Khẩu vặn, tay vặn 1/4 inch

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326320

Facom R, Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium chiều dài 22 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326320.0100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 3.2

3.222Lục giác
132,000
PCE

326320.0200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 4

422Lục giác
157,000
PCE

326320.0300

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 5

522Lục giác
157,000
PCE

326320.0400

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 5.5

5.522Lục giác
158,000
PCE

326320.0500

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 6

622Lục giác
158,000
PCE

326320.0600

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 7

722Lục giác
158,000
PCE

326320.0700

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 8

822Lục giác
158,000
PCE

326320.0800

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 9

922Lục giác
175,000
PCE

326320.0900

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 10

1022Lục giác
178,000
PCE

326320.1000

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 11

1122Lục giác
178,000
PCE

326320.1100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 12

1222Lục giác
206,000
PCE

326320.1200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 13

1322Lục giác
206,000
PCE

326320.1300

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 14

1422Lục giác
206,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326330

Stahlwille 40, DIN 3124/ISO 2725-1,được làm từ thép HPQ chất lượng cao chiều dài 23 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326330.0050

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 3

323Lục giác
181,000
PCE

326330.0100

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 3.2

3.223Lục giác
179,000
PCE

326330.0200

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 3.5

3.523Lục giác
178,000
PCE

326330.0300

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 4

423Lục giác
156,000
PCE

326330.0400

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 4.5

4.523Lục giác
167,000
PCE

326330.0500

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 5

523Lục giác
161,000
PCE

326330.0600

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 5.5

5.523Lục giác
160,000
PCE

326330.0700

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 6

623Lục giác
157,000
PCE

326330.0800

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 7

723Lục giác
157,000
PCE

326330.0900

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 8

823Lục giác
157,000
PCE

326330.1000

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 9

923Lục giác
169,000
PCE

326330.1100

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 10

1023Lục giác
162,000
PCE

326330.1200

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 11

1123Lục giác
175,000
PCE

326330.1300

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 12

1223Lục giác
182,000
PCE

326330.1400

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 13

1323Lục giác
175,000
PCE

326330.1500

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40, 14

1423Lục giác
202,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch KOKEN-326340

Koken 2400M, DIN3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép cao cấp chiều dài 22 mm.


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326340.0050

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 3

322Lục giác
91,000
PCE

326340.0100

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 4

422Lục giác
94,000
PCE

326340.0200

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 4.5

4.522Lục giác
94,000
PCE

326340.0300

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 5

522Lục giác
92,000
PCE

326340.0400

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 5.5

5.522Lục giác
94,000
PCE

326340.0500

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 6

622Lục giác
92,000
PCE

326340.0600

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 7

722Lục giác
94,000
PCE

326340.0700

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 8

822Lục giác
94,000
PCE

326340.0800

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 9

922Lục giác
96,000
PCE

326340.0900

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 10

1022Lục giác
96,000
PCE

326340.1000

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 11

1122Lục giác
104,000
PCE

326340.1100

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 12

1222Lục giác
107,000
PCE

326340.1200

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 13

1322Lục giác
109,000
PCE

326340.1300

Khẩu vặn 1/4" KOKEN, 14

1422Lục giác
129,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326350

DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 25 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326350.0100

Khẩu vặn NERIOX, 3.2

3.225Lục giác
42,000
PCE

326350.0200

Khẩu vặn NERIOX, 4

425Lục giác
36,000
PCE

326350.0300

Khẩu vặn NERIOX, 4.5

4.525Lục giác
36,000
PCE

326350.0400

Khẩu vặn NERIOX, 5

525Lục giác
36,000
PCE

326350.0500

Khẩu vặn NERIOX, 5.5

5.525Lục giác
36,000
PCE

326350.0600

Khẩu vặn NERIOX, 6

625Lục giác
36,000
PCE

326350.0700

Khẩu vặn NERIOX, 7

725Lục giác
36,000
PCE

326350.0800

Khẩu vặn NERIOX, 8

825Lục giác
36,000
PCE

326350.0900

Khẩu vặn NERIOX, 9

925Lục giác
36,000
PCE

326350.1000

Khẩu vặn NERIOX, 10

1025Lục giác
36,000
PCE

326350.1100

Khẩu vặn NERIOX, 11

1125Lục giác
42,000
PCE

326350.1200

Khẩu vặn NERIOX, 12

1225Lục giác
44,000
PCE

326350.1300

Khẩu vặn NERIOX, 13

1325Lục giác
47,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326355

DIN 3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép mạ chrome vanadium, chiều dài 50 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326355.0100

Khẩu vặn NERIOX, 8

850Lục giác dài
70,000
PCE

326355.0200

Khẩu vặn NERIOX, 10

1050Lục giác dài
77,000
PCE

326355.0300

Khẩu vặn NERIOX, 11

1150Lục giác dài
83,000
PCE

326355.0400

Khẩu vặn NERIOX, 13

1350Lục giác dài
92,000
PCE

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326360

Facom R Đạt tiêu chuẩn , DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 22 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326360.0100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 3/16"

3/16"22Lục giác
161,000
PCE

326360.0200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 7/32"

7/32"22Lục giác
161,000
PCE

326360.0300

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 1/4"

1/4"22Lục giác
160,000
PCE

326360.0400

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 9/32"

9/32"22Lục giác
156,000
PCE

326360.0500

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 5/16"

5/16"22Lục giác
161,000
PCE

326360.0600

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 11/32"

11/32"22Lục giác
179,000
PCE

326360.0700

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 3/8"

