Khẩu vặn, tay vặn 1/4 inch

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326320

Facom R, Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium chiều dài 22 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.222Lục giác
136,000
PCE
422Lục giác
161,000
PCE
522Lục giác
162,000
PCE
5.522Lục giác
163,000
PCE
622Lục giác
163,000
PCE
722Lục giác
163,000
PCE
822Lục giác
163,000
PCE
922Lục giác
180,000
PCE
1022Lục giác
182,000
PCE
1122Lục giác
182,000
PCE
1222Lục giác
212,000
PCE
1322Lục giác
212,000
PCE
1422Lục giác
212,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326330

Stahlwille 40, DIN 3124/ISO 2725-1,được làm từ thép HPQ chất lượng cao chiều dài 23 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
323Lục giác
188,000
PCE
3.223Lục giác
186,000
PCE
3.523Lục giác
185,000
PCE
423Lục giác
162,000
PCE
4.523Lục giác
173,000
PCE
523Lục giác
167,000
PCE
5.523Lục giác
166,000
PCE
623Lục giác
163,000
PCE
723Lục giác
163,000
PCE
823Lục giác
163,000
PCE
923Lục giác
175,000
PCE
1023Lục giác
168,000
PCE
1123Lục giác
182,000
PCE
1223Lục giác
190,000
PCE
1323Lục giác
181,000
PCE
1423Lục giác
209,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch KOKEN-326340

Koken 2400M, DIN3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép cao cấp chiều dài 22 mm.


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
322Lục giác
91,000
PCE
422Lục giác
94,000
PCE
4.522Lục giác
94,000
PCE
522Lục giác
92,000
PCE
5.522Lục giác
94,000
PCE
622Lục giác
92,000
PCE
722Lục giác
94,000
PCE
822Lục giác
94,000
PCE
922Lục giác
96,000
PCE
1022Lục giác
96,000
PCE
1122Lục giác
104,000
PCE
1222Lục giác
107,000
PCE
1322Lục giác
109,000
PCE
1422Lục giác
127,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326350

DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 25 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.225Lục giác
42,000
PCE
425Lục giác
38,000
PCE
4.525Lục giác
38,000
PCE
525Lục giác
38,000
PCE
5.525Lục giác
38,000
PCE
625Lục giác
38,000
PCE
725Lục giác
38,000
PCE
825Lục giác
38,000
PCE
925Lục giác
38,000
PCE
1025Lục giác
38,000
PCE
1125Lục giác
42,000
PCE
1225Lục giác
44,000
PCE
1325Lục giác
48,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326355

DIN 3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép mạ chrome vanadium, chiều dài 50 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
850Lục giác dài
72,000
PCE
1050Lục giác dài
79,000
PCE
1150Lục giác dài
86,000
PCE
1350Lục giác dài
94,000
PCE

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326360

Facom R Đạt tiêu chuẩn , DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 22 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/16"22Lục giác
166,000
PCE
7/32"22Lục giác
166,000
PCE
1/4"22Lục giác
164,000
PCE
9/32"22Lục giác
161,000
PCE
5/16"22Lục giác
166,000
PCE
11/32"22Lục giác
184,000
PCE
3/8"22Lục giác
184,000
PCE
1/2"22Lục giác
216,000
PCE
9/16"22Lục giác
217,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326370

Stahlwille 40a,đạt tiêu chuẩn ASME B 107.1, được làm từ thép HPQ chất lượng cao, chiều dài 23 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/16"23Lục giác
178,000
PCE
7/32"23Lục giác
180,000
PCE
1/4"23Lục giác
179,000
PCE
9/32"23Lục giác
182,000
PCE
5/16"23Lục giác
181,000
PCE
11/32"23Lục giác
188,000
PCE
3/8"23Lục giác
188,000
PCE
7/16"23Lục giác
196,000
PCE
1/2"23Lục giác
205,000
PCE
9/16"23Lục giác
211,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326375

Stahlwille 40aD, , ASME B 107.1, Được làm từ thép cất lượng cao, HPQ

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5/32\'\'2312 cạnh
194,000
PCE
3/16"2312 cạnh
172,000
PCE
7/32"2312 cạnh
178,000
PCE
1/4"2312 cạnh
179,000
PCE
9/32"2312 cạnh
179,000
PCE
5/16"2312 cạnh
181,000
PCE
11/32"2312 cạnh
187,000
PCE
3/8"2312 cạnh
187,000
PCE
7/16"2312 cạnh
192,000
PCE
1/2"2312 cạnh
196,000
PCE
9/16"2412 cạnh
208,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326380

Facom R.LA, đạt tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 50.5 mm.


Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
450.5Lục giác dài
440,000
PCE
550.5Lục giác dài
458,000
PCE
5.550.5Lục giác dài
457,000
PCE
650.5Lục giác dài
458,000
PCE
750.5Lục giác dài
468,000
PCE
850.5Lục giác dài
468,000
PCE
950.5Lục giác dài
482,000
PCE
1050.5Lục giác dài
485,000
PCE
1150.5Lục giác dài
502,000
PCE
1250.5Lục giác dài
512,000
PCE
1350.5Lục giác dài
524,000
PCE
1450.5Lục giác dài
546,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326390

Stahlwille 40L, DIN 3124/ISO 2425-1, Được làm từ thép cất lượng cao HPQ kiểu dài, chiều dài 50mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
450Lục giác dài
569,000
PCE
4.550Lục giác dài
575,000
PCE
550Lục giác dài
535,000
PCE
5.550Lục giác dài
535,000
PCE