Khay dụng cụ Foam xốp

Khay đựng dụng cụ FACOM MODM.R161-36

In foam tray.

Content:
439942.0200 MODM.R161-36 10 hex bits 5.5-14 mm, slide handle, ratchet, 2 extensions 55 + 150 mm, plug-in handle, coupler 1/4", universal joint, 3 bits for slotted screws size 4.5, 6.5, 8, 3 bits for Phillips no. 1-3, 3 bits for Pozidriv no. 1-3, 5 bits for hexagon sockets size 3-7 mm, 6 bits for Resistorx screws T15 - T40 and 10 hexagon keys 1.5-10 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODMR16136

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
44415175-
SET

Khay đựng tô vít FACOM MODM.AT1

In foam tray.

Content:
439945.0200 MODM.AT1 6 slotted screwdrivers 3 x 75, 3.5 x 100, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175 mm, 2 Phillips screwdrivers sizes 1 x 100 mm, 2 x 125 mm.

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODMAT1

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8415175-
SET

Khay đựng bộ tuýp 1/2'' FACOM MODM.SL1

In foam tray.

Content:
439948.0200 MODM.SL1 18 hex bits S.H - 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, ratchet wrench SL.161, 2 extensions 125 + 250 mm, universal joint S.240A, slide handle S.120A

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODMSL1

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
23415175-
SET

Khay đựng cờ lê FACOM MODM.440-1

In foam tray.

Content:
439951.0100 MODM.440-1 16 combination wrenches 440.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODM4401

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
17415175-
SET

Khay đựng cờ lê FACOM MODM.467BJ12

In foam insert.

Content:
439952.0200 MODM.467BJ12 12 combination ratchet wrenches 467 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Usable with:
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODM467BJ12

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
12415175-
SET

Khay đựng búa & đột FACOM MODM.MI7

In foam tray.

Content:
439954.0100 MODM.MI7 1 cross pein hammer 500 g, 1 plastic hammer Ø 32 mm, 3 parallel pin punches 4, 5 + 6 mm, 1 centre punch 6 x 115 mm, 1 flat chisel 24 x 200 mm

Usable with:
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODMMI7

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7415175-
SET

Khay đựng kìm FACOM MODM.PR12

In foam tray.

Content:
439957.0100 MODM.PR12 1 multigrip pliers 250 mm, 1 automatic locking pliers 250 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
343001 Multigrip pliers FACOM
344125 Automatic locking pliers FACOM


Suitable for:
439862 Tool set FACOM
439864 Tool set FACOM


Tags: MODMPR12

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2415175-
SET

Khay đựng kìm FACOM MODM.CPEA0

In foam tray.

Content:
439960.0200 MODM.CPEA0 1 telephone pliers 200 mm, combination pliers 180 mm, 1 diagonal cutters 160 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODMCPEA0

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3415175-
SET

Khay đựng kìm mở phe FACOM MODM.PCSN

In foam tray.

Content:
439963.0100 MODM.PCSN 2 straight circlip pliers for outer rings Ø 10 - 25 mm; 18 - 60 mm
2 straight circlip pliers for inner rings Ø 12 - 25 mm; 18 - 60 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
345000 Circlip pliers for internal rings FACOM
345090 Circlip pliers for external rings FACOM


Tags: MODMPCSN

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4415175-
SET

Khay đựng đột FACOM MODM.CG

In foam tray.

Content:
439966.0100 MODM.CG 6 parallel pin punches 2 - 8 mm, 4 taper punches 4 - 8 mm and 1 centre punch 6 x 115 mm

Appropriate spare parts:
353600 Parallel pin punch FACOM

Suitable for:
439864 Tool set FACOM

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Tags: MODMCG

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
11415175-
SET

Khay đựng cờ lê FACOM MODM.440-2

In foam tray, for workshop caddy FACOM 439801-439807.
Contents: 5 combination wrenches 321269 27 - 34 mm.

Content:
439969.0100 MODM.440-2 4 combination wrenches 440 - 27, 29, 30, 32 mm


Tags: MODM4402

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5415175-
SET

Khay đựng tô vít đầu sao FACOM MODM.ATXR

In foam tray.

Content:
439975.0200 MODM.ATXR 7 screwdrivers for TORX® screws with hole T10 x 75, T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 125, T40 x 150 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM


Suitable for:
439862 Tool set FACOM
439864 Tool set FACOM

 


Tags: MODMATXR

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7415175-
SET

Khay đựng thanh vặn lục giác chữ T FACOM MODM.84TZSA

In foam insert.

Content:
439978.0200 MODM.84TZSA 1 hex key with T-handle 84TZA. 3 mm, 6 ball head hex keys with T-handle 84TZSA. 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

 


Tags: MODM84TZSA

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7415175-
SET

Khay đựng thanh vặn FACOM MODM.99B

In foam tray.