3/8"22Lục giác
179,000
PCE

326360.0900

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 1/2"

1/2"22Lục giác
210,000
PCE

326360.1000

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 9/16"

9/16"22Lục giác
212,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326370

Stahlwille 40a,đạt tiêu chuẩn ASME B 107.1, được làm từ thép HPQ chất lượng cao, chiều dài 23 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326370.0100

Khẩu vặn STAHLWILLE, 3/16"

3/16"23Lục giác
172,000
PCE

326370.0200

Khẩu vặn STAHLWILLE, 7/32"

7/32"23Lục giác
173,000
PCE

326370.0300

Khẩu vặn STAHLWILLE, 1/4"

1/4"23Lục giác
172,000
PCE

326370.0400

Khẩu vặn STAHLWILLE, 9/32"

9/32"23Lục giác
176,000
PCE

326370.0500

Khẩu vặn STAHLWILLE, 5/16"

5/16"23Lục giác
175,000
PCE

326370.0600

Khẩu vặn STAHLWILLE, 11/32"

11/32"23Lục giác
181,000
PCE

326370.0700

Khẩu vặn STAHLWILLE, 3/8"

3/8"23Lục giác
181,000
PCE

326370.0800

Khẩu vặn STAHLWILLE, 7/16"

7/16"23Lục giác
190,000
PCE

326370.0900

Khẩu vặn STAHLWILLE, 1/2"

1/2"23Lục giác
198,000
PCE

326370.1000

Khẩu vặn STAHLWILLE, 9/16"

9/16"23Lục giác
204,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326375

Stahlwille 40aD, , ASME B 107.1, Được làm từ thép cất lượng cao, HPQ

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326375.0100

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 5/32''

5/32\'\'2312 cạnh
187,000
PCE

326375.0200

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 3/16"

3/16"2312 cạnh
166,000
PCE

326375.0300

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 7/32"

7/32"2312 cạnh
170,000
PCE

326375.0400

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 1/4"

1/4"2312 cạnh
173,000
PCE

326375.0500

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 9/32"

9/32"2312 cạnh
173,000
PCE

326375.0600

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 5/16"

5/16"2312 cạnh
175,000
PCE

326375.0700

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 11/32"

11/32"2312 cạnh
180,000
PCE

326375.0800

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 3/8"

3/8"2312 cạnh
180,000
PCE

326375.0900

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 7/16"

7/16"2312 cạnh
185,000
PCE

326375.1000

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 1/2"

1/2"2312 cạnh
188,000
PCE

326375.1100

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 9/16"

9/16"2412 cạnh
200,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326380

Facom R.LA, đạt tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 50.5 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326380.0100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 4

450.5Lục giác dài
428,000
PCE

326380.0200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 5

550.5Lục giác dài
446,000
PCE

326380.0300

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 5.5

5.550.5Lục giác dài
444,000
PCE

326380.0400

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 6

650.5Lục giác dài
446,000
PCE

326380.0500

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 7

750.5Lục giác dài
455,000
PCE

326380.0600

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 8

850.5Lục giác dài
455,000
PCE

326380.0700

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 9

950.5Lục giác dài
469,000
PCE

326380.0800

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 10

1050.5Lục giác dài
472,000
PCE

326380.0900

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 11

1150.5Lục giác dài
487,000
PCE

326380.1000

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 12

1250.5Lục giác dài
498,000
PCE

326380.1100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 13

1350.5Lục giác dài
510,000
PCE

326380.1200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV, 14

1450.5Lục giác dài
532,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326390

Stahlwille 40L, DIN 3124/ISO 2425-1, Được làm từ thép cất lượng cao HPQ kiểu dài, chiều dài 50mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326390.0100

Khẩu vặn STAHLWILLE, 4

450Lục giác dài
547,000
PCE

326390.0200

Khẩu vặn STAHLWILLE, 4.5

4.550Lục giác dài
553,000
PCE

326390.0300

Khẩu vặn STAHLWILLE, 5

550Lục giác dài
516,000
PCE

326390.0400

Khẩu vặn STAHLWILLE, 5.5

5.550Lục giác dài
515,000
PCE

326390.0500

Khẩu vặn STAHLWILLE, 6

650Lục giác dài
518,000
PCE

326390.0600

Khẩu vặn STAHLWILLE, 7

750Lục giác dài
508,000
PCE

326390.0700

Khẩu vặn STAHLWILLE, 8

850Lục giác dài
496,000
PCE

326390.0800

Khẩu vặn STAHLWILLE, 9

950Lục giác dài
553,000
PCE

326390.0900

Khẩu vặn STAHLWILLE, 10

1050Lục giác dài
527,000
PCE

326390.1000

Khẩu vặn STAHLWILLE, 11

1150Lục giác dài
558,000
PCE

326390.1100

Khẩu vặn STAHLWILLE, 12

1250Lục giác dài
523,000
PCE

326390.1200

Khẩu vặn STAHLWILLE, 13

1350Lục giác dài
518,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326395

Stahlwille 40aDL, DIN 3124/ISO 2425-1, Được làm từ thép cất lượng cao HPQ kiểu dài, chiều dài 50 mm.

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

326395.0100

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 5/32''

5/32\'\'5012 cạnh dài
498,000
PCE

326395.0200

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 3/16"

3/16"5012 cạnh dài
475,000
PCE

326395.0300

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 7/32"

7/32"5012 cạnh dài
475,000
PCE

326395.0400

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE, 1/4"

1/4"5012 cạnh dài
479,000
PCE