Lưỡi cưa đĩa HSS

Thương hiệu

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE

Type A, HSS, fine teeth with straight back and zero rake, polished surface, hollow-ground, DIN1837A.

Application: For thin-walled workpieces and low cutting depths in brittle materials with short chips.
 


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính (mm)Dày (mm)Lỗ lắp (mm)Số răng (Zg) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
200.2580
508,000
PCE
200.3564
475,000
PCE
200.4564
475,000
PCE
200.5548
407,000
PCE
200.6548
407,000
PCE
200.8548
407,000
PCE
201540
407,000
PCE
201.2540
510,000
PCE
201.5540
577,000
PCE
201.6540
542,000
PCE
202532
577,000
PCE
320.28100
542,000
PCE
320.3880
508,000
PCE
320.4880
508,000
PCE
320.5880
510,000
PCE
320.6864
508,000
PCE
320.8864
510,000
PCE
321864
511,000
PCE
321.2848
579,000
PCE
321.5848
611,000
PCE
321.6848
580,000
PCE
322848
612,000
PCE
322.5840
683,000
PCE
323840
753,000
PCE
400.210128
610,000
PCE
400.310100
576,000
PCE
400.410100
576,000
PCE
400.51080
545,000
PCE
400.61080
545,000
PCE
400.81080
546,000
PCE
4011064
546,000
PCE
401.21064
581,000
PCE
401.51064
649,000
PCE
4021048
651,000
PCE
402.51048
686,000
PCE
4031048
858,000
PCE
4041040
998,000
PCE
4051040
PCE
500.213128
679,000
PCE
500.313128
646,000
PCE
500.413100
646,000
PCE
500.513100
612,000
PCE
500.613100
612,000
PCE
500.81380
615,000
PCE
5011380
615,000
PCE
501.21380
651,000
PCE
501.51364
686,000
PCE
501.61364
686,000
PCE
5021364
757,000
PCE
502.51364
792,000
PCE
5031348
932,000
PCE
5041348
PCE
5051348
PCE
630.316128
677,000
PCE
630.416128
681,000
PCE
630.516128
683,000
PCE
630.616100
683,000
PCE
630.816100
683,000
PCE
63116100
686,000
PCE
631.21680
757,000
PCE
631.51680
862,000
PCE
631.61680
793,000
PCE
6321680
901,000
PCE
632.51664
939,000
PCE
6331664
PCE
6341664
PCE
6351648
PCE
800.322160
885,000
PCE
800.422160
887,000
PCE
800.522128
854,000
PCE
800.622128
857,000
PCE
800.822128
859,000
PCE
80122100
861,000
PCE
801.222100
900,000
PCE
801.522100
972,000
PCE
801.622100
940,000
PCE
8022280
PCE
802.52280
PCE
8032280
PCE
8042264
PCE
8052264
PCE
1000.522160
927,000
PCE
1000.622160
930,000
PCE
1000.822128
935,000
PCE
100122128
940,000
PCE
1001.222128
PCE
1001.522100
PCE
1001.622100
PCE
100222100
PCE
1002.522100
PCE
10032280
PCE
10042280
PCE
10052280
PCE
1250.622160
PCE
1250.822160
PCE
125122160
PCE
1251.222128
PCE
1251.522128
PCE
1251.622128
PCE
125222128
PCE
1252.522100
PCE
125322100
PCE
125422100
PCE
160132160
PCE
1601.232160
PCE
1601.532160
PCE
1601.632160
PCE
160232128
PCE
1602.532128
PCE
160332128
PCE
200132200
PCE
2001.232200
PCE
<