Lưỡi cưa đĩa HSS

Thương hiệu

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE

Type A, HSS, fine teeth with straight back and zero rake, polished surface, hollow-ground, DIN1837A.

Application: For thin-walled workpieces and low cutting depths in brittle materials with short chips.
 

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính (mm)Dày (mm)Lỗ lắp (mm)Số răng (Zg) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

118300.0010

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.2 Zg. 80

200.2580
519,000 PCE

118300.0020

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.3 Zg. 64

200.3564
485,000 PCE

118300.0030

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.4 Zg. 64

200.4564
485,000 PCE

118300.0040

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.5 Zg. 48

200.5548
415,000 PCE

118300.0050

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.6 Zg. 48

200.6548
415,000 PCE

118300.0060

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.8 Zg. 48

200.8548
415,000 PCE

118300.0070

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 1 Zg. 40

201540
415,000 PCE

118300.0080

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 1.2 Zg. 40

201.2540
520,000 PCE

118300.0090

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 1.5 Zg. 40

201.5540
588,000 PCE

118300.0100

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 1.6 Zg. 40

201.6540
553,000 PCE

118300.0110

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 2 Zg. 32

202532
590,000 PCE

118300.0120

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.2 Zg. 100

320.28100
553,000 PCE

118300.0130

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.3 Zg. 80

320.3880
519,000 PCE

118300.0140

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.4 Zg. 80

320.4880
519,000 PCE

118300.0150

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.5 Zg. 80

320.5880
520,000 PCE

118300.0160

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.6 Zg. 64

320.6864
519,000 PCE

118300.0170

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.8 Zg. 64

320.8864
520,000 PCE

118300.0180

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 1 Zg. 64

321864
522,000 PCE

118300.0190

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 1.2 Zg. 48

321.2848
590,000 PCE

118300.0200

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 1.5 Zg. 48

321.5848
624,000 PCE

118300.0210

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 32 x 1.6 Zg. 48

321.6848
592,000 PCE

118300.0220

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 32 x 2 Zg. 48

322848
625,000 PCE

118300.0230

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 32 x 2.5 Zg. 40

322.5840
697,000 PCE

118300.0240

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 32 x 3 Zg. 40

323840
769,000 PCE

118300.0250

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.2 Zg. 128

400.210128
623,000 PCE

118300.0260

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.3 Zg. 100

400.310100
588,000 PCE

118300.0270

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.4 Zg. 100

400.410100
588,000 PCE

118300.0280

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.5 Zg. 80

400.51080
555,000 PCE

118300.0290

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.6 Zg. 80

400.61080
555,000 PCE

118300.0300

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.8 Zg. 80

400.81080
557,000 PCE

118300.0310

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 1 Zg. 64

4011064
557,000 PCE

118300.0320

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 1.2 Zg. 64

401.21064
592,000 PCE

118300.0330

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 1.5 Zg. 64

401.51064
663,000 PCE

118300.0340

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 2 Zg. 48

4021048
665,000 PCE

118300.0350

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 2.5 Zg. 48

402.51048
700,000 PCE

118300.0360

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 3 Zg. 48

4031048
877,000 PCE

118300.0370

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 4 Zg. 40

4041040
1,019,000 PCE

118300.0380

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 5 Zg. 40

4051040
1,301,000 PCE

118300.0390

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.2 Zg. 128

500.213128
692,000 PCE

118300.0400

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.3 Zg. 128

