Linh kiện Eto máy chính xác

Thương hiệu

Má kẹp PFL

Usable with:
310520 Machine vice PFL

Other jaws available upon request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

310530.0100

Má kẹp PFL 

Stepped jaws, 125mm, per paire
10,763,000
SET

310530.0200

Má kẹp PFL 

Stepped jaws, 70mm, per paire
6,556,000
SET

310530.0300

Má kẹp PFL 

Wrought jaws, 125mm, per paire
9,708,000
SET

310530.0400

Má kẹp PFL 

Wrought jaws, 70mm, per paire
5,933,000
SET

310530.0500

Má kẹp PFL 

Jaws with 2 steps, 125mm, per paire
14,573,000
SET

310530.0600

Má kẹp PFL 

Jaws with 2 steps, 70mm, per paire
9,383,000
SET

310530.0700

Má kẹp PFL 

Jaw with prism, 125mm, per piece
12,856,000
PCE

310530.0800

Má kẹp PFL 

Jaw with prism, 70mm, per piece
8,749,000
PCE

310530.0900

Má kẹp PFL 

Attachement jaws, 125mm, per paire
21,324,000
SET

310530.1000

Má kẹp PFL 

Attachement jaws, 70mm, per paire
14,997,000
SET

Xem thêm >>


Linh kiện cho Eto máy PFL

Appropriate accessories:
260120 T slot block
260140 T-slot block
260160 T-slot block long
760510 Socket head cap screws fully threaded
760515 Socket head cap screws partially threaded

Usable with:
410520 Machine vice PFL

Other accessories available upon request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

310535.0100

Simple workpiece stop

For jaw width 125
5,425,000
PCE

310535.0200

Simple workpiece stop

For jaw width 70
2,565,000
PCE

310535.0300

Double workpiece stop

For jaw width 125
14,702,000
PCE

310535.0400

Double workpiece stop

For jaw width 70
9,845,000
PCE

310535.0500

Simple clamping u-bolt

For jaw width 125
2,535,000
PCE

310535.0600

Simple clamping u-bolt

For jaw width 70
1,568,000
PCE

310535.0700

Double clamping u-bolt

For jaw width 125
2,799,000
PCE

310535.0800

Double clamping u-bolt

For jaw width 70
1,843,000
PCE

Xem thêm >>


Đế xoay Eto RÖHM

with scale

Usable with:
310550 Machine vice RÖHM RS


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

310555.0200

Đế xoay Eto RÖHM

Ø 242, for jaw width 92 + 113
18,411,000
PCE

310555.0300

Đế xoay Eto RÖHM

Ø 280, for jaw width 135
22,445,000
PCE

310555.0400

Đế xoay Eto RÖHM

Ø 340, for jaw width 160
32,137,000
PCE

Tay xoay Eto FRIBOSA

Usable with:
312100 Hold-down machine vice FRIBOSA with spindle and V-block
312120 Hold-down machine vice FRIBOSA with spindle and bore, without V-block
312200 Hold-down machine vice FRIBOSA without spindle with V-block
312220 Hold-down machine vice FRIBOSA without spindle and bore, without V-block


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

312180.0100

Tay xoay Eto FRIBOSA

for jaw width 45, square 7 x 7
1,301,000
PCE

312180.0200

Tay xoay Eto FRIBOSA

for jaw width 65, square 10 x 10
1,395,000
PCE

312180.0300

Tay xoay Eto FRIBOSA

for jaw width 100, square 12 x 12
1,524,000
PCE

312180.0400

Tay xoay Eto FRIBOSA

for jaw width 125, square 17 x 17
2,072,000
PCE

Precision slot nut

Supplied with pair


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

312270.0100

Precision slot nut 

for T-slot 10
3,973,000
SET

312270.0200

Precision slot nut 

for T-slot 12
3,974,000
SET

312270.0300

Precision slot nut 

for T-slot 14
3,978,000
SET

312270.0400

Precision slot nut 

for T-slot 16
3,974,000
SET

312270.0500

Precision slot nut 

for T-slot 18
3,983,000
SET

312270.0600

Precision slot nut 

for T-slot 20
3,981,000
SET

Xem thêm >>


Má kẹp mềm FRIBOSA

Supplied with pair


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

312280.0100

Má kẹp mềm FRIBOSA

65
7,423,000
SET

312280.0200

Má kẹp mềm FRIBOSA

100
8,232,000
SET

312280.0300

Má kẹp mềm FRIBOSA

125
9,053,000
SET

Mặt bích dẫn hướng FRIBOSA

Vice jaws aligned to the X axis. Low-profile, quick, stable fastening; with 10 mm T-nuts and fastening screws (suitable for Fehlmann machines).

Appropriate accessories:
257740 Low type tenons AMF

Usable with:
312100 Hold-down machine vice FRIBOSA with spindle and V-block
312120 Hold-down machine vice FRIBOSA with spindle and bore, without V-block
312200 Hold-down machine vice FRIBOSA without spindle with V-block
312220 Hold-down machine vice FRIBOSA without spindle and bore, without V-block


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

312290.0100

Mặt bích dẫn hướng FRIBOSA

for jaw width 65
29,289,000
PCE

312290.0200

Mặt bích dẫn hướng FRIBOSA

for jaw width 100
28,816,000
PCE

312290.0300

Mặt bích dẫn hướng FRIBOSA

for jaw width 125
35,887,000
PCE