Khẩu vặn cho máy 1 inch

Thương hiệu

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

Koken Impact 18400M,
with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330690.0100

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

2457
1,277,000
PCE

330690.0200

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

2757
1,281,000
PCE

330690.0300

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

3062
1,307,000
PCE

330690.0400

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

3262
1,305,000
PCE

330690.0500

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

3662
1,355,000
PCE

330690.0600

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

4166
1,684,000
PCE

330690.0700

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

4670
1,828,000
PCE

330690.0800

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

5070
2,239,000
PCE

330690.0900

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

5575
2,574,000
PCE

330690.1000

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

6075
2,959,000
PCE

330690.1100

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

6575
3,376,000
PCE

330690.1200

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

7075
3,783,000
PCE

330690.1300

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

7580
5,031,000
PCE

330690.1400

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

8085
5,340,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" 

Momento Silverline, hexagonal socket, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330695.0100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 17

1759
1,659,000
PCE

330695.0200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 18

1859
1,659,000
PCE

330695.0300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 19 or 3/4 inch

19 or 3/4 inch59
1,659,000
PCE

330695.0400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 20

2059
1,659,000
PCE

330695.0500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 21

2159
1,659,000
PCE

330695.0600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 22

2259
1,659,000
PCE

330695.0700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 23

2359
1,659,000
PCE

330695.0800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 24

2459
1,659,000
PCE

330695.0900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 25

2559
1,659,000
PCE

330695.1000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 26

2659
1,659,000
PCE

330695.1100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 27 or 1 1/16 inch

27 or 1 1/16 inch59
1,659,000
PCE

330695.1200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 28

2861
1,659,000
PCE

330695.1300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 29

2961
1,659,000
PCE

330695.1400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 30 or 1 3/16 inch

30 or 1 3/16 inch61
1,659,000
PCE

330695.1500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 31

3161
1,659,000
PCE

330695.1600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 32

3261
1,659,000
PCE

330695.1700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 33

3361
1,659,000
PCE

330695.1800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 34

3461
1,797,000
PCE

330695.1900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 35 or 1 3/8 inch

35 or 1 3/8 inch65
1,797,000
PCE

330695.2000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 36

3665
1,797,000
PCE

330695.2100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 37

3765
2,057,000
PCE

330695.2200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 38 or 1 1/2 inch

38 or 1 1/2 inch65
2,265,000
PCE

330695.2300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 39

3965
2,265,000
PCE

330695.2400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 40

4065
2,265,000
PCE

330695.2500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 41

4170
2,265,000
PCE

330695.2600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 42

4270
2,510,000
PCE

330695.2700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 43 or 1 11/16 inch

43 or 1 11/16 inch70
2,920,000
PCE

330695.2800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 44

4470
3,012,000
PCE

330695.2900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 45

4570
3,012,000
PCE

330695.3000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 46 or 1 13/16 inch

46 or 1 13/16 inch75
3,012,000
PCE

330695.3100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 47

4775
3,134,000
PCE

330695.3200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 48

4875
3,480,000
PCE

330695.3300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 49

4975
3,480,000
PCE

330695.3400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 50

5080
4,082,000
PCE

330695.3500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 51

5180
4,362,000
PCE

330695.3600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 52

5280
4,362,000
PCE

330695.3700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 53

5383
4,486,000
PCE

330695.3800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 54

5483
4,486,000
PCE

330695.3900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 55

5583
4,486,000
PCE

330695.4000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 56

5683
4,486,000
PCE

330695.4100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 57

5783
4,745,000
PCE

330695.4200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 58

5883
4,745,000
PCE

330695.4300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 60

6083
5,225,000
PCE

330695.4400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 61

6183
7,344,000
PCE

330695.4500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 62

6286
7,344,000
PCE

330695.4600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 63

6386
7,344,000
PCE

330695.4700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 64

6486
7,344,000
PCE

330695.4800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 65 or 2 9/16 inch

65 or 2 9/16 inch86
7,344,000
PCE

330695.4900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 66

6686
10,173,000
PCE

330695.5000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 70 or 2 3/4 inch

