Khẩu vặn, tay vặn 1/4 inch

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326320

Facom R, Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium chiều dài 22 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.222Lục giác
140,000
PCE
422Lục giác
155,000
PCE
522Lục giác
155,000
PCE
5.522Lục giác
156,000
PCE
622Lục giác
156,000
PCE
722Lục giác
156,000
PCE
822Lục giác
156,000
PCE
922Lục giác
158,000
PCE
1022Lục giác
160,000
PCE
1122Lục giác
161,000
PCE
1222Lục giác
163,000
PCE
1322Lục giác
163,000
PCE
1422Lục giác
163,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326330

Stahlwille 40, DIN 3124/ISO 2725-1,được làm từ thép HPQ chất lượng cao chiều dài 23 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
323Lục giác
214,000
PCE
3.223Lục giác
211,000
PCE
3.523Lục giác
211,000
PCE
423Lục giác
187,000
PCE
4.523Lục giác
198,000
PCE
523Lục giác
191,000
PCE
5.523Lục giác
191,000
PCE
623Lục giác
187,000
PCE
723Lục giác
187,000
PCE
823Lục giác
186,000
PCE
923Lục giác
200,000
PCE
1023Lục giác
193,000
PCE
1123Lục giác
209,000
PCE
1223Lục giác
216,000
PCE
1323Lục giác
205,000
PCE
1423Lục giác
239,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch KOKEN-326340

Koken 2400M, DIN3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép cao cấp chiều dài 22 mm.


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
322Lục giác
99,000
PCE
422Lục giác
101,000
PCE
4.522Lục giác
101,000
PCE
522Lục giác
100,000
PCE
5.522Lục giác
101,000
PCE
622Lục giác
100,000
PCE
722Lục giác
101,000
PCE
822Lục giác
101,000
PCE
922Lục giác
104,000
PCE
1022Lục giác
104,000
PCE
1122Lục giác
111,000
PCE
1222Lục giác
113,000
PCE
1322Lục giác
117,000
PCE
1422Lục giác
138,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326350

DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 25 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.225Lục giác
42,000
PCE
425Lục giác
36,000
PCE
4.525Lục giác
36,000
PCE
525Lục giác
36,000
PCE
5.525Lục giác
36,000
PCE
625Lục giác
36,000
PCE
725Lục giác
36,000
PCE
825Lục giác
36,000
PCE
925Lục giác
36,000
PCE
1025Lục giác
36,000
PCE
1125Lục giác
42,000
PCE
1225Lục giác
44,000
PCE
1325Lục giác
47,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326355

DIN 3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép mạ chrome vanadium, chiều dài 50 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
850Lục giác dài
70,000
PCE
1050Lục giác dài
77,000
PCE
1150Lục giác dài
83,000
PCE
1350Lục giác dài
92,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326360

Facom R Đạt tiêu chuẩn , DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 22 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/16"22Lục giác
156,000
PCE
7/32"22Lục giác
156,000
PCE
1/4"22Lục giác
155,000
PCE
9/32"22Lục giác
152,000
PCE
5/16"22Lục giác
156,000
PCE
11/32"22Lục giác
161,000
PCE
3/8"22Lục giác
161,000
PCE
1/2"22Lục giác
163,000
PCE
9/16"22Lục giác
166,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326370

Stahlwille 40a,đạt tiêu chuẩn ASME B 107.1, được làm từ thép HPQ chất lượng cao, chiều dài 23 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/16"23Lục giác
204,000
PCE
7/32"23Lục giác
206,000
PCE
1/4"23Lục giác
205,000
PCE
9/32"23Lục giác
209,000
PCE
5/16"23Lục giác
209,000
PCE
11/32"23Lục giác
215,000
PCE
3/8"23Lục giác
215,000
PCE
7/16"23Lục giác
223,000
PCE
1/2"23Lục giác
234,000
PCE
9/16"23Lục giác
241,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326375

Stahlwille 40aD, , ASME B 107.1, Được làm từ thép cất lượng cao, HPQ

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5/32\'\'2312 cạnh
223,000
PCE
3/16"2312 cạnh
196,000
PCE
7/32"2312 cạnh
203,000
PCE
1/4"2312 cạnh
205,000
PCE
9/32"2312 cạnh
205,000
PCE
5/16"2312 cạnh
209,000
PCE
11/32"2312 cạnh
214,000
PCE
3/8"2312 cạnh
214,000
PCE
7/16"2312 cạnh
218,000
PCE
1/2"2312 cạnh
222,000
PCE
9/16"2412 cạnh
236,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326380

Facom R.LA, đạt tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 50.5 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
450.5Lục giác dài
424,000
PCE
550.5Lục giác dài
425,000
PCE
5.550.5Lục giác dài
422,000
PCE
650.5Lục giác dài
425,000
PCE
750.5Lục giác dài
427,000
PCE
850.5Lục giác dài
427,000
PCE
950.5Lục giác dài
422,000
PCE
1050.5Lục giác dài
432,000
PCE
1150.5Lục giác dài
437,000
PCE
1250.5Lục giác dài
438,000
PCE
1350.5Lục giác dài
445,000
PCE
1450.5Lục giác dài
443,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326390

Stahlwille 40L, DIN 3124/ISO 2425-1, Được làm từ thép cất lượng cao HPQ kiểu dài, chiều dài 50mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
450Lục giác dài
652,000
PCE
4.550Lục giác dài
659,000
PCE
550Lục giác dài
614,000
PCE