Handle bars

Thương hiệu

Handle bar

Shaft of steel, gunmetal finish, buttons of Duroplast FS-31, black. Also available in stainless version.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Ren, lỗ (mm)Dài (mm)Ren dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

485210.0100

Handle bar, M6 x length 63

M6639
Liên hệ PCE

485210.0200

Handle bar, M6 x length 100

M61009
Liên hệ PCE

485210.0300

Handle bar, M8 x length 80

M88011
Liên hệ PCE

485210.0400

Handle bar, M8 x length 100

M810011
Liên hệ PCE

485210.0500

Handle bar, M10 x length 100

M1010014
Liên hệ PCE

485210.0600

Handle bar, M10 x length 160

M1016014
Liên hệ PCE

485210.0700

Handle bar, M12 x length 125

M1212516
Liên hệ PCE

Xem thêm >>