Lưỡi cưa đĩa

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE

Type A, HSS, fine teeth with straight back and zero rake, polished surface, hollow-ground, DIN1837A.

Application: For thin-walled workpieces and low cutting depths in brittle materials with short chips.
 


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính (mm)Dày (mm)Lỗ lắp (mm)Số răng (Zg) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

118300.0010

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.2 Zg. 80

200.2580
494,000
PCE

118300.0020

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.3 Zg. 64

200.3564
462,000
PCE

118300.0030

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.4 Zg. 64

200.4564
462,000
PCE

118300.0040

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.5 Zg. 48

200.5548
395,000
PCE

118300.0050

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.6 Zg. 48

200.6548
395,000
PCE

118300.0060

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 0.8 Zg. 48

200.8548
395,000
PCE

118300.0070

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 1 Zg. 40

201540
395,000
PCE

118300.0080

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 1.2 Zg. 40

201.2540
495,000
PCE

118300.0090

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 1.5 Zg. 40

201.5540
560,000
PCE

118300.0100

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 1.6 Zg. 40

201.6540
527,000
PCE

118300.0110

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 20 x 2 Zg. 32

202532
562,000
PCE

118300.0120

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.2 Zg. 100

320.28100
527,000
PCE

118300.0130

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.3 Zg. 80

320.3880
494,000
PCE

118300.0140

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.4 Zg. 80

320.4880
494,000
PCE

118300.0150

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.5 Zg. 80

320.5880
495,000
PCE

118300.0160

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.6 Zg. 64

320.6864
494,000
PCE

118300.0170

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 0.8 Zg. 64

320.8864
495,000
PCE

118300.0180

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 1 Zg. 64

321864
497,000
PCE

118300.0190

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 1.2 Zg. 48

321.2848
562,000
PCE

118300.0200

Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE Type A, HSS, fine-toothed 32 x 1.5 Zg. 48

