Khay dụng cụ đúc nhựa

Thương hiệu

Module dụng cụ tổng hợp FACOM CM.162CH

In plastic trays, supplied in 12 modules for 4 drawers.

Content:
439845.0200 CM.162CH MOD.RL161-26 - 1/4" hex socket set
MOD.440-1XL - 17 combination wrenches 6 - 24 mm
MOD.SL161-46 - 1/2" hex socket set
MOD.MI7 - striking tools
MOD.CPE - 3 mechanic's pliers
MOD.PR12 - 2 adjustable pliers
MOD.A1 - 8 Protwist screwdrivers slot and Phillips
MOD.A2 - 8 Protwist screwdrivers slot, Phillips and Pozidrive
MOD.ANXR -7 Protwist screwdrivers for Torx screws
MOD.467FJ12 - 12 Hinged ratchet combination wrenches 8 - 19 mm
MOD.JL161-36 - 3/8" hex socket set
MOD.HLB - hex sockets long 3/8" - 7 - 11 mm + 1/2" - 12 - 19 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
439890 Module FACOM, impact tool set
439900 Module FACOM, adjustable pliers
439936 Module FACOM, screwdrivers for Resitorx® screws


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
162--
SET

Khay nhựa đựng tuýp vặn & lục giác FACOM MOD.R161-26

In plastic tray.

Content:
439870.0100 MOD.R161-26 10 hex socket bits 5.5-14 mm, sliding tee, ratchet, 2 extensions 55 + 150 mm, spinner handle, coupler 1/4", universal joint, 3 bits for slotted screws sizes 4.5, 6.5, 8, 2 bits for Pozidriv Nos. 1+2, 4 bits for Allen screws sizes 3-6mm and 10 hexagon keys 2-10 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODR16126

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
36355177
SET

Khay nhựa tô vít FACOM MOD.AT1

In plastic tray.

Content:
439876.0200 MOD.AT1 6 slotted screwdrivers 2.5 x 75, 3.5 x 100, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175 and 2 Phillips screwdrivers PH Nos. 1 + 2

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

 

 


Tags: MODAT1

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8418175
SET

Khay nhựa đựng bộ tuýp 1/2'' FACOM MOD.S161-36

In plastic tray.

Content:
439880.0100 MOD.S161-36 17 hex socket bits sizes 10-32 mm, ratchet, 2 extensions 125 + 250 mm, universal joint

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
328940 Hex socket FACOM OGV®
329300 Reversible ratchet FACOM
329520 Extension FACOM
329650 Universal joint FACOM

 


Tags: MODS16136

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
23355177
SET

Khay nhựa đựng cờ lê FACOM MOD.440-1

In plastic tray.

Content:
439884.0100 MOD.440-1 16 combination wrenches 440 - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
321269 Combination wrench FACOM OGV®


Tags: MOD4401

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
16355177
SET

Khay nhựa đựng búa, đục & đột FACOM MOD.MI7

In plastic tray.

Content:
439890.0200 MOD.MI7 1 cross pein hammer 500 g, 1 plastic hammer Ø 32 mm, 3 parallel pin punches 4, 5 + 6 mm, 1 centre punch 6 x 115 mm, 1 flat chisel 24 x 200 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODMI7

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7415175
SET

Khay nhựa đựng cờ lê FACOM MOD.44-1

In plastic tray.

Content:
439895.0100 MOD.44-1 9 open-end wrenches 44 - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 23, 22 x 24 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
321269 Combination wrench FACOM OGV®


Tags: MOD441

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
9355177
SET

Khay nhựa đựng kìm FACOM MOD.PR12

In plastic tray.

Content:
439900.0200 MOD.PR12 1 multigrip pliers 250 mm, 1 automatic locking pliers 250 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
321269 Combination wrench FACOM OGV®


Tags: MODPR12

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2355177
SET

Khay nhựa đựng kìm FACOM MOD.CPEA0

In plastic tray.

Content:
439905.0200 MOD.CPEA0 1 telephone pliers 200 mm, combination pliers 180 mm, 1 diagonal cutters 160 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
321269 Combination wrench FACOM OGV®


Tags: MODCPEA0

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3355177
SET

Khay nhựa đựng kìm mở phe FACOM MOD.PC

In plastic tray.

Content:
439910.0100 MOD.PC 2 circlip pliers (1, 90° curved) for external circlips 18 - 60 mm, 2 circlip pliers (1, 90° curved) for internal circlips 18 - 60 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Appropriate spare parts:
345000 Circlip pliers for internal rings FACOM
345020 Circlip pliers for internal rings FACOM
345090 Circlip pliers for external rings FACOM
345110 Circlip pliers for external rings FACOM


Tags: MODCPEA0

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4355177
SET

Khay nhựa đựng đột chốt FACOM MOD.CG

In plastic tray.

Content:
439915.0100 MOD.CG Comprising: 6 parallel pin punches 249.G Ø 2 - 8 mm, 4 taper punches 247.G Ø 4 - 8 mm, 1 centre punch 6 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODCG

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
11355177
SET

Khay nhựa đựng đục & đột FACOM MOD.CG1

In plastic tray.

Content:
439916.0100 MOD.CG1 3 parallel pin punches 249.G Ø 12, 14, 16 mm, flat chisels 263.G of width 19, 20, 22 mm, cross-cut chisel 265.G of width 18 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
353600 Parallel pin punch FACOM


Tags: MODCG1

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7415175
SET

Khay nhựa đựng cờ lê FACOM, OGV® MOD.440-2PB

In plastic tray.

Content:
439919.0100 MOD.440-2PB 4 combination wrenches 440 - 27, 29, 30, 32 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
321269 Combination wrench FACOM OGV®


Tags: MOD4402PB

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4355177
SET

Khay nhựa đựng cờ lê FACOM MOD.44-2

In plastic tray.

Content:
439925.0100 MOD.44-2 3 open-end wrenches 44 - 26 x 28, 27 x 29, 30 x 32 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
321060 Double open-end wrench FACOM


Tags: MOD442

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3355177
SET

Khay nhựa tô vít FACOM MOD.AT2

In plastic tray.

Content:
439931.0200 MOD.AT2 2 slotted screwdrivers 2 x 75 + 2.5 x 75, 2 Phillips screwdrivers Nos. 0 x 75, 3 x 150, 4 Pozidriv screwdrivers Nos. 0 x 75, 1 x 100, 2 x 125, 3 x 150

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

 

 


Tags: MODAT2

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8418175
SET

Khay nhựa tô vít đầu sao FACOM MOD.ATXR

In plastic tray.

Content:
439936.0200 MOD.ATXR 7 screwdrivers for Resitorx® screws T10 x 75, T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 125, T40 x 150

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

 


Tags: MODATXR

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7355177
SET

Khay nhựa thanh vặn lục giác chữ T FACOM MOD.84TZSA

In plastic tray.

Content:
439940.0200 MOD.84TZSA 1 hex key with T-handle 84TZA. 3 mm, 6 ball head hex keys with T-handle 84TZSA. 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MOD84TZSA

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7355177
SET