Khẩu vặn, tay vặn 1 inch

Đầu khẩu FACOM-330450

Facom M.HA, DIN 3124/ISO 2725-1, Sản phẩm được làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4174Lục giác
PCE
4676Lục giác
PCE
5080Lục giác
PCE
5484Lục giác
PCE
5584Lục giác
PCE
6087Lục giác
PCE
6592Lục giác
PCE
7096Lục giác
PCE
75100Lục giác
PCE
80106Lục giác
PCE

Xem thêm >>


Đầu khẩu STAHLWILLE-330460

Stahlwille 60, DIN 3124/ISO 2725-1,Sản phẩm được làm từ thép hợp kim

  


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
306512 cạnh
PCE
326712 cạnh
PCE
366712 cạnh
PCE
417012 cạnh
PCE
467512 cạnh
PCE
508012 cạnh
PCE
558512 cạnh
PCE
609012 cạnh
PCE
65105Lục giác
PCE
70110Lục giác
PCE
75115Lục giác
PCE
80120Lục giác
PCE

Xem thêm >>


Đầu khẩu KOKEN-330470

Koken 8400M, DIN 3124/ISO 2527-1,Sản phẩm được làm từ thép hợp kim


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2760Lục giác
PCE
3065Lục giác
PCE
3265Lục giác
PCE
3665Lục giác
PCE
3865Lục giác
PCE
4168Lục giác
PCE
4672Lục giác
PCE
5072Lục giác
PCE
5577Lục giác
PCE
6082Lục giác
PCE
6586Lục giác
PCE
7088Lục giác
PCE
7590Lục giác
PCE
8095Lục giác
PCE

Xem thêm >>


Đầu khẩu 12 cạnh HAZET, 1100 Z-330480

Bền mặt sản phẩm được mạ chrome đánh bóng


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
326012 cạnh
PCE
366712 cạnh
PCE
416812 cạnh
PCE
507412 cạnh
PCE
557812 cạnh
PCE
608312 cạnh
PCE
658612 cạnh
PCE
708912 cạnh
PCE
759212 cạnh
PCE
809412 cạnh
PCE

Xem thêm >>


Đầu khẩu STAHLWILLE-330490

Stahlwille 64, DIN 7422, Sản phẩm được làm từ thép hợp kim


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1485Lục giác chìm
PCE
1785Lục giác chìm
PCE
1985Lục giác chìm
PCE
2290Lục giác chìm
PCE
2490Lục giác chìm
PCE
2790Lục giác chìm
PCE

Xem thêm >>


Đầu khẩu KOKEN-330495

KOKEN 8012M, DIN 7422, Sản phẩm được làm từ thép hợp kim


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1780Lục giác chìm
PCE
1980Lục giác chìm
PCE
2280Lục giác chìm
PCE
2480Lục giác chìm
PCE
2780Lục giác chìm
PCE
3080Lục giác chìm
PCE
3280Lục giác chìm
PCE
3680Lục giác chìm
PCE

Xem thêm >>


Tay vặn cóc 1 inch KOKEN

KOKEN 8749, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with handle.


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1"1520Tay vặn tự động
PCE

Tay vặn cóc 1 inch GEDORE 2193Z-94

Vanadium Stahl 31CrV3

Version according to DIN 3122, with push-through square drive, medium fine-toothed and very rugged, with socket pipe, for manually-operated socket wrench inserts with D25-1" square drive, with pin locking device, chrome-plated, 9° rotation angle.


Tags: 2193Z94

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm)Kiểu Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1"720Tay vặn tự động
PCE