500.313128
659,000 PCE

118300.0410

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.4 Zg. 100

500.413100
659,000 PCE

118300.0420

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.5 Zg. 100

500.513100
625,000 PCE

118300.0430

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.6 Zg. 100

500.613100
625,000 PCE

118300.0440

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.8 Zg. 80

500.81380
627,000 PCE

118300.0450

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 1 Zg. 80

5011380
628,000 PCE

118300.0460

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 1.2 Zg. 80

501.21380
665,000 PCE

118300.0470

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 1.5 Zg. 64

501.51364
700,000 PCE

118300.0480

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 1.6 Zg. 64

501.61364
701,000 PCE

118300.0490

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 2 Zg. 64

5021364
773,000 PCE

118300.0500

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 2.5 Zg. 64

502.51364
809,000 PCE

118300.0510

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 3 Zg. 48

5031348
951,000 PCE

118300.0520

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 4 Zg. 48

5041348
1,064,000 PCE

118300.0530

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 5 Zg. 48

5051348
1,415,000 PCE

118300.0540

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.3 Zg. 128

630.316128
692,000 PCE

118300.0550

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.4 Zg. 128

630.416128
695,000 PCE

118300.0560

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.5 Zg. 128

630.516128
696,000 PCE

118300.0570

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.6 Zg. 100

630.616100
696,000 PCE

118300.0580

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.8 Zg. 100

630.816100
696,000 PCE

118300.0590

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 1 Zg. 100

63116100
701,000 PCE

118300.0600

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 1.2 Zg. 80

631.21680
773,000 PCE

118300.0610

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 1.5 Zg. 80

631.51680
879,000 PCE

118300.0620

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 1.6 Zg. 80

631.61680
811,000 PCE

118300.0630

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 2 Zg. 80

6321680
919,000 PCE

118300.0640

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 2.5 Zg. 64

632.51664
959,000 PCE

118300.0650

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 3 Zg. 64

6331664
1,069,000 PCE

118300.0660

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 4 Zg. 64

6341664
1,320,000 PCE

118300.0670

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 5 Zg. 48

6351648
1,573,000 PCE

118300.0680

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.3 Zg. 160

800.322160
904,000 PCE

118300.0690

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.4 Zg. 160

800.422160
904,000 PCE

118300.0700

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.5 Zg. 128

800.522128
873,000 PCE

118300.0710

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.6 Zg. 128

800.622128
875,000 PCE

118300.0720

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.8 Zg. 128

800.822128
877,000 PCE

118300.0730

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 1 Zg. 100

80122100
878,000 PCE

118300.0740

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 1.2 Zg. 100

801.222100
919,000 PCE

118300.0750

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 1.5 Zg. 100

801.522100
992,000 PCE

118300.0760

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 1.6 Zg. 100

801.622100
961,000 PCE

118300.0770

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 2 Zg. 80

8022280
1,034,000 PCE

118300.0780

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 2.5 Zg. 80

802.52280
1,173,000 PCE

118300.0790

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 3 Zg. 80

8032280
1,192,000 PCE

118300.0800

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 4 Zg. 64

8042264
1,555,000 PCE

118300.0810

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 5 Zg. 64

8052264
1,847,000 PCE

118300.0820

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 0.5 Zg. 160

1000.522160
946,000 PCE

118300.0830

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 0.6 Zg. 160

1000.622160
950,000 PCE

118300.0840

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 0.8 Zg. 128