Content:
439981.0100 MODM.99B 7 hinged socket wrenches 99C - 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19 mm

Usable with:
439803 Tool caddy FACOM
439804 Tool caddy FACOM
439807 Tool caddy FACOM

Appropriate spare parts:
323310 Tee socket-wrench with universal joint FACOM


Tags: MODM99B

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7415175-
SET

Khay đựng lục giác màu PB SWISS TOOLS

In foam insert, two colours, black/blue

Consisting of:
323200.0100 Coloured hexagon key PB 212 L RB 1.5 mm light green
323200.0200 Coloured hexagon key PB 212 L RB 2 mm green
323200.0300 Coloured hexagon key PB 212 L RB 2.5 mm yellow green
323200.0400 Coloured hexagon key PB 212 L RB 3 mm light yellow
323200.0500 Coloured hexagon key PB 212 L RB 4 mm yellow
323200.0600 Coloured hexagon key PB 212 L RB 5 mm orange
323200.0700 Coloured hexagon key PB 212 L RB 6 mm red
323200.0800 Coloured hexagon key PB 212 L RB 8 mm violet
323200.0900 Coloured hexagon key PB 212 L RB 10 mm blue
325105.0100 Coloured TORX® key PB 410 RB T6 Green
325105.0200 Coloured TORX® key PB 410 RB T7 Light green
325105.0300 Coloured TORX® key PB 410 RB T8 Sulphur yellow
325105.0400 Coloured TORX® key PB 410 RB T9 Yellow
325105.0500 Coloured TORX® key PB 410 RB T10 Orange
325105.0600 Coloured TORX® key PB 410 RB T15 Red
325105.0700 Coloured TORX« key PB 410 RB T20 Purple
325105.0800 Coloured TORX® key PB 410 RB T25 Blue
440236.0200 PREMIUM module Allen key set, empty 300 x 300 x 30 mm, without tools
 

 


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1730030030
SET

Khay đựng tô vít đầu sao PB SWISS TOOLS

In foam insert, two colours, black/blue

Consisting of:
325250.0100 Screwdriver PB 8400 SwissGrip for TORX screws T 8
325250.0200 Screwdriver PB 8400 SwissGrip for TORX screws T 9
325250.0300 Screwdriver PB 8400 SwissGrip for TORX screws T 10
325250.0400 Screwdriver PB 8400 SwissGrip for TORX screws T 15
325250.0500 Screwdriver PB 8400 SwissGrip for TORX screws T 20
325250.0600 Screwdriver PB 8400 SwissGrip for TORX screws T 25
440237.0200 Module screwdriver set TORX, empty 300 x 150 x 30 mm, without tools


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
630015030
SET

Khay đựng tô vít PB SWISS TOOLS

In foam insert, two colours, black/blue

Consisting of:
334250.0100 Screwdriver PB SwissGrip 8100 0-80
334250.0200 Screwdriver PB SwissGrip 8100 1-90
334250.0300 Screwdriver PB SwissGrip 8100 2-100
334250.0400 Screwdriver PB SwissGrip 8100 3-120
334250.0500 Screwdriver PB SwissGrip 8100 4-140
335040.0100 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 0-60
335040.0200 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 1-80
335040.0300 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 2-100
440238.0200 PREMIUM module screwdriver set, empty 300 x 300 x 30 mm, without tools

 


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
830030030
SET

Khay đựng tô vít PB SWISS TOOLS

In foam insert, two colours, black/blue

Consisting of:
334250.0050 Screwdriver PB SwissGrip 8100 00-70
334250.0100 Screwdriver PB SwissGrip 8100 0-80
334250.0200 Screwdriver PB SwissGrip 8100 1-90
334250.0300 Screwdriver PB SwissGrip 8100 2-100
334250.0400 Screwdriver PB SwissGrip 8100 3-120
334250.0500 Screwdriver PB SwissGrip 8100 4-140
334250.0600 Screwdriver PB SwissGrip 8100 5-160
334250.0700 Screwdriver PB SwissGrip 8100 6-180
335040.0025 Phillips screwdriver PB SwissGrip 00-40
335040.0100 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 0-60
335040.0200 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 1-80
335040.0300 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 2-100
335040.0400 Phillips screwdriver PB8190 SwissGrip 3-150
440239.0200 PREMIUM module screwdriver set, empty 450 x 300 x 30 mm, without tools
 

 


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
13450300-
SET

Khay đựng tô vít PB SWISS TOOLS

In foam insert, two colours, black/blue

Consisting of:

323201.0100 Socket wrench PB 8200 4
323201.0300 Socket wrench PB 8200 5
323201.0500 Socket wrench PB 8200 6
323201.0600 Socket wrench PB 8200 7
323201.0700 Socket wrench PB 8200 S 8
323201.0800 Socket wrench PB 8200 S 9
323201.0900 Socket wrench PB 8200 S 10
325060.0040 Ball point hexagon key PB SwissGrip 1.5
325060.0060 Ball point hexagon key PB SwissGrip 2
325060.0080 Ball point hexagon key PB SwissGrip 2.5
325060.0100 Ball point hexagon key PB 8206 S SwissGrip 3
325060.0200 Ball point hexagon key PB SwissGrip 4
325060.0300 Ball point hexagon key PB SwissGrip 5
325060.0400 Ball point hexagon key PB SwissGrip 6
440241.0200 Module internal/external hex screwdriver 450 x 300 x 30 mm, without tools

 

 


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1445030030
SET

Khay đựng tô vít cách điện 1000V PB SWISS TOOLS

In foam insert, two colours, black/blue

Consisting of:
334420.0300 Screwdriver PB 5100 5100/1
334420.0400 Screwdriver PB 5100 5100/2
334420.0500 Screwdriver PB 5100 5100/3
334420.0600 Screwdriver PB 5100 5100/4
335090.0200 Phillips screwdriver PB 5190 1 - 80
335090.0300 Phillips screwdriver PB 5190 2 - 100
440242.0200 Module elect. screwdriver set VDE, empty 300 x 300 x 30 mm, without tools

 


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiếtDài (mm)Rộng (mm)Cao (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
630030030
SET