Mũi doa côn

Thương hiệu

Mũi doa côn thô, Form W, roughing reamer MAKE

          

For Morse taper, chip breaker, HSS, straight flutes, right-cutting, traight shank and square drive
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
19.57...12.8666102
PCE
214.73...18.6779121
PCE
320.01...24.8296146
PCE
426.229...32.410119179
PCE

Xem thêm >>


Mũi doa côn mịn, Form D, finishing reamer MAKE

          

For morse taper, HSS, left-twist grooved, right-cutting, traight shank and square drive, DIN 204


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
19.57...12.8666102
PCE
214.73...18.6879121
PCE
320.01...24.8396146
PCE
426.23...32.41119179
PCE

Xem thêm >>


Mũi doa côn 1:10 MAKE

          

HSS, left-twist grooved, right-cutting, Taper 1:10, traight shank and square drive
 

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-3...1070100
SET
-10...25150195
SET

Mũi doa côn 1:50 BECK

            

HSS, left-twist grooved, right-cutting, Taper 1:50, traight shank and square drive, number of teeth 5-10, DIN 9
Application
For reaming holes for tapered pins sized to DIN 1, DIN 258.
 

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
32.9...4.065880
PCE
43.9...5.266893
PCE
54.9...6.3673100
PCE
65.9...8.00105135
PCE
87.9...10.80145180
PCE
109.9...13.40175215
PCE
1211.8...16.00210255
PCE
1615.8...20.40230280
PCE
2019.8...24.80250310
PCE
2524.70...30.70300370
PCE

Xem thêm >>


Mũi doa côn 1:50 BECK

            

Straight shank and drive flat, HSS-E, left-hand twist, approx. 45° lead angle, right-cutting, Taper 1:50, cylinder(without flat, HA), number of teeth 2-3, DIN 2179
Application
For reaming holes for tapered pins sized to DIN 1, DIN 258.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10.8...1.463360
PCE
1.51.4...2.143770
PCE
21.9...2.864886
PCE
2.52.4...3.364886
PCE
32.9...4.0658100
PCE
43.9...5.2668112
PCE
54.9...6.3673122
PCE
65.9...8.00105160
PCE
87.9...10.80145207
PCE
109.9...13.40175245
PCE
1211.8...16.00210290
PCE

Xem thêm >>


Mũi doa côn 1:50 BECK

           

HSS-E, left-hand twist, approx. 45° lead angle, right-cutting, Taper 1:50, morse taper shank (MC), number of teeth 3, DIN 2180
Application
For reaming holes for tapered pins sized to DIN 1, DIN 258.
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
54.9...6.3673155
PCE
65.9...8.00105187
PCE
87.9...10.80145227
PCE
109.9...13.40175257
PCE
1211.8...16.00210315
PCE
1615.8...20.40230335
PCE
2019.8...24.80250377
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan côn 1:50 MAKE

          

Straight shank and carrier, right-cutting, HSS, Taper 1:50, cylinder(without flat, HA), DIN 1898A
Application: For drilling tapered holes for tapered pins.
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d nominal (mm)Size d (min / max) mmChiều dài doa (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.51.4...2.083464
PCE
21.9...2.864886
PCE
2.52.4...3.364886
PCE
32.9...4.0658100
PCE
43.9...5.2668112
PCE
54.9...6.3673122
PCE
65.9...8.00105160
PCE
87.9...10.80145207
PCE
109.9...13.40175245
PCE
1211.8...16.00210290
PCE

Xem thêm >>