Mũi chống tâm cố định

Thương hiệu

Mũi chống tâm cố định ROEHM-243000

DIN 806 60° with complete tip. Made of tool steel, hardened, ground.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK1
PCE
MK2
PCE
MK3
PCE
MK4
PCE
MK5
PCE

Xem thêm >>


Mũi chống tâm cố định ROEHM-243020

DIN 806 60° with half tip. Made of tool steel, hardened, ground.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK2
PCE
MK3
PCE
MK4
PCE
MK5
PCE

Xem thêm >>


Mũi chống tâm cố định ROEHM-243040

DIN 806 60° with complete tip. With hardened metal.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK2
PCE
MK3
PCE
MK4
PCE
MK5
PCE

Xem thêm >>


Mũi chống tâm cố định ROEHM-243060

DIN 806 60° with complete tip. With hardened metal.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK2
PCE
MK3
PCE
MK4
PCE
MK5
PCE

Xem thêm >>


Mũi chống tâm cố định MAKE-243080

DIN 806 60° with full hard metal head


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK1
PCE
MK2
PCE
MK3
PCE
MK4
PCE

Xem thêm >>