321.5848
594,000
PCE

118300.0210

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 32 x 1.6 Zg. 48

321.6848
564,000
PCE

118300.0220

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 32 x 2 Zg. 48

322848
595,000
PCE

118300.0230

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 32 x 2.5 Zg. 40

322.5840
664,000
PCE

118300.0240

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 32 x 3 Zg. 40

323840
732,000
PCE

118300.0250

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.2 Zg. 128

400.210128
593,000
PCE

118300.0260

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.3 Zg. 100

400.310100
560,000
PCE

118300.0270

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.4 Zg. 100

400.410100
560,000
PCE

118300.0280

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.5 Zg. 80

400.51080
529,000
PCE

118300.0290

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.6 Zg. 80

400.61080
529,000
PCE

118300.0300

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 0.8 Zg. 80

400.81080
530,000
PCE

118300.0310

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 1 Zg. 64

4011064
530,000
PCE

118300.0320

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 1.2 Zg. 64

401.21064
564,000
PCE

118300.0330

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 1.5 Zg. 64

401.51064
631,000
PCE

118300.0340

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 2 Zg. 48

4021048
633,000
PCE

118300.0350

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 2.5 Zg. 48

402.51048
667,000
PCE

118300.0360

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 3 Zg. 48

4031048
835,000
PCE

118300.0370

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 4 Zg. 40

4041040
970,000
PCE

118300.0380

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 40 x 5 Zg. 40

4051040
1,239,000
PCE

118300.0390

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.2 Zg. 128

500.213128
659,000
PCE

118300.0400

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.3 Zg. 128

500.313128
628,000
PCE

118300.0410

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.4 Zg. 100

500.413100
628,000
PCE

118300.0420

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.5 Zg. 100

500.513100
595,000
PCE

118300.0430

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.6 Zg. 100

500.613100
595,000
PCE

118300.0440

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 0.8 Zg. 80

500.81380
597,000
PCE

118300.0450

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 1 Zg. 80

5011380
598,000
PCE

118300.0460

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 1.2 Zg. 80

501.21380
633,000
PCE

118300.0470

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 1.5 Zg. 64

501.51364
667,000
PCE

118300.0480

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 1.6 Zg. 64

501.61364
668,000
PCE

118300.0490

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 2 Zg. 64

5021364
736,000
PCE

118300.0500

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 2.5 Zg. 64

502.51364
770,000
PCE

118300.0510

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 3 Zg. 48

5031348
906,000
PCE

118300.0520

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 4 Zg. 48

5041348
1,013,000
PCE

118300.0530

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 50 x 5 Zg. 48

5051348
1,348,000
PCE

118300.0540

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.3 Zg. 128

630.316128
659,000
PCE

118300.0550

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.4 Zg. 128

630.416128
662,000
PCE

118300.0560

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.5 Zg. 128

630.516128
663,000
PCE

118300.0570

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.6 Zg. 100

630.616100
663,000
PCE

118300.0580

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 0.8 Zg. 100

630.816100
663,000
PCE

118300.0590

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 1 Zg. 100

63116100
668,000
PCE

118300.0600

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 1.2 Zg. 80

631.21680
736,000
PCE

118300.0610

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 1.5 Zg. 80

631.51680
837,000
PCE

118300.0620

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 1.6 Zg. 80

631.61680
772,000
PCE

118300.0630

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 2 Zg. 80

6321680
875,000
PCE

118300.0640

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 2.5 Zg. 64

632.51664
913,000
PCE

118300.0650

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 3 Zg. 64

6331664
1,018,000
PCE

118300.0660

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 4 Zg. 64

6341664
1,257,000
PCE

118300.0670

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 63 x 5 Zg. 48

6351648
1,498,000
PCE

118300.0680

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.3 Zg. 160

800.322160
861,000
PCE

118300.0690

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.4 Zg. 160

800.422160
861,000
PCE

118300.0700

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.5 Zg. 128

800.522128
831,000
PCE

118300.0710

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.6 Zg. 128

800.622128
833,000
PCE

118300.0720

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 0.8 Zg. 128

800.822128
835,000
PCE

118300.0730

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 1 Zg. 100

80122100
836,000
PCE

118300.0740

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 1.2 Zg. 100

801.222100
875,000
PCE

118300.0750

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 1.5 Zg. 100

801.522100
945,000
PCE

118300.0760

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 1.6 Zg. 100

801.622100
915,000
PCE

118300.0770

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 2 Zg. 80

8022280
985,000
PCE

118300.0780

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 2.5 Zg. 80

802.52280
1,117,000
PCE

118300.0790

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 3 Zg. 80

8032280
1,135,000
PCE

118300.0800

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 4 Zg. 64

8042264
1,481,000
PCE

118300.0810

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 80 x 5 Zg. 64

8052264
1,759,000
PCE

118300.0820

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 0.5 Zg. 160

1000.522160
901,000
PCE

118300.0830

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 0.6 Zg. 160

1000.622160
905,000
PCE

118300.0840

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 0.8 Zg. 128

1000.822128
909,000
PCE

118300.0850

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 1 Zg. 128

100122128
914,000
PCE

118300.0860

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 1.2 Zg. 128

1001.222128
984,000
PCE

118300.0870

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 1.5 Zg. 100

1001.522100
1,257,000
PCE

118300.0880

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 1.6 Zg. 100

1001.622100
1,127,000
PCE

118300.0890

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 2 Zg. 100

100222100
1,270,000
PCE

118300.0900

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 2.5 Zg. 100

1002.522100
1,379,000
PCE

118300.0910

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 3 Zg. 80

10032280
1,495,000
PCE

118300.0920

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 4 Zg. 80

10042280
2,045,000
PCE

118300.0930

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 100 x 5 Zg. 80

10052280
2,271,000
PCE

118300.0940

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 0.6 Zg. 160

1250.622160
1,330,000
PCE

118300.0950

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 0.8 Zg. 160

1250.822160
1,352,000
PCE

118300.0960

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 1 Zg. 160

125122160
1,352,000
PCE

118300.0970

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 1.2 Zg. 128

1251.222128
1,364,000
PCE

118300.0980

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 1.5 Zg. 128

1251.522128
1,474,000
PCE

118300.0990

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 1.6 Zg. 128

1251.622128
1,479,000
PCE

118300.1000

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 2 Zg. 128

125222128
1,663,000
PCE

118300.1010

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 2.5 Zg. 100

1252.522100
1,746,000
PCE

118300.1020

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 3 Zg. 100

125322100
1,899,000
PCE

118300.1030

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 125 x 4 Zg. 100

125422100
2,695,000
PCE

118300.1040

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 1 Zg. 160

160132160
1,877,000
PCE

118300.1050

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 1.2 Zg. 160

1601.232160
1,894,000
PCE

118300.1060

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 1.5 Zg. 160

1601.532160
2,276,000
PCE

118300.1070

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 1.6 Zg. 160

1601.632160
1,946,000
PCE

118300.1080

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 2 Zg. 128

160232128
2,081,000
PCE

118300.1090

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 2.5 Zg. 128

1602.532128
2,309,000
PCE

118300.1100

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 160 x 3 Zg. 128

160332128
2,674,000
PCE

118300.1110

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 1 Zg. 200

200132200
3,025,000
PCE

118300.1120

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 1.2 Zg. 200

2001.232200
3,082,000
PCE

118300.1130

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 1.5 Zg. 160

2001.532160
3,381,000
PCE

118300.1140

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 1.6 Zg. 160

2001.632160
3,150,000
PCE

118300.1150

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 2 Zg. 160

200232160
2,982,000
PCE

118300.1160

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 2.5 Zg. 160

2002.532160
3,233,000
PCE

118300.1170

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 200 x 3 Zg. 128

200332128
5,533,000
PCE

118300.1180

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 250 x 1.6 Zg. 200

2501.632200
3,588,000
PCE

118300.1190

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 250 x 2 Zg. 200

250232200
2,925,000
PCE

118300.1200

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 250 x 2.5 Zg. 160

2502.532160
4,316,000
PCE

118300.1210

Metal circular saw blade Type A, HSS, fine-toothed 250 x 3 Zg. 160

250332160
5,701,000
PCE

Xem thêm >>


Lưỡi cưa đĩa HSS MAKE

Type B, HSS, coarse, curved teeth, polished surface, hollow-ground, DIN 1838B.

Application: With considerably more chip space and better chip formation, this type can be used for stronger materials and deeper cuts. Also well suited to slot cutting.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính (mm)Dày (mm)Lỗ lắp (mm)Số răng (Zg) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

118320.0100

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.3 Zg. 40

320.3840
560,000
PCE

118320.0200

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.4 Zg. 40

320.4840
560,000
PCE

118320.0300

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.5 Zg. 40

320.5840
528,000
PCE

118320.0400

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.6 Zg. 32

320.6832
527,000
PCE

118320.0500

Lưỡi cưa đĩa MAKE Type B, HSS, bow-toothed 32 x 0.8 Zg. 32

320.8832