Khẩu vặn, tay vặn 1/4 inch

Thương hiệu

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326320

Facom R, Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium chiều dài 22 mm.

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326320.0100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

3.2
139,000 PCE

326320.0200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

4
165,000 PCE

326320.0300

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

5
165,000 PCE

326320.0400

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

5.5
166,000 PCE

326320.0500

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

6
166,000 PCE

326320.0600

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

7
166,000 PCE

326320.0700

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

8
166,000 PCE

326320.0800

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

9
184,000 PCE

326320.0900

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

10
187,000 PCE

326320.1000

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

11
187,000 PCE

326320.1100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

12
216,000 PCE

326320.1200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

13
216,000 PCE

326320.1300

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

14
216,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326330

Stahlwille 40, DIN 3124/ISO 2725-1,được làm từ thép HPQ chất lượng cao chiều dài 23 mm.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326330.0050

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

3
189,000 PCE

326330.0100

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

3.2
187,000 PCE

326330.0200

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

3.5
185,000 PCE

326330.0300

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

4
164,000 PCE

326330.0400

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

4.5
174,000 PCE

326330.0500

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

5
168,000 PCE

326330.0600

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

5.5
166,000 PCE

326330.0700

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

6
164,000 PCE

326330.0800

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

7
164,000 PCE

326330.0900

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

8
164,000 PCE

326330.1000

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

9
176,000 PCE

326330.1100

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

10
169,000 PCE

326330.1200

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

11
182,000 PCE

326330.1300

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

12
190,000 PCE

326330.1400

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

13
182,000 PCE

326330.1500

Khẩu vặn 1/4" STAHLWILLE 40

14
209,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch KOKEN-326340

Koken 2400M, DIN3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép cao cấp chiều dài 22 mm.

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326340.0050

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

3
95,000 PCE

326340.0100

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

4
97,000 PCE

326340.0200

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

4.5
97,000 PCE

326340.0300

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

5
96,000 PCE

326340.0400

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

5.5
97,000 PCE

326340.0500

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

6
96,000 PCE

326340.0600

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

7
97,000 PCE

326340.0700

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

8
97,000 PCE

326340.0800

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

9
100,000 PCE

326340.0900

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

10
100,000 PCE

326340.1000

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

11
108,000 PCE

326340.1100

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

12
110,000 PCE

326340.1200

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

13
113,000 PCE

326340.1300

Khẩu vặn 1/4" KOKEN

14
132,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326350

DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 25 mm.

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326350.0100

Khẩu vặn NERIOX

3.2
42,000 PCE

326350.0200

Khẩu vặn NERIOX

4
37,000 PCE

326350.0300

Khẩu vặn NERIOX

4.5
37,000 PCE

326350.0400

Khẩu vặn NERIOX

5
37,000 PCE

326350.0500

Khẩu vặn NERIOX

5.5
37,000 PCE

326350.0600

Khẩu vặn NERIOX

6
37,000 PCE

326350.0700

Khẩu vặn NERIOX

7
37,000 PCE

326350.0800

Khẩu vặn NERIOX

8
37,000 PCE

326350.0900

Khẩu vặn NERIOX

9
37,000 PCE

326350.1000

Khẩu vặn NERIOX

10
37,000 PCE

326350.1100

Khẩu vặn NERIOX

11
42,000 PCE

326350.1200

Khẩu vặn NERIOX

12
45,000 PCE

326350.1300

Khẩu vặn NERIOX

13
48,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch NERIOX-326355

DIN 3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép mạ chrome vanadium, chiều dài 50 mm.

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326355.0100

Khẩu vặn NERIOX

8
71,000 PCE

326355.0200

Khẩu vặn NERIOX

10
78,000 PCE

326355.0300

Khẩu vặn NERIOX

11
86,000 PCE

326355.0400

Khẩu vặn NERIOX

13
95,000 PCE

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326360

Facom R Đạt tiêu chuẩn , DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 22 mm.

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326360.0100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

3/16"
169,000 PCE

326360.0200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

7/32"
169,000 PCE

326360.0300

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

1/4"
168,000 PCE

326360.0400

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

9/32"
164,000 PCE

326360.0500

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

5/16"
169,000 PCE

326360.0600

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

11/32"
188,000 PCE

326360.0700

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

3/8"
188,000 PCE

326360.0900

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

1/2"
221,000 PCE

326360.1000

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

9/16"
223,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326370

Stahlwille 40a,đạt tiêu chuẩn ASME B 107.1, được làm từ thép HPQ chất lượng cao, chiều dài 23 mm.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326370.0100

