Khẩu vặn cho máy 3/4 inch

Thương hiệu

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16400M, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1750
803,000
PCE
1950
801,000
PCE
2250
802,000
PCE
2450
802,000
PCE
2750
801,000
PCE
3053
863,000
PCE
3253
887,000
PCE
3455
997,000
PCE
3655
PCE
3857
PCE
4157
PCE
4662
PCE
5062
PCE
5562
PCE
6065
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc 6 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, hexagonal socket, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1250
PCE
1350
PCE
1450
PCE
1550
PCE
1650
PCE
1750
PCE
1850
PCE
19 or 3/4 inch50
PCE
2050
PCE
2150
PCE
2250
PCE
2350
PCE
2450
PCE
2550
PCE
2654
PCE
27 or 1 1/16 inch54
PCE
2854
PCE
2954
PCE
30 or 1 3/16 inch54
PCE
3154
PCE
3256
PCE
3356
PCE
3456
PCE
35 or 1 3/8 inch56
PCE
3656
PCE
3758
PCE
38 or 1 1/2 inch58
PCE
3958
PCE
4058
PCE
4163
PCE
4263
PCE
43 or 1 11/16 inch63
PCE
4463
PCE
4563
PCE
46 or 1 13/16 inch63
PCE
4770
PCE
4870
PCE
4970
PCE
5070
PCE
5170
PCE
5270
PCE
5570
PCE
5680
PCE
5880
PCE
6080
PCE
65 or 2 9/16 inch80
PCE
70 or 2 3/4 inch80
PCE
7580
PCE
8080
PCE
8580
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16300M, long version, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
17100
PCE
19100
PCE
24100
PCE
27100
PCE
30100
PCE
32100
PCE
36100
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc 12 cạnh dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, double-hex socket, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1650
PCE
1750
PCE
1850
PCE
19 or 3/4 inch50
PCE
2050
PCE
2150
PCE
2250
PCE
2350
PCE
2450
PCE
2654
PCE
27 or 1 1/16 inch54
PCE
2854
PCE
30 or 1 3/16 inch54
PCE
3256
PCE
3356
PCE
3456
PCE
35 or 1 3/8 inch56
PCE
3656
PCE
38 or 1 1/2 inch58
PCE
4163
PCE
4263
PCE
43 or 1 11/16 inch63
PCE
46 or 1 13/16 inch63
PCE
5070
PCE
5570
PCE
6080
PCE
65 or 2 9/16 inch80
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 3/4" 

Momento Silverline, hexagonal socket, long, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.
 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
12100
PCE
13100
PCE
14100
PCE
15100
PCE
16100
PCE
17100
PCE