1000.822128
954,000 PCE

118300.0850

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 1 Zg. 128

100122128
960,000 PCE

118300.0860

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 1.2 Zg. 128

1001.222128
1,033,000 PCE

118300.0870

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 1.5 Zg. 100

1001.522100
1,320,000 PCE

118300.0880

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 1.6 Zg. 100

1001.622100
1,183,000 PCE

118300.0890

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 2 Zg. 100

100222100
1,334,000 PCE

118300.0900

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 2.5 Zg. 100

1002.522100
1,448,000 PCE

118300.0910

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 3 Zg. 80

10032280
1,570,000 PCE

118300.0920

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 4 Zg. 80

10042280
2,147,000 PCE

118300.0930

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 5 Zg. 80

10052280
2,385,000 PCE

118300.0940

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 0.6 Zg. 160

1250.622160
1,397,000 PCE

118300.0950

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 0.8 Zg. 160

1250.822160
1,420,000 PCE

118300.0960

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 1 Zg. 160

125122160
1,420,000 PCE

118300.0970

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 1.2 Zg. 128

1251.222128
1,432,000 PCE

118300.0980

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 1.5 Zg. 128

1251.522128
1,548,000 PCE

118300.0990

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 1.6 Zg. 128

1251.622128
1,553,000 PCE

118300.1000

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 2 Zg. 128

125222128
1,746,000 PCE

118300.1010

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 2.5 Zg. 100

1252.522100
1,833,000 PCE

118300.1020

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 3 Zg. 100

125322100
1,994,000 PCE

118300.1030

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 4 Zg. 100

125422100
2,830,000 PCE

118300.1040

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 1 Zg. 160

160132160
1,971,000 PCE

118300.1050

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 1.2 Zg. 160

1601.232160
1,989,000 PCE

118300.1060

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 1.5 Zg. 160

1601.532160
2,390,000 PCE

118300.1070

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 1.6 Zg. 160

1601.632160
2,043,000 PCE

118300.1080

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 2 Zg. 128

160232128
2,185,000 PCE

118300.1090

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 2.5 Zg. 128

1602.532128
2,424,000 PCE

118300.1100

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 3 Zg. 128

160332128
2,808,000 PCE

118300.1110

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 1 Zg. 200

200132200
3,176,000 PCE

118300.1120

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 1.2 Zg. 200

2001.232200
3,236,000 PCE

118300.1130

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 1.5 Zg. 160

2001.532160
3,550,000 PCE

118300.1140

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 1.6 Zg. 160

2001.632160
3,308,000 PCE

118300.1150

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 2 Zg. 160

200232160
3,131,000 PCE

118300.1160

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 2.5 Zg. 160

2002.532160
3,395,000 PCE

118300.1170

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 3 Zg. 128

200332128
5,810,000 PCE

118300.1180

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 250 x 1.6 Zg. 200

2501.632200
3,767,000 PCE

118300.1190

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 250 x 2 Zg. 200

250232200
3,071,000 PCE

118300.1200

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 250 x 2.5 Zg. 160

2502.532160
4,532,000 PCE

118300.1210

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 250 x 3 Zg. 160

250332160
5,986,000 PCE

Xem thêm >>

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE

Type B, HSS, coarse, curved teeth, polished surface, hollow-ground, DIN 1838B.

Application: With considerably more chip space and better chip formation, this type can be used for stronger materials and deeper cuts. Also well suited to slot cutting.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính (mm)Dày (mm)Lỗ lắp (mm)Số răng (Zg) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

