Khẩu vặn, tay vặn 1/4 inch

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326320

Facom R, Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium chiều dài 22 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.222Lục giác
143,000
PCE
422Lục giác
158,000
PCE
522Lục giác
160,000
PCE
5.522Lục giác
160,000
PCE
622Lục giác
160,000
PCE
722Lục giác
160,000
PCE
822Lục giác
160,000
PCE
922Lục giác
162,000
PCE
1022Lục giác
163,000
PCE
1122Lục giác
164,000
PCE
1222Lục giác
167,000
PCE
1322Lục giác
167,000
PCE
1422Lục giác
167,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326330

Stahlwille 40, DIN 3124/ISO 2725-1,được làm từ thép HPQ chất lượng cao chiều dài 23 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
323Lục giác
220,000
PCE
3.223Lục giác
217,000
PCE
3.523Lục giác
217,000
PCE
423Lục giác
193,000
PCE
4.523Lục giác
204,000
PCE
523Lục giác
196,000
PCE
5.523Lục giác
196,000
PCE
623Lục giác
193,000
PCE
723Lục giác
193,000
PCE
823Lục giác
192,000
PCE
923Lục giác
206,000
PCE
1023Lục giác
198,000
PCE
1123Lục giác
215,000
PCE
1223Lục giác
222,000
PCE
1323Lục giác
211,000
PCE
1423Lục giác
245,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch KOKEN-326340

Koken 2400M, DIN3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép cao cấp chiều dài 22 mm.


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
322Lục giác
103,000
PCE
422Lục giác
105,000
PCE
4.522Lục giác
105,000
PCE
522Lục giác
105,000
PCE
5.522Lục giác
105,000
PCE
622Lục giác
105,000
PCE
722Lục giác
105,000
PCE
822Lục giác
105,000
PCE
922Lục giác
108,000
PCE
1022Lục giác
108,000
PCE
1122Lục giác
116,000
PCE
1222Lục giác
118,000
PCE
1322Lục giác
124,000
PCE
1422Lục giác
143,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326350

DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 25 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.225Lục giác
42,000
PCE
425Lục giác
36,000
PCE
4.525Lục giác
36,000
PCE
525Lục giác
36,000
PCE
5.525Lục giác
36,000
PCE
625Lục giác
36,000
PCE
725Lục giác
36,000
PCE
825Lục giác
36,000
PCE
925Lục giác
36,000
PCE
1025Lục giác
36,000
PCE
1125Lục giác
42,000
PCE
1225Lục giác
44,000
PCE
1325Lục giác
47,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326355

DIN 3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép mạ chrome vanadium, chiều dài 50 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
850Lục giác dài
70,000
PCE
1050Lục giác dài
77,000
PCE
1150Lục giác dài
83,000
PCE
1350Lục giác dài
92,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326360

Facom R Đạt tiêu chuẩn , DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 22 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/16"22Lục giác
160,000
PCE
7/32"22Lục giác
160,000
PCE
1/4"22Lục giác
160,000
PCE
9/32"22Lục giác
156,000
PCE
5/16"22Lục giác
160,000
PCE
11/32"22Lục giác
164,000
PCE
3/8"22Lục giác
164,000
PCE
1/2"22Lục giác
167,000
PCE
9/16"22Lục giác
169,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326370

Stahlwille 40a,đạt tiêu chuẩn ASME B 107.1, được làm từ thép HPQ chất lượng cao, chiều dài 23 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/16"23Lục giác
210,000
PCE
7/32"23Lục giác
212,000
PCE
1/4"23Lục giác
211,000
PCE
9/32"23Lục giác
215,000
PCE
5/16"23Lục giác
215,000
PCE
11/32"23Lục giác
221,000
PCE
3/8"23Lục giác
221,000
PCE
7/16"23Lục giác
229,000
PCE
1/2"23Lục giác
241,000
PCE
9/16"23Lục giác
248,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326375

Stahlwille 40aD, , ASME B 107.1, Được làm từ thép cất lượng cao, HPQ

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5/32\'\'2312 cạnh
230,000
PCE
3/16"2312 cạnh
202,000
PCE
7/32"2312 cạnh
209,000
PCE
1/4"2312 cạnh
211,000
PCE
9/32"2312 cạnh
211,000
PCE
5/16"2312 cạnh
215,000
PCE
11/32"2312 cạnh
220,000
PCE
3/8"2312 cạnh
220,000
PCE
7/16"2312 cạnh
224,000
PCE
1/2"2312 cạnh
228,000
PCE
9/16"2412 cạnh
242,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326380

Facom R.LA, đạt tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 50.5 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
450.5Lục giác dài
433,000
PCE
550.5Lục giác dài
434,000
PCE
5.550.5Lục giác dài
433,000
PCE
650.5Lục giác dài
434,000
PCE
750.5Lục giác dài
437,000
PCE
850.5Lục giác dài
437,000
PCE
950.5Lục giác dài
432,000
PCE
1050.5Lục giác dài
442,000
PCE
1150.5Lục giác dài
446,000
PCE
1250.5Lục giác dài
449,000
PCE
1350.5Lục giác dài
455,000
PCE
1450.5Lục giác dài
454,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326390

Stahlwille 40L, DIN 3124/ISO 2425-1, Được làm từ thép cất lượng cao HPQ kiểu dài, chiều dài 50mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
450Lục giác dài
671,000
PCE
4.550Lục giác dài
677,000
PCE
550Lục giác dài
631,000
PCE