Máy cắt dùng nhiệt

Thương hiệu

Máy cắt nhựa dùng nhiệt AZ TC20

Infinitely variable power adjustment, with thermal safety cut-out, adapter for long knifes, LED function indicator. For cutting ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PP, PS, PU, PVC, etc.; for cutting semi-finished products to length, welding workpieces, deburring injection-moulded parts, machining seals, trimming flash, heat-cutting foils, machining insulating materials, separating fabric straps, cutting rubber and Styrofoam, etc.; heat knife not included.

Appropriate accessories:
357660 Heat knife AZ


Heat cutters for continuous operation are also available.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng TypeĐiện áp (V / Hz)Công suất (W) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

357650.0200

Máy cắt nhựa dùng nhiệt AZ TC20 - 357650.0100

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

TC 20230 / 50...60150
11,431,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Lưỡi cắt nhiệt cho máy AZ TC20

Usable with:
357650 Heat cutter AZ

Other knife types are available.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng TypeĐiện áp (V / Hz)Công suất (W) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

357660.0100

Lưỡi cắt nhiệt cho máy AZ TC20 - 357660.0100

T 13 / 45, length 45 mm--
631,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

357660.0200

Lưỡi cắt nhiệt cho máy AZ TC20 - 357660.0200

T 3 / 30, length 30 mm--
272,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

357660.0300

Lưỡi cắt nhiệt cho máy AZ TC20 - 357660.0300

T 3 / 50, length 50 mm--
273,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!