Kéo cắt máng nhựa đa năng

Thương hiệu

Lưỡi dao cắt máng nhựa thay thế MERRY

Features
Spare blade for SX15, SX25

 

tag: x15, x25

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Lưỡi cắt dài (mm)Độ mở cắt Max (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

1697927.001

Lưỡi dao cắt máng nhựa thay thế MERRY - X15

65--
909,000 PCE

1697927.002

Lưỡi dao cắt máng nhựa thay thế MERRY - X25

110--
1,110,000 PCE

Dao cắt máng nhựa MERRY

Features
Cut communication malls and wiring ducts.
The 1697978.002 is a long blade, and a wide protector is also possible.
Using
For cutting cutting ducts, rubber hoses, etc.

 

tag: sx15, sx25

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Lưỡi cắt dài (mm)Độ mở cắt Max (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

1697978.001

Dao cắt máng nhựa MERRY 65 mm - SX15

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

6537210
1,890,000 PCE

1697978.002

Dao cắt máng nhựa MERRY 110 mm - SX25

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

11060285
2,770,000 PCE