Khẩu vặn cho máy 3/4 inch

Thương hiệu

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16400M, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330270.0100

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

1750
780,000
PCE

330270.0200

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

1950
777,000
PCE

330270.0300

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

2250
780,000
PCE

330270.0400

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

2450
780,000
PCE

330270.0500

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

2750
779,000
PCE

330270.0600

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3053
819,000
PCE

330270.0700

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3253
853,000
PCE

330270.0900

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3455
956,000
PCE

330270.1000

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3655
983,000
PCE

330270.1100

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3857
1,117,000
PCE

330270.1200

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

4157
1,221,000
PCE

330270.1300

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

4662
1,486,000
PCE

330270.1400

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

5062
2,048,000
PCE

330270.1500

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

5562
2,875,000
PCE

330270.1600

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

6065
3,334,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, hexagonal socket, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330275.0100

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 12

1250
1,192,000
PCE

330275.0200

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 13

1350
1,192,000
PCE

330275.0300

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 14

1450
1,192,000
PCE

330275.0400

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 15

1550
1,192,000
PCE

330275.0500

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 16

1650
1,192,000
PCE

330275.0600

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 17

1750
1,192,000
PCE

330275.0700

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 18

1850
1,192,000
PCE

330275.0800

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 19 or 3/4 inch

19 or 3/4 inch50
1,192,000
PCE

330275.0900

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 20

2050
1,192,000
PCE

330275.1000

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 21

2150
1,192,000
PCE

330275.1100

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 22

2250
1,192,000
PCE

330275.1200

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 23

2350
1,192,000
PCE

330275.1300

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 24

2450
1,192,000
PCE

330275.1400

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 25

2550
1,192,000
PCE

330275.1500

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 26

2654
1,192,000
PCE

330275.1600

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 27 or 1 1/16 inch

27 or 1 1/16 inch54
1,192,000
PCE

330275.1700

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 28

2854
1,192,000
PCE

330275.1800

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 29

2954
1,264,000
PCE

330275.1900

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 30 or 1 3/16 inch

30 or 1 3/16 inch54
1,264,000
PCE

330275.2000

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 31

3154
1,414,000
PCE

330275.2100

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 32

3256
1,414,000
PCE

330275.2200

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 33

3356
1,414,000
PCE

330275.2300

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 34

3456
1,568,000
PCE

330275.2400

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 35 or 1 3/8 inch

35 or 1 3/8 inch56
1,568,000
PCE

330275.2500

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 36

3656
1,568,000
PCE

330275.2600

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 37

3758
1,784,000
PCE

330275.2700

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 38 or 1 1/2 inch

38 or 1 1/2 inch58
2,006,000
PCE

330275.2800

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 39

3958
2,006,000
PCE

330275.2900

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 40

4058
2,006,000
PCE

330275.3000

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 41

4163
2,006,000
PCE

330275.3100

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 42

4263
2,231,000
PCE

330275.3200

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 43 or 1 11/16 inch

43 or 1 11/16 inch63
2,382,000
PCE

330275.3300

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 44

4463
2,454,000
PCE

330275.3400

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 45

4563
2,526,000
PCE

330275.3500

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 46 or 1 13/16 inch

46 or 1 13/16 inch63
2,526,000
PCE

330275.3600

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 47

4770
2,902,000
PCE

330275.3700

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 48

4870
3,422,000
PCE

330275.3800

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 49

4970
3,422,000
PCE

330275.3900

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 50

5070
3,422,000
PCE

330275.4000

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 51

5170
3,942,000
PCE

330275.4100

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 52

5270
3,942,000
PCE

330275.4200

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 55

5570
3,942,000
PCE

330275.4300

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 56

5680
4,311,000
PCE

330275.4500

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 58

5880
4,533,000
PCE

330275.4600

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 60

6080
4,687,000
PCE

330275.4700

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 65 or 2 9/16 inch

65 or 2 9/16 inch80
6,534,000
PCE

330275.4900

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 70 or 2 3/4 inch

70 or 2 3/4 inch80
9,356,000
PCE

330275.5000

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 75

7580
10,395,000
PCE

330275.5100

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 80

8080
12,628,000
PCE

330275.5300

Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 85

8580
13,962,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16300M, long version, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330280.0100