70 or 2 3/4 inch86
10,550,000
PCE

330695.5100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 71

7186
11,435,000
PCE

330695.5200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 74

7486
11,435,000
PCE

330695.5300

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 75

7586
11,435,000
PCE

330695.5400

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 76

7686
12,108,000
PCE

330695.5500

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 77

7786
12,108,000
PCE

330695.5600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 80

8090
13,813,000
PCE

330695.5700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 82

8290
15,074,000
PCE

330695.5800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 84

8490
15,074,000
PCE

330695.5900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 85

8590
15,074,000
PCE

330695.6000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 87

8790
16,340,000
PCE

330695.6100

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 88

8890
16,340,000
PCE

330695.6200

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 90

90100
16,340,000
PCE

330695.6600

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 100

100100
18,418,000
PCE

330695.6700

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 105 or 4 1/8 inch

105 or 4 1/8 inch100
21,761,000
PCE

330695.6800

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 110

110100
24,431,000
PCE

330695.6900

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 115

115100
29,774,000
PCE

330695.7000

Đầu tuýp vặn ốc dùng máy MOMENTO 1" , size 120

120100
31,630,000
PCE

Xem thêm >>


Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

Koken 18400M, long version, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330700.0100

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

32108
2,101,000
PCE

330700.0200

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

36108
2,176,000
PCE

330700.0300

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

41108
2,595,000
PCE

330700.0400

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

46108
2,974,000
PCE

330700.0450

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

50108
3,325,000
PCE

330700.0500

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

55108
3,749,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" 

Momento Silverline, hexagonal socket, long, with cross hole and ring groove for securing, for tightening screws mechanically.

 

 


SWEDEN

Made in Sweden

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330705.0100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 19 or 3/4 inch

19 or 3/4 inch100
3,076,000
PCE

330705.0200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 21

21100
3,076,000
PCE

330705.0300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 22

22100
3,076,000
PCE

330705.0400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 23

23100
3,076,000
PCE

330705.0500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 24

24100
3,076,000
PCE

330705.0600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 25

25100
3,076,000
PCE

330705.0700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 26

26100
3,076,000
PCE

330705.0800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 27 or 1 1/16 inch

27 or 1 1/16 inch100
3,076,000
PCE

330705.0900

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 28

28100
3,076,000
PCE

330705.1000

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 29

29100
3,076,000
PCE

330705.1100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 30 or 1 3/16 inch

30 or 1 3/16 inch100
3,076,000
PCE

330705.1200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 31

31100
3,076,000
PCE

330705.1300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 32

32100
3,076,000
PCE

330705.1400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 33

33100
3,076,000
PCE

330705.1500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 34

34100
3,357,000
PCE

330705.1600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 35 or 1 3/8 inch

35 or 1 3/8 inch100
3,357,000
PCE

330705.1700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 36

36100
3,357,000
PCE

330705.1800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 37

37100
3,773,000
PCE

330705.1900

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 38 or 1 1/2 inch

38 or 1 1/2 inch100
4,207,000
PCE

330705.2000

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 39

39100
4,207,000
PCE

330705.2100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 40

40100
4,207,000
PCE

330705.2200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 41

41100
4,207,000
PCE

330705.2300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 42

42100
4,623,000
PCE

330705.2400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 43 or 1 11/16 inch

43 or 1 11/16 inch100
5,355,000
PCE

330705.2500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 44

44115
5,558,000
PCE

330705.2600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 45

45115
5,558,000
PCE

330705.2700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 46 or 1 13/16 inch

46 or 1 13/16 inch115
5,558,000
PCE

330705.2800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 47

47115
5,803,000
PCE

330705.2900

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 48

48115
6,473,000
PCE

330705.3000

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 49

49115
6,473,000
PCE

330705.3100

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 50

50125
7,574,000
PCE

330705.3200

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 51

51125
8,094,000
PCE

330705.3300

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 52

52125
8,094,000
PCE

330705.3400

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 55

55125
8,315,000
PCE

330705.3500

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 56

56125
8,315,000
PCE

330705.3600

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 57

57125
8,692,000
PCE

330705.3700

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 60

60125
9,581,000
PCE

330705.3800

Đầu tuýp vặn ốc dài dùng máy MOMENTO 1" , size 65 or 2 9/16 inch

65 or 2 9/16 inch135
13,597,000
PCE