Linh kiện Eto máy 5 trục

Thương hiệu

Linh kiện Eto máy 5 trục ALLMATIC TeleCentric

Usable with:
311000 5-axis power vice ALLMATIC TeleCentric 70
311020 NC high pressure vice ALLMATIC NC 8


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
38 mm
PCE
38 mm
PCE
70 mm
PCE
70 mm
PCE
70 mm
PCE
100 mm
PCE
100 mm
PCE
120 mm steel
PCE
120 mm alu
PCE
Side clamps (pair)
PCE
Workpiece stop magnetic
PCE
Workpiece stop mechanical
PCE
T-Slot 14/M12 - mounting base unit
PCE
T-Slot 16/M12 - mounting base unit
PCE
T-Slot 18/M12 - mounting base unit
PCE
T-Slot 12/M10
PCE
T-Slot 14/M12
PCE
T-Slot 16/M14
PCE
T-Slot 18/M16
PCE
T-Slot 22/M16
PCE
Dowel screw d12/M12
PCE

Xem thêm >>