Khẩu vặn cho máy 1.1/2 inch

Thương hiệu

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

Koken Impact 17400M, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.
Other sizes up to 150 mm / 6 1/2" across flats are available, as well as other design versions.

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330820.0100

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

4180
5,864,000
PCE

330820.0200

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

4684
5,916,000
PCE

330820.0300

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

5084
5,918,000
PCE

330820.0400

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

5590
5,963,000
PCE

330820.0500

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

6090
6,889,000
PCE

330820.0600

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

6595
7,588,000
PCE

330820.0700

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

70100
8,902,000
PCE

330820.0800

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

75105
10,199,000
PCE

330820.0900

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

80110
12,394,000
PCE

330820.1000

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

85110
14,071,000
PCE

330820.1100

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

90112
14,859,000
PCE

330820.1200

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

95112
17,956,000
PCE

330820.1300

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

100115
19,419,000
PCE

330820.1400

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

105120
21,925,000
PCE

330820.1500

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

110124
23,781,000
PCE

330820.1600

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

120132
28,796,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

KOKEN 17108, with cross hole and ring groove for securing; for mechanised screw tightening.

Appropriate accessories:
330830 Bits for hexagon socket screws KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330825.0100

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

-85
6,205,000
PCE

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

KOKEN 107-32, for mechanised screw tightening.

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330830.0100

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

1960
853,000
PCE

330830.0200

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

2260
863,000
PCE

330830.0300

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

2460
868,000
PCE

330830.0400

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

2760
881,000
PCE

330830.0500

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

3060
897,000
PCE

330830.0600

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

3260
907,000
PCE

330830.0700

Khẩu vặn cho máy 1. 1/2 inch KOKEN

3660
1,102,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" 

Momento Silverline, hexagonal socket, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330840.0100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 22

2280
7,172,000
PCE

330840.0200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 24

2480
7,172,000
PCE

330840.0300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 25

2580
7,172,000
PCE

330840.0400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 27 or 1 1/16 inch

27 or 1 1/16 inch80
7,172,000
PCE

330840.0500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 30 or 1 3/16 inch

30 or 1 3/16 inch80
7,172,000
PCE

330840.0600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 32

3280
7,172,000
PCE

330840.0700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 33

3380
7,172,000
PCE

330840.0800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 34

3480
7,172,000
PCE

330840.0900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 35 or 1 3/8 inch

35 or 1 3/8 inch80
7,172,000
PCE

330840.1000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 36

3684
7,172,000
PCE

330840.1100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 37

3784
7,172,000
PCE

330840.1200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 38 or 1 1/2 inch

38 or 1 1/2 inch84
7,172,000
PCE

330840.1300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 41

4184
7,172,000
PCE

330840.1400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 42

4284
7,172,000
PCE

330840.1500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 43 or 1 11/16 inch

43 or 1 11/16 inch84
7,172,000
PCE

330840.1600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 46 or 1 13/16 inch

46 or 1 13/16 inch87
7,172,000
PCE

330840.1700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 47

4787
7,172,000
PCE

330840.1800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 48

4887
7,172,000
PCE

330840.1900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 50

5090
7,172,000
PCE

330840.2000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 52

5290
7,172,000
PCE

330840.2100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 54

5490
8,470,000
PCE

330840.2200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 55

5590
8,470,000
PCE

330840.2300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 56

5695
8,692,000
PCE

330840.2400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 57

5795
10,477,000
PCE

330840.2500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 58

5895
10,477,000
PCE

330840.2600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 60

6095
10,477,000
PCE

330840.2700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 63

63100
11,660,000
PCE

330840.2800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 64

64100
11,660,000
PCE

330840.3000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 70 or 2 3/4 inch

70 or 2 3/4 inch105
14,851,000
PCE

330840.3100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 75

75110
17,235,000
PCE

330840.3200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 77

77110
20,864,000
PCE

330840.3300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 80

80110
20,864,000
PCE

330840.3400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 85

85120
24,879,000
PCE

330840.3500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 90

90120
26,664,000
PCE

330840.3600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 95 or 3 3/4 inch

