Mũi chống tâm cố định

Thương hiệu

Mũi chống tâm cố định ROEHM-243000

DIN 806 60° with complete tip. Made of tool steel, hardened, ground.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

243000.0100

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK1
1,607,000
PCE

243000.0200

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK2
1,659,000
PCE

243000.0300

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK3
2,274,000
PCE

243000.0400

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK4
3,296,000
PCE

243000.0500

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK5
6,271,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi chống tâm cố định ROEHM-243020

DIN 806 60° with half tip. Made of tool steel, hardened, ground.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

243020.0200

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK2
2,440,000
PCE

243020.0300

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK3
3,344,000
PCE

243020.0400

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK4
4,771,000
PCE

243020.0500

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK5
8,934,000
PCE

Mũi chống tâm cố định ROEHM-243040

DIN 806 60° with complete tip. With hardened metal.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

243040.0200

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK2
4,056,000
PCE

243040.0300

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK3
5,482,000
PCE

243040.0400

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK4
7,752,000
PCE

243040.0500

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK5
14,318,000
PCE

Mũi chống tâm cố định ROEHM-243060

DIN 806 60° with complete tip. With hardened metal.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

243060.0200

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK2
5,989,000
PCE

243060.0300

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK3
8,107,000
PCE

243060.0400

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK4
11,522,000
PCE

243060.0500

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK5
21,003,000
PCE

Mũi chống tâm cố định MAKE-243080

DIN 806 60° with full hard metal head


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

243080.0100

Mũi chống tâm cố định MAKE

MK1
14,833,000
PCE

243080.0200

Mũi chống tâm cố định MAKE

MK2
16,853,000
PCE

243080.0300

Mũi chống tâm cố định MAKE

MK3
22,130,000
PCE

243080.0400

Mũi chống tâm cố định MAKE

MK4
24,629,000
PCE