Long ball handles

Thương hiệu

Handle

of PF-31 Duroplast, black, with rotating set screw. Other sizes on request.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

485190.0100

Handle, Ø18, length 58

Ø18, length 58M8 x thread length 16
Liên hệ PCE

485190.0200

Handle, Ø22, length 68

Ø22, length 68M10 x thread length 20
Liên hệ PCE

485190.0300

Handle, Ø28, length 86

Ø28, length 86M10 x thread length 25
Liên hệ PCE

485190.0400

Handle, Ø28, length 86

Ø28, length 86M12 x thread length 25
Liên hệ PCE