Knurled thumb screws

Thương hiệu

Knurled thumb screw-485418

PA 6 thermoplastic, matt black, with zinc-plated setscrew, long neck.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø15 x 17.8M4 x thread length 10
42,000
PCE
Ø15 x 17.8M5 x thread length 18
43,000
PCE

Knurled thumb screw-485426

PA 6 thermoplastic, matt black, with zinc-plated setscrew, short neck.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø15 x 8.6M4 x thread length 15
42,000
PCE
Ø15 x 8.6M4 x thread length 20
42,000
PCE
Ø15 x 8.6M5 x thread length 10
43,000
PCE
Ø15 x 8.6M5 x thread length 18
43,000
PCE

Xem thêm >>


Knurled thumb screw-485430

of PF-31 Duroplast, black, with moulded-in zinc-plated set screw. Other sizes and thread lengths on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø18 x 14M4 x thread length 15
48,000
PCE
Ø18 x 14M4 x thread length 20
46,000
PCE
Ø20 x 15M5 x thread length 10
52,000
PCE
Ø20 x 15M5 x thread length 18
55,000
PCE
Ø20 x 15M5 x thread length 25
56,000
PCE
Ø24 x 16M6 x thread length 20
57,000
PCE
Ø30 x 18M6 x thread length 10
59,000
PCE
Ø30 x 18M6 x thread length 20
60,000
PCE
Ø30 x 18M6 x thread length 28
59,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 25
68,000
PCE
Ø35 x 20M8 x thread length 12
64,000
PCE
Ø35 x 20M8 x thread length 25
66,000
PCE

Xem thêm >>


Knurled thumb screw, low form-485450

according to DIN 653, of steel, gunmetal finish. Other thread lengths on request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø12 x 2.5M3 x thread length 10
44,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 10
55,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 20
70,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 20
83,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 20
96,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 40
157,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 40
224,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 40
332,000
PCE

Xem thêm >>


Knurled thumb screw, low form-485455

according to DIN 653, of steel, zinc plated blue. Other thread lengths on request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø12 x 2.5M3 x thread length 6
52,000
PCE
Ø12 x 2.5M3 x thread length 8
53,000
PCE
Ø12 x 2.5M3 x thread length 10
55,000
PCE
Ø12 x 2.5M3 x thread length 16
53,000
PCE
Ø12 x 2.5M3 x thread length 20
55,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 8
60,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 10
60,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 12
199,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 16
122,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 20
78,000
PCE
Ø16 x 3.5M4 x thread length 25
82,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 10
77,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 12
78,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 16
83,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 20
95,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 25
101,000
PCE
Ø20 x 4M5 x thread length 30
109,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 12
107,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 16
114,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 20
117,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 25
135,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 30
151,000
PCE
Ø24 x 5M6 x thread length 40
190,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 16
157,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 20
177,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 25
174,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 30
215,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 35
242,000
PCE
Ø30 x 6M8 x thread length 40
278,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 20
316,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 25
333,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 30
352,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 35
328,000
PCE
Ø36 x 8M10 x thread length 40
407,000
PCE

Xem thêm >>


High knurled thumb screw-485470

Sized to DIN 464, steel, black-oxide finish. Other thread lengths available upon request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø12 x 7.5M3 x thread length 10
48,000
PCE
Ø16 x 9.5M4 x thread length 10
61,000
PCE
Ø16 x 9.5M4 x thread length 20
70,000
PCE
Ø20 x 11.5M5 x thread length 10
79,000
PCE
Ø20 x 11.5M5 x thread length 20
92,000
PCE
Ø24 x 16M6 x thread length 10
112,000
PCE
Ø24 x 16M6 x thread length 25
140,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 25
209,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 40
269,000
PCE
Ø36 x 23M10 x thread length 40
424,000
PCE

Xem thêm >>


High knurled thumb screw, Stainless-485472

Sized to DIN 464, 1.4305 steel. Other thread lengths available upon request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø16 x 9.5M4 x thread length 10
134,000
PCE
Ø16 x 9.5M4 x thread length 16
152,000
PCE
Ø20 x 11.5M5 x thread length 10
161,000
PCE
Ø20 x 11.5M5 x thread length 20
202,000
PCE
Ø24 x 15M6 x thread length 12
226,000
PCE
Ø24 x 15M6 x thread length 25
294,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 25
443,000
PCE
Ø30 x 18M8 x thread length 30
476,000
PCE

Xem thêm >>


Knurled thumb screw, high form elesa® ERGOSTYLE® EKK.-485480

of Technopolymer, grey-black matte, with set screw steel zinc plated.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø21 x 18M5 x thread length 10
86,000
PCE
Ø21 x 18M5 x thread length 16
87,000
PCE
Ø21 x 18M5 x thread length 20
87,000
PCE
Ø25 x 22.5M6 x thread length 16
99,000
PCE
Ø25 x 22.5M6 x thread length 20
100,000
PCE
Ø25 x 22.5M6 x thread length 25
104,000
PCE
Ø31 x 27M8 x thread length 25
125,000
PCE

Xem thêm >>