Linh kiện Eto máy 5 trục

Thương hiệu

Linh kiện Eto máy 5 trục ALLMATIC TeleCentric

Usable with:
311000 5-axis power vice ALLMATIC TeleCentric 70
311020 NC high pressure vice ALLMATIC NC 8

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

311005.0020

Jaw ALLMATIC TeleCentric

38 mm
15,047,000 PCE

311005.0040

Jaw ALLMATIC TeleCentric

38 mm
12,459,000 PCE

311005.0060

Jaw ALLMATIC TeleCentric

70 mm
15,681,000 PCE

311005.0080

Jaw ALLMATIC TeleCentric

70 mm
11,978,000 PCE

311005.0100

Jaw ALLMATIC TeleCentric

70 mm
19,052,000 PCE

311005.0120

Jaw ALLMATIC TeleCentric

100 mm
17,348,000 PCE

311005.0140

Jaw ALLMATIC TeleCentric

100 mm
17,684,000 PCE

311005.0160

Jaw ALLMATIC TeleCentric

120 mm steel
9,496,000 PCE

311005.0180

Jaw ALLMATIC TeleCentric

120 mm alu
9,090,000 PCE

311005.0200

Accessories ALLMATIC TeleCentric

Side clamps (pair)
2,490,000

311005.0220

Accessories ALLMATIC TeleCentric

Workpiece stop magnetic
2,620,000 PCE

311005.0240

Accessories ALLMATIC TeleCentric

Workpiece stop mechanical
2,247,000 PCE

311005.0260

Accessories ALLMATIC TeleCentric

T-Slot 14/M12 - mounting base unit
4,865,000 PCE

311005.0280

Accessories ALLMATIC TeleCentric

T-Slot 16/M12 - mounting base unit
6,576,000 PCE

311005.0300

Accessories ALLMATIC TeleCentric

T-Slot 18/M12 - mounting base unit
4,895,000 PCE

311005.0320

Accessories ALLMATIC TeleCentric

T-Slot 12/M10
7,357,000 PCE

311005.0340

Accessories ALLMATIC TeleCentric

T-Slot 14/M12
6,551,000 PCE

311005.0360

Accessories ALLMATIC TeleCentric

T-Slot 16/M14
8,782,000 PCE

311005.0380

Accessories ALLMATIC TeleCentric

T-Slot 18/M16
7,106,000 PCE

311005.0420

Accessories ALLMATIC TeleCentric

T-Slot 22/M16
12,390,000 PCE

311005.0440

Accessories ALLMATIC TeleCentric

Dowel screw d12/M12
933,000 PCE

Xem thêm >>