Khẩu vặn STAHLWILLE

3/16"
176,000 PCE

326370.0200

Khẩu vặn STAHLWILLE

7/32"
181,000 PCE

326370.0300

Khẩu vặn STAHLWILLE

1/4"
176,000 PCE

326370.0400

Khẩu vặn STAHLWILLE

9/32"
182,000 PCE

326370.0500

Khẩu vặn STAHLWILLE

5/16"
182,000 PCE

326370.0600

Khẩu vặn STAHLWILLE

11/32"
188,000 PCE

326370.0700

Khẩu vặn STAHLWILLE

3/8"
188,000 PCE

326370.0800

Khẩu vặn STAHLWILLE

7/16"
195,000 PCE

326370.0900

Khẩu vặn STAHLWILLE

1/2"
204,000 PCE

326370.1000

Khẩu vặn STAHLWILLE

9/16"
212,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326375

Stahlwille 40aD, , ASME B 107.1, Được làm từ thép cất lượng cao, HPQ

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326375.0100

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

5/32

194,000 PCE

326375.0200

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

3/16

171,000 PCE

326375.0300

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

7/32

175,000 PCE

326375.0400

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

1/4

177,000 PCE

326375.0500

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

9/32

177,000 PCE

326375.0600

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

5/16

182,000 PCE

326375.0700

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

11/32

187,000 PCE

326375.0800

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

3/8

187,000 PCE

326375.0900

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

7/16

191,000 PCE

326375.1000

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

1/2

196,000 PCE

326375.1100

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

9/16

208,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326380

Facom R.LA, đạt tiêu chuẩn DIN 3124/ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 50.5 mm.

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326380.0100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

4
449,000 PCE

326380.0200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

5
468,000 PCE

326380.0300

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

5.5
466,000 PCE

326380.0400

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

6
468,000 PCE

326380.0500

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

7
478,000 PCE

326380.0600

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

8
478,000 PCE

326380.0700

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

9
492,000 PCE

326380.0800

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

10
496,000 PCE

326380.0900

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

11
511,000 PCE

326380.1000

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

12
523,000 PCE

326380.1100

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

13
536,000 PCE

326380.1200

Khẩu vặn 1/4" FACOM OGV

14
559,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326390

Stahlwille 40L, DIN 3124/ISO 2425-1, Được làm từ thép cất lượng cao HPQ kiểu dài, chiều dài 50mm.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326390.0100

Khẩu vặn STAHLWILLE

4
567,000 PCE

326390.0200

Khẩu vặn STAHLWILLE

4.5
573,000 PCE

326390.0300

Khẩu vặn STAHLWILLE

5
538,000 PCE

326390.0400

Khẩu vặn STAHLWILLE

5.5
538,000 PCE

326390.0500

Khẩu vặn STAHLWILLE

6
541,000 PCE

326390.0600

Khẩu vặn STAHLWILLE

7
529,000 PCE

326390.0700

Khẩu vặn STAHLWILLE

8
516,000 PCE

326390.0800

Khẩu vặn STAHLWILLE

9
572,000 PCE

326390.0900

Khẩu vặn STAHLWILLE

10
549,000 PCE

326390.1000

Khẩu vặn STAHLWILLE

11
578,000 PCE

326390.1100

Khẩu vặn STAHLWILLE

12
544,000 PCE

326390.1200

Khẩu vặn STAHLWILLE

13
541,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326395

Stahlwille 40aDL, DIN 3124/ISO 2425-1, Được làm từ thép cất lượng cao HPQ kiểu dài, chiều dài 50 mm.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326395.0100

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

5/32

519,000 PCE

326395.0200

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

3/16

492,000 PCE

326395.0300

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

7/32

492,000 PCE

326395.0400

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

1/4

499,000 PCE

326395.0500

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

9/32

511,000 PCE

326395.0600

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

5/16

511,000 PCE

326395.0700

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

11/32

527,000 PCE

326395.0800

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

3/8

527,000 PCE

326395.0900

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

7/16

537,000 PCE

326395.1000

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

1/2

553,000 PCE

326395.1100

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE

9/16

555,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch HAZET-326400

Hazet 850, DIN 3134, ISO 2725-1, được làm từ thép mạ chrome-vanadium, Chiều dài 25 mm.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326400.0100

Khẩu vặn HAZET

4
263,000 PCE

326400.0200

Khẩu vặn HAZET

4.5
263,000 PCE

326400.0300

Khẩu vặn HAZET

5
263,000 PCE

326400.0400

Khẩu vặn HAZET

5.5
263,000 PCE

326400.0500

Khẩu vặn HAZET

6
263,000 PCE

326400.0600

Khẩu vặn HAZET

7
267,000 PCE

326400.0700

Khẩu vặn HAZET

8
240,000 PCE

326400.0800

Khẩu vặn HAZET

9
267,000 PCE

326400.0900

Khẩu vặn HAZET

10
235,000 PCE

326400.1000

Khẩu vặn HAZET

11
267,000 PCE

326400.1100

Khẩu vặn HAZET

12
289,000 PCE

326400.1200

Khẩu vặn HAZET

13
251,000 PCE

326400.1300

Khẩu vặn HAZET

14
291,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch KOKEN-326410

Koken 2300M, DIN 3124/ISO 2725-1, Được làm từ thép cất lượng cao HPQ kiểu dài, chiều dài 50 mm

