Knurled thumb screws

Thương hiệu

Knurled thumb screw-485418

PA 6 thermoplastic, matt black, with zinc-plated setscrew, long neck.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø15 x 17.8M4 x thread length 10
40,000
PCE
Ø15 x 17.8M5 x thread length 18
42,000
PCE

Knurled thumb screw-485426

PA 6 thermoplastic, matt black, with zinc-plated setscrew, short neck.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø15 x 8.6M4 x thread length 15
40,000
PCE
Ø15 x 8.6M4 x thread length 20
39,000
PCE
Ø15 x 8.6M5 x thread length 10
40,000
PCE
Ø15 x 8.6M5 x thread length 18
42,000
PCE

Xem thêm >>


Knurled thumb screw-485430

of PF-31 Duroplast, black, with moulded-in zinc-plated set screw. Other sizes and thread lengths on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø18 x 14M4 x thread length 15
47,000
PCE
Ø18 x 14M4 x thread length 20
47,000
PCE
Ø20 x 15M5 x thread length 10
51,000
PCE
Ø20 x 15M5 x thread length 18
55,000
PCE
Ø20 x 15M5 x thread length 25
57,000
PCE
Ø24 x 16M6 x thread length 20
55,000
PCE
Ø30 x 18M6 x thread length 10
56,000
PCE
Ø30 x 18M6 x thread length 20
57,000
PCE
Ø30 x 18M6 x thread length 28
59,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 25
65,000
PCE
Ø35 x 20M8 x thread length 12
61,000
PCE
Ø35 x 20M8 x thread length 25
64,000
PCE

Xem thêm >>


Knurled thumb screw, low form-485450

according to DIN 653, of steel, gunmetal finish. Other thread lengths on request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø12 x 2.5M3 x thread length 10
43,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 10
53,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 20
69,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 20
79,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 20
96,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 40
153,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 40
220,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 40
326,000
PCE

Xem thêm >>


Knurled thumb screw, low form-485455

according to DIN 653, of steel, zinc plated blue. Other thread lengths on request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø12 x 2.5M3 x thread length 6
49,000
PCE
Ø12 x 2.5M3 x thread length 8
49,000
PCE
Ø12 x 2.5M3 x thread length 10
51,000
PCE
Ø12 x 2.5M3 x thread length 16
49,000
PCE
Ø12 x 2.5M3 x thread length 20
51,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 8
56,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 10
56,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 12
195,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 16
116,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 20
74,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 25
77,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 10
70,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 12
74,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 16
77,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 20
88,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 25
95,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 30
101,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 12
99,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 16
105,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 20
109,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 25
125,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 30
139,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 40
176,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 16
146,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 20
165,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 25
177,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 30
198,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 35
222,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 40
257,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 20
293,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 25
309,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 30
328,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 35
302,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 40
377,000
PCE

Xem thêm >>


High knurled thumb screw-485470

Sized to DIN 464, steel, black-oxide finish. Other thread lengths available upon request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø12 x 7.5M3 x thread length 10
48,000
PCE
Ø16 x 9.5M4 x thread length 10
61,000
PCE
Ø16 x 9.5M4 x thread length 20
72,000
PCE
Ø20 x 11.5M5 x thread length 10
78,000
PCE
Ø20 x 11.5M5 x thread length 20
92,000
PCE
Ø24 x 16M6 x thread length 10
111,000
PCE
Ø24 x 16M6 x thread length 25
138,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 25
207,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 40
264,000
PCE
Ø36 x 23M10 x thread length 40
416,000
PCE

Xem thêm >>


High knurled thumb screw, Stainless-485472

Sized to DIN 464, 1.4305 steel. Other thread lengths available upon request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø16 x 9.5M4 x thread length 10
148,000
PCE
Ø16 x 9.5M4 x thread length 16
169,000
PCE
Ø20 x 11.5M5 x thread length 10
189,000
PCE
Ø20 x 11.5M5 x thread length 20
239,000
PCE
Ø24 x 15M6 x thread length 12
277,000
PCE
Ø24 x 15M6 x thread length 25
364,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 25
563,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 30
597,000
PCE

Xem thêm >>


Knurled thumb screw, high form elesa® ERGOSTYLE® EKK.-485480

of Technopolymer, grey-black matte, with set screw steel zinc plated.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø21 x 18M5 x thread length 10
92,000
PCE
Ø21 x 18M5 x thread length 16
94,000
PCE
Ø21 x 18M5 x thread length 20
94,000
PCE
Ø25 x 22.5M6 x thread length 16
105,000
PCE
Ø25 x 22.5M6 x thread length 20
107,000
PCE
Ø25 x 22.5M6 x thread length 25
111,000
PCE
Ø31 x 27M8 x thread length 25
131,000
PCE

Xem thêm >>