Mũi doa côn 1:50 BECK

87.9...10.80145207
2,217,000

182730.1000

Mũi doa côn 1:50 BECK

109.9...13.40175245
2,799,000

182730.1100

Mũi doa côn 1:50 BECK

1211.8...16.00210290
3,571,000

Xem thêm >>


Mũi doa côn 1:50 BECK

           

HSS-E, left-hand twist, approx. 45° lead angle, right-cutting, Taper 1:50, morse taper shank (MC), number of teeth 3, DIN 2180
Application
For reaming holes for tapered pins sized to DIN 1, DIN 258.
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

182750.0100

Mũi doa côn 1:50 BECK

54.9...6.3673155
2,408,000

182750.0200

Mũi doa côn 1:50 BECK

65.9...8.00105187
2,367,000

182750.0300

Mũi doa côn 1:50 BECK

87.9...10.80145227
3,208,000

182750.0400

Mũi doa côn 1:50 BECK

109.9...13.40175257
3,117,000

182750.0500

Mũi doa côn 1:50 BECK

1211.8...16.00210315
4,007,000

182750.0600

Mũi doa côn 1:50 BECK

1615.8...20.40230335
5,594,000

182750.0700

Mũi doa côn 1:50 BECK

2019.8...24.80250377
8,802,000

Xem thêm >>


Mũi khoan côn 1:50 MAKE

          

Straight shank and carrier, right-cutting, HSS, Taper 1:50, cylinder(without flat, HA), DIN 1898A
Application: For drilling tapered holes for tapered pins.
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

182770.0100

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

1.51.4...2.083464
1,885,000

182770.0200

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

21.9...2.864886
1,587,000

182770.0300

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

2.52.4...3.364886
1,677,000

182770.0400

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

32.9...4.0658100
1,678,000

182770.0500

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

43.9...5.2668112
1,810,000

182770.0600

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

54.9...6.3673122
2,071,000

182770.0700

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

65.9...8.00105160
2,421,000

182770.0800

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

87.9...10.80145207
3,167,000

182770.0900

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

109.9...13.40175245
4,566,000

182770.1000

Mũi khoan côn 1:50 MAKE

1211.8...16.00210290
6,510,000

Xem thêm >>