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

17100
1,255,000
PCE

330280.0200

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

19100
1,271,000
PCE

330280.0300

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

24100
1,309,000
PCE

330280.0400

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

27100
1,336,000
PCE

330280.0500

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

30100
1,390,000
PCE

330280.0600

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

32100
1,499,000
PCE

330280.0800

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

36100
1,734,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, double-hex socket, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330285.0100

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 16

1650
1,414,000
PCE

330285.0200

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 17

1750
1,414,000
PCE

330285.0300

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 18

1850
1,414,000
PCE

330285.0400

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 19 or 3/4 inch

19 or 3/4 inch50
1,414,000
PCE

330285.0500

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 20

2050
1,414,000
PCE

330285.0600

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 21

2150
1,414,000
PCE

330285.0700

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 22

2250
1,414,000
PCE

330285.0800

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 23

2350
1,414,000
PCE

330285.0900

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 24

2450
1,414,000
PCE

330285.1000

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 26

2654
1,414,000
PCE

330285.1100

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 27 or 1 1/16 inch

27 or 1 1/16 inch54
1,414,000
PCE

330285.1200

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 28

2854
1,414,000
PCE

330285.1400

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 30 or 1 3/16 inch

30 or 1 3/16 inch54
1,568,000
PCE

330285.1500

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 32

3256
1,712,000
PCE

330285.1600

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 33

3356
1,712,000
PCE

330285.1700

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 34

3456
1,862,000
PCE

330285.1800

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 35 or 1 3/8 inch

35 or 1 3/8 inch56
1,862,000
PCE

330285.1900

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 36

3656
1,862,000
PCE

330285.2100

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 38 or 1 1/2 inch

38 or 1 1/2 inch58
2,382,000
PCE

330285.2200

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 41

4163
2,382,000
PCE

330285.2300

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 42

4263
2,679,000
PCE

330285.2400

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 43 or 1 11/16 inch

43 or 1 11/16 inch63
2,824,000
PCE

330285.2500

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 46 or 1 13/16 inch

46 or 1 13/16 inch63
3,045,000
PCE

330285.2700

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 50

5070
4,167,000
PCE

330285.2800

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 55

5570
4,758,000
PCE

330285.2900

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 60

6080
5,572,000
PCE

330285.3000

Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" , size 65 or 2 9/16 inch

65 or 2 9/16 inch80
7,877,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, hexagonal socket, long, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.
 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330295.0100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 12

12100
2,159,000
PCE

330295.0200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 13

13100
2,159,000
PCE

330295.0300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 14

14100
2,159,000
PCE

330295.0400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 15

15100
2,159,000
PCE

330295.0500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 16

16100
2,159,000
PCE

330295.0600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 17

17100
1,862,000
PCE

330295.0700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 18

18100
1,862,000
PCE

330295.0800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 19 or 3/4 inch

19 or 3/4 inch100
1,862,000
PCE

330295.0900

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 20

20100
2,159,000
PCE

330295.1000

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 21

21100
1,862,000
PCE

330295.1100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 22

22100
1,862,000
PCE

330295.1200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 23

23100
2,159,000
PCE

330295.1300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 24

24100
1,862,000
PCE

330295.1400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 25

25100
2,159,000
PCE

330295.1500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 26

26100
2,231,000
PCE

330295.1600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 27 or 1 1/16 inch

27 or 1 1/16 inch100
2,088,000
PCE

330295.1700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 28

28100
2,088,000
PCE

330295.1800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 29

29100
2,382,000
PCE

330295.1900

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 30 or 1 3/16 inch

30 or 1 3/16 inch100
2,231,000
PCE

330295.2000

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 31

31100
2,526,000
PCE

330295.2100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 32

32100
2,304,000
PCE

330295.2200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 33

33100
2,526,000
PCE

330295.2300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 34

34100
2,679,000
PCE

330295.2400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 35 or 1 3/8 inch

35 or 1 3/8 inch100
2,902,000
PCE

330295.2500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" , size 36

36100
2,679,000
PCE