118320.0100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.3 Zg. 40

320.3840
588,000 PCE

118320.0200

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.4 Zg. 40

320.4840
588,000 PCE

118320.0300

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.5 Zg. 40

320.5840
554,000 PCE

118320.0400

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.6 Zg. 32

320.6832
553,000 PCE

118320.0500

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.8 Zg. 32

320.8832
555,000 PCE

118320.0600

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 1 Zg. 32

321832
555,000 PCE

118320.0700

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 1.5 Zg. 24

321.5824
660,000 PCE

118320.0800

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 2 Zg. 24

322824
692,000 PCE

118320.0900

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 2.5 Zg. 20

322.5820
696,000 PCE

118320.1000

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 3 Zg. 20

323820
870,000 PCE

118320.1100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 0.3 Zg. 48

400.31048
623,000 PCE

118320.1200

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 0.4 Zg. 48

400.41048
624,000 PCE

118320.1300

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 0.5 Zg. 40

400.51040
591,000 PCE

118320.1400

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 0.6 Zg. 40

400.61040
588,000 PCE

118320.1500

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 0.8 Zg. 40

400.81040
590,000 PCE

118320.1600

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 1 Zg. 32

4011032
590,000 PCE

118320.1700

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 1.2 Zg. 32

401.21032
625,000 PCE

118320.1800

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 1.5 Zg. 32

401.51032
699,000 PCE

118320.1900

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 2 Zg. 24

4021024
699,000 PCE

118320.2000

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 2.5 Zg. 24

402.51024
770,000 PCE

118320.2100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 3 Zg. 24

4031024
916,000 PCE

118320.2200

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 40 x 4 Zg. 20

4041020
1,052,000 PCE

118320.2300

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 0.3 Zg. 64

500.31364
763,000 PCE

118320.2400

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 0.4 Zg. 48

500.41348
763,000 PCE

118320.2500

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 0.5 Zg. 48

500.51348
625,000 PCE

118320.2600

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 0.6 Zg. 48

500.61348
625,000 PCE

118320.2700

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 0.8 Zg. 40

500.81340
627,000 PCE

118320.2800

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 1 Zg. 40

5011340
628,000 PCE

118320.2900

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 1.2 Zg. 40

501.21340
664,000 PCE

118320.3000

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 1.5 Zg. 40

501.51340
700,000 PCE

118320.3100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 2 Zg. 32

5021332
773,000 PCE

118320.3200

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 2.5 Zg. 32

502.51332
810,000 PCE

118320.3300

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 3 Zg. 24

5031324
951,000 PCE

118320.3400

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 50 x 4 Zg. 24

5041324
1,062,000 PCE

118320.3500

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 0.5 Zg. 64

630.51664
696,000 PCE

118320.3600

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 0.6 Zg. 48

630.61648
696,000 PCE

118320.3700

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 0.8 Zg. 48

630.81648
699,000 PCE

118320.3800

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 1 Zg. 48

6311648
700,000 PCE

118320.3900

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 1.2 Zg. 40

631.21640
772,000 PCE

118320.4000

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 1.6 Zg. 40

631.61640
811,000 PCE

118320.4100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 2 Zg. 40

6321640
919,000 PCE

118320.4200

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 2.5 Zg. 32

632.51632
957,000 PCE

118320.4300

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 3 Zg. 32

6331632
1,068,000 PCE

118320.4400

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 4 Zg. 32

6341632
1,318,000 PCE

118320.4500

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 5 Zg. 24

6351624
1,570,000 PCE

118320.4600

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 63 x 6 Zg. 24

6361624
1,752,000 PCE

118320.4700

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 0.6 Zg. 64

800.62264
874,000 PCE

118320.4800

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 0.8 Zg. 64

800.82264
877,000 PCE

118320.4900

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 1 Zg. 48

8012248
878,000 PCE

118320.4950

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 1 Zg. 48

8012248
1,052,000 PCE

118320.5000

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 1.2 Zg. 48

801.22248
919,000 PCE

118320.5100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 1.5 Zg. 48

801.52248
992,000 PCE

118320.5200

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 1.6 Zg. 48

801.62248
957,000 PCE

118320.5300

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 2 Zg. 40

8022240
1,033,000 PCE

118320.5400

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 2.5 Zg. 40

802.52240
1,148,000 PCE

118320.5500

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 3 Zg. 40

8032240
1,191,000 PCE

118320.5600

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 4 Zg. 32

8042232
1,552,000 PCE

118320.5700

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 80 x 5 Zg. 32

8052232
1,843,000 PCE

118320.5800

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 0.8 Zg. 64

1000.82264
952,000 PCE

118320.5900

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 1 Zg. 64

10012264
961,000 PCE

118320.6000

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 1.2 Zg. 64

1001.22264
1,032,000 PCE

118320.6100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 1.5 Zg. 64

1001.52264
1,318,000 PCE

118320.6200

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 1.6 Zg. 48

1001.62248
1,183,000 PCE

118320.6300

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 2 Zg. 48

10022248
1,332,000 PCE

118320.6400

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 2.5 Zg. 48

1002.52248
1,446,000 PCE

118320.6500

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 3 Zg. 40

10032240
1,556,000 PCE

118320.6600

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 4 Zg. 40

10042240
2,140,000 PCE

118320.6700

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 5 Zg. 40

10052240
2,380,000 PCE

118320.6800

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 100 x 6 Zg. 32

10062232
2,825,000 PCE

118320.6900

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 125 x 1 Zg. 80

12512280
1,425,000 PCE

118320.7000

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 125 x 1.2 Zg. 64

1251.22264
1,489,000 PCE

118320.7100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 125 x 1.5 Zg. 64

1251.52264
1,550,000 PCE