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326410.0020

Khẩu vặn KOKEN

4
200,000 PCE

326410.0040

Khẩu vặn KOKEN

4.5
200,000 PCE

326410.0060

Khẩu vặn KOKEN

5
200,000 PCE

326410.0080

Khẩu vặn KOKEN

5.5
202,000 PCE

326410.0100

Khẩu vặn KOKEN

6
201,000 PCE

326410.0200

Khẩu vặn KOKEN

7
202,000 PCE

326410.0300

Khẩu vặn KOKEN

8
205,000 PCE

326410.0400

Khẩu vặn KOKEN

10
214,000 PCE

326410.0500

Khẩu vặn KOKEN

12
218,000 PCE

326410.0600

Khẩu vặn KOKEN

13
233,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch HAZET-326425

Hazet 850-E, Được làm từ thép mạ chrome vanadium, chiều dài 25 mm.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326425.0100

Khẩu vặn HAZET

E4
305,000 PCE

326425.0200

Khẩu vặn HAZET

E5
305,000 PCE

326425.0300

Khẩu vặn HAZET

E6
305,000 PCE

326425.0400

Khẩu vặn HAZET

E7
305,000 PCE

326425.0500

Khẩu vặn HAZET

E8
307,000 PCE

326425.0600

Khẩu vặn HAZET

E10
321,000 PCE

326425.0700

Khẩu vặn HAZET

E11
323,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch FACOM-326430

Facom RT, Được làm từ thép mạ chrome vanadium,đầu khẩu 1/4 inch.chiều dài 37mm.

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326430.0100

Khẩu vặn FACOM

2.5
417,000 PCE

326430.0200

Khẩu vặn FACOM

3
449,000 PCE

326430.0300

Khẩu vặn FACOM

4
466,000 PCE

326430.0400

Khẩu vặn FACOM

5
466,000 PCE

326430.0500

Khẩu vặn FACOM

6
452,000 PCE

326430.0600

Khẩu vặn FACOM

8
473,000 PCE

326430.0700

Khẩu vặn FACOM

10
494,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE-326440

Stahlwille 44 / 44K, được làm từ thép hợp kim mạ chrome-vanadium

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326440.0200

Khẩu vặn STAHLWILLE

3
253,000 PCE

326440.0300

Khẩu vặn STAHLWILLE

3
335,000 PCE

326440.0400

Khẩu vặn STAHLWILLE

4
253,000 PCE

326440.0500

Khẩu vặn STAHLWILLE

4
336,000 PCE

326440.0600

Khẩu vặn STAHLWILLE

5
253,000 PCE

326440.0700

Khẩu vặn STAHLWILLE

5
339,000 PCE

326440.0800

Khẩu vặn STAHLWILLE

6
254,000 PCE

326440.0900

Khẩu vặn STAHLWILLE

6
341,000 PCE

326440.1000

Khẩu vặn STAHLWILLE

8
254,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch HAZET-326445

Hazet 8501,được làm từ thép hợp kim mạ chrome-vanadium chiều dài 28 mm.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326445.0100

Khẩu vặn HAZET

3
313,000 PCE

326445.0200

Khẩu vặn HAZET

4
311,000 PCE

326445.0300

Khẩu vặn HAZET

5
311,000 PCE

326445.0400

Khẩu vặn HAZET

6
311,000 PCE

326445.0500

Khẩu vặn HAZET

8
313,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn 1/4 inch KOKEN-326450

Koken 2010M, được làm từ thép hợp kim

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

326450.0020

Khẩu vặn KOKEN

2
167,000 PCE

326450.0040

Khẩu vặn KOKEN

2
258,000 PCE

326450.0060

Khẩu vặn KOKEN

2.5
167,000 PCE

326450.0080

Khẩu vặn KOKEN

2.5
256,000 PCE

326450.0100

Khẩu vặn KOKEN

3
167,000 PCE

326450.0200

Khẩu vặn KOKEN

3
256,000 PCE

326450.0300

Khẩu vặn KOKEN

4
167,000 PCE

326450.0400

Khẩu vặn KOKEN

4
256,000 PCE

326450.0500

Khẩu vặn KOKEN

5
167,000 PCE

326450.0600

Khẩu vặn KOKEN

5