Kẹp lò xo

Thương hiệu

Kẹp lò xo SPIRAL-344520

In rugged high-tech plastic, for quick clamping. Wide, curved clamp arms with soft jaws.


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng Khoảng kẹp (mm)Kẹp sâu (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
38-
428,000
PCE
50-
905,000
PCE
101-
PCE

Xem thêm >>


Kẹp lò xo IRWIN-344530

Spring clamp made of sturdy high-tech plastic, with strong spring and soft jaws.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Khoảng kẹp (mm)Kẹp sâu (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2525
350,000
PCE
5050
438,000
PCE
7575
790,000
PCE

Xem thêm >>


Kẹp lò xo BAHCO-344535

Bahco 420SC, practical spring clamp with movable gripping jaws. Strong springs with high clamping force and movable gripping jaws make it ideal for many different surfaces.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Khoảng kẹp (mm)Kẹp sâu (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
25-
170,000
PCE
50-
282,000
PCE

Kẹp lò xo RUPP-344540

with strong spring.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Khoảng kẹp (mm)Kẹp sâu (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
55-
276,000
PCE

Kẹp lò xo RUPP-344560

entirely of chromium steel 18 / 8, stainless, acid-resistant, with strong spring.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Khoảng kẹp (mm)Kẹp sâu (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
60-
650,000
PCE