95 or 3 3/4 inch130
26,880,000
PCE

330840.3700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 100

100130
28,367,000
PCE

330840.3800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 105 or 4 1/8 inch

105 or 4 1/8 inch130
33,495,000
PCE

330840.3900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 110

110140
36,301,000
PCE

330840.4000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 115

115140
41,571,000
PCE

330840.4100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 120

120140
43,579,000
PCE

330840.4200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 125

125140
46,913,000
PCE

330840.4300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 130

130150
53,726,000
PCE

330840.4400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 135

135150
58,495,000
PCE

330840.4500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 140

140150
60,125,000
PCE

330840.4600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 145

145150
68,483,000
PCE

330840.4700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 150

150150
81,838,000
PCE

330840.4800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 155

155150
88,154,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" 

Momento Silverline, hexagonal socket, long, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.
 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330850.0100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 30 or 1 3/16 inch

30 or 1 3/16 inch150
14,482,000
PCE

330850.0200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 35 or 1 3/8 inch

35 or 1 3/8 inch150
14,482,000
PCE

330850.0300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 36

36150
14,482,000
PCE

330850.0500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 41

41150
14,482,000
PCE

330850.0600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 42

42150
14,482,000
PCE

330850.0700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 43 or 1 11/16 inch

43 or 1 11/16 inch150
14,482,000
PCE

330850.0800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 46 or 1 13/16 inch

46 or 1 13/16 inch150
14,482,000
PCE

330850.0900

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 47

47150
14,482,000
PCE

330850.1000

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 48

48150
14,482,000
PCE

330850.1100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 50

50150
14,482,000
PCE

330850.1200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 52

52150
14,482,000
PCE

330850.1300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 55

55150
16,195,000
PCE

330850.1400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 56

56150
17,827,000
PCE

330850.1500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 57

57150
20,050,000
PCE

330850.1600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 58

58150
20,050,000
PCE

330850.1700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 60

60150
20,050,000
PCE

330850.1800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 63

63150
20,570,000
PCE

330850.1900

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 64

64150
20,570,000
PCE

330850.2000

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 65 or 2 9/16 inch

65 or 2 9/16 inch150
20,570,000
PCE

330850.2100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 70 or 2 3/4 inch

70 or 2 3/4 inch170
22,649,000
PCE

330850.2200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 75

75170
26,880,000
PCE

330850.2300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 80

80170
34,606,000
PCE

330850.2400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 85

85180
38,211,000
PCE

330850.2500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 90

90180
41,571,000
PCE

330850.2600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 95 or 3 3/4 inch

95 or 3 3/4 inch190
43,546,000
PCE

330850.2700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 100

100190
46,864,000
PCE

330850.2800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 105 or 4 1/8 inch

105 or 4 1/8 inch190
49,889,000
PCE

330850.2900

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 110

110200
54,009,000
PCE

330850.3000

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 115

115200
58,965,000
PCE

330850.3100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 120

120200
63,621,000
PCE

330850.3200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 125

125200
81,158,000
PCE

330850.3300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 130

130210
89,292,000
PCE

330850.3400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 135

135210
105,430,000
PCE

330850.3500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 140

140210
109,246,000
PCE

330850.3600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 145

145210
127,624,000
PCE

330850.3700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 150

150210
144,434,000
PCE

330850.3800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 155

155210
162,535,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu nối dài vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" 

Momento Silverline square extension 1 1/2", with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330860.0100

Đầu nối dài vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 1 1/2 inch

1 1/2 inch178
9,581,000
PCE

330860.0200

Đầu nối dài vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 1 1/2 inch

1 1/2 inch254
11,517,000
PCE

330860.0300

Đầu nối dài vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 1 1/2 inch

1 1/2 inch330
13,891,000
PCE

330860.0400

Đầu nối dài vặn ốc dùng máy MOMENTO 1 1/2" , size 1 1/2 inch

1 1/2 inch381
16,858,000
PCE