Linh kiện kính lúp

Thương hiệu

Accessories headband magnifier SCHWEIZER Tech-Line


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Thiết kế Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Replacement optic for headband magnifier 1.85x
933,000
PCE
Replacement optic for headband magnifier 2x
957,000
PCE
Replacement optic for headband magnifier 2.5x
PCE
Replacement optic for headband magnifier 2.75x
PCE
Replacement optic for headband magnifier 3 x
PCE
Replacement optic for headband magnifier 3.5 x
PCE

Xem thêm >>


Accessories

Usable with: 151030 Binocular magnifier


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Thiết kế Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

051035.0200

Accessories
Magnification 1.75x
PCE

051035.0300

Accessories
Magnification 2.5x
PCE

051035.0400

Accessories
Magnification 3.5x
PCE

Xem thêm >>


Lenses for clip-on lens ESCHENBACH

Designs: 151041.0100...151041.0400: binocular 151041.0500...151041.0600: monocular Usable with: 151038 Clip-on lens ESCHENBACH 151040 Clip-on lens ESCHENBACH


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Thiết kế Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Magnification 1.7x
PCE
Magnification 2x
PCE
Magnification 2.5x
PCE
Magnification 3x
PCE
Magnification 4x
PCE
Magnification 7x
PCE

Xem thêm >>


Halogen lamps HEINE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Thiết kế Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

051520.0100

Halogen lamps HEINE
-
Liên hệ
PCE