Linh kiện Eto máy 5 trục

Thương hiệu

Linh kiện Eto máy 5 trục ALLMATIC TeleCentric

Usable with:
311000 5-axis power vice ALLMATIC TeleCentric 70
311020 NC high pressure vice ALLMATIC NC 8


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
38 mm
15,457,000
PCE
38 mm
12,780,000
PCE
70 mm
16,260,000
PCE
70 mm
12,268,000
PCE
70 mm
19,591,000
PCE
100 mm
17,875,000
PCE
100 mm
18,181,000
PCE
120 mm steel
9,980,000
PCE
120 mm alu
9,334,000
PCE
Side clamps (pair)
2,548,000
PCE
Workpiece stop magnetic
2,739,000
PCE
Workpiece stop mechanical
2,739,000
PCE
T-Slot 14/M12 - mounting base unit
4,991,000
PCE
T-Slot 16/M12 - mounting base unit
7,069,000
PCE
T-Slot 18/M12 - mounting base unit
5,002,000
PCE
T-Slot 12/M10
9,621,000
PCE
T-Slot 14/M12
6,744,000
PCE
T-Slot 16/M14
9,614,000
PCE
T-Slot 18/M16
7,307,000
PCE
T-Slot 22/M16
13,433,000
PCE
Dowel screw d12/M12
993,000
PCE

Xem thêm >>