Khẩu vặn cho máy 3/4 inch

Thương hiệu

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16400M, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1750
779,000
PCE
1950
776,000
PCE
2250
779,000
PCE
2450
779,000
PCE
2750
777,000
PCE
3053
818,000
PCE
3253
852,000
PCE
3455
954,000
PCE
3655
982,000
PCE
3857
1,115,000
PCE
4157
1,219,000
PCE
4662
1,485,000
PCE
5062
1,102,000
PCE
5562
1,102,000
PCE
6065
1,157,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, hexagonal socket, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1250
1,167,000
PCE
1350
1,167,000
PCE
1450
1,318,000
PCE
1550
1,167,000
PCE
1650
1,167,000
PCE
1750
1,167,000
PCE
1850
1,167,000
PCE
19 or 3/4 inch50
1,167,000
PCE
2050
1,167,000
PCE
2150
1,167,000
PCE
2250
1,167,000
PCE
2350
1,167,000
PCE
2450
1,167,000
PCE
2550
1,344,000
PCE
2654
1,167,000
PCE
27 or 1 1/16 inch54
1,370,000
PCE
2854
1,373,000
PCE
2954
1,239,000
PCE
30 or 1 3/16 inch54
1,239,000
PCE
3154
1,386,000
PCE
3256
1,386,000
PCE
3356
1,386,000
PCE
3456
1,537,000
PCE
35 or 1 3/8 inch56
1,810,000
PCE
3656
1,537,000
PCE
3758
1,749,000
PCE
38 or 1 1/2 inch58
1,967,000
PCE
3958
1,967,000
PCE
4058
1,967,000
PCE
4163
2,343,000
PCE
4263
2,187,000
PCE
43 or 1 11/16 inch63
2,735,000
PCE
4463
2,406,000
PCE
4563
2,477,000
PCE
46 or 1 13/16 inch63
2,477,000
PCE
4770
3,345,000
PCE
4870
3,822,000
PCE
4970
3,355,000
PCE
5070
3,812,000
PCE
5170
3,865,000
PCE
5270
3,865,000
PCE
5570
4,377,000
PCE
5680
4,226,000
PCE
5880
4,443,000
PCE
6080
5,282,000
PCE
65 or 2 9/16 inch80
6,406,000
PCE
70 or 2 3/4 inch80
9,173,000
PCE
7580
10,192,000
PCE
8080
12,380,000
PCE
8580
13,688,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16300M, long version, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
17100
1,253,000
PCE
19100
1,270,000
PCE
24100
1,308,000
PCE
27100
1,334,000
PCE
30100
1,387,000
PCE
32100
1,498,000
PCE
36100
1,733,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, double-hex socket, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1650
1,386,000
PCE
1750
1,386,000
PCE
1850
1,386,000
PCE
19 or 3/4 inch50
1,386,000
PCE
2050
1,386,000
PCE
2150
1,386,000
PCE
2250
1,386,000
PCE
2350
1,557,000
PCE
2450
1,563,000
PCE
2654
1,583,000
PCE
27 or 1 1/16 inch54
1,386,000
PCE
2854
1,590,000
PCE
30 or 1 3/16 inch54
1,749,000
PCE
3256
1,903,000
PCE
3356
1,929,000
PCE
3456
1,825,000
PCE
35 or 1 3/8 inch56
1,825,000
PCE
3656
1,825,000
PCE
38 or 1 1/2 inch58
2,335,000
PCE
4163
2,335,000
PCE
4263
2,973,000
PCE
43 or 1 11/16 inch63
2,768,000
PCE
46 or 1 13/16 inch63
2,986,000
PCE
5070
4,085,000
PCE
5570
4,664,000
PCE
6080
5,463,000
PCE
65 or 2 9/16 inch80
7,723,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, hexagonal socket, long, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.
 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
12100
2,118,000
PCE
13100
2,118,000
PCE
14100
2,408,000
PCE
15100
2,118,000
PCE
16100
2,118,000
PCE
17100
1,825,000
PCE
18100
1,825,000
PCE
19 or 3/4 inch100
1,825,000
PCE
20100
2,118,000
PCE
21100
1,825,000
PCE
22100
1,825,000
PCE