Kìm cắt nhựa

Thương hiệu

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

Special tool steel, polished finish, with boxed hinges and high-frequency hardened straight cutting edges, without cutting face to ensure a smooth cut. Handles coated with plastic, with screwed on interchangeable leaf spring.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

341810.0110

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

140
1,743,000 PCE

341810.0210

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

160
1,758,000 PCE

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

Special tool steel, polished finish, with lap-joint hinges and high-frequency hardened straight cutting edges, without cutting face for a smooth cut. handles coated with plastic, with opening spring.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

341812.0110

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

140
1,453,000 PCE

341812.0210

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

165
1,453,000 PCE

Kìm cắt nhựa KNIPEX

Knipex 72 , DIN ISO 5743, với các bề mặt cắt phẳng để tách phẳng các bộ phận bằng nhựa đúc và cặn đúc. Cắt sạch các vật liệu mềm như chì. Với lò xo mở, tay cầm bọc nhựa, thép điện vanadi, rèn, làm cứng dầu.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

341814.0100

Kìm cắt nhựa KNIPEX

160
767,000 PCE

341814.0200

Kìm cắt nhựa KNIPEX

180
830,000 PCE

341814.0300

Kìm cắt nhựa KNIPEX

160
1,162,000 PCE

341814.0400

Kìm cắt nhựa KNIPEX

160
1,318,000 PCE

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

Special tool steel, with inductively hardened straight blades, without cutting face for a smooth flush cut; soft foam material handles for maximum comfort, with opening spring.

DENMARK

Made in Denmark

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

341815.0110

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

100
1,148,000 PCE

341815.0210

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

125
1,225,000 PCE

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

Special tool steel, polished finish, with boxed hinges and high-frequency hardened cutting edges offset by 90°, without cutting face to ensure a smooth cut. Handles coated with plastic, with screwed on interchangeable leaf spring.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

341820.0110

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

160
2,044,000 PCE

Kìm cắt nhựa MOULDPRO

Thép công cụ đặc biệt, được oxy hóa màu đen, các lưỡi được làm cứng tự động bù 90 ° , mặt cắt cắt phẳng mịn; vật liệu xốp mềm xử lý cho thoải mái tối đa, với lò xo mở.

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

341825.0110

Kìm cắt nhựa MOULDPRO

150
Liên hệ PCE

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

Special tool steel, polished finish, with box joints and high-frequency hardened cutting edges, offset by 45°, without cutting face to ensure a smooth cut. Handles coated with plastic, with screwed on interchangeable leaf spring.

Appropriate spare parts:
341840 Replacement spring

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

341830.0110

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

140
1,912,000 PCE

341830.0210

Kìm cắt nhựa IDEAL-TEK

160
1,922,000 PCE

Kìm cắt nhựa MOULDPRO

Thép công cụ đặc biệt, màu đen bị oxy hóa, lưỡi dao cứng tự động bù 40 ° , mặt cắt cắt phẳng mịn; vật liệu xốp mềm xử lý cho thoải mái tối đa, với lò xo mở.

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

341835.0110

Kìm cắt nhựa MOULDPRO

150
1,112,000 PCE

Kìm cắt nhựa WIHA

Standards
DIN ISO 5743.
Application
ideal for smooth cutting of plastic parts or soft materials.

Meets your requirements
For the smooth and flush cutting of plastics.

Protect your health
Reduced risk of injury thanks to smooth burr-free finished results, for example with cable ties.

 

tag: 37402

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

37402.001

Kìm cắt nhựa WIHA

125
320,000 PCE