Grooved screws

Thương hiệu

Grooved screw LankerContact-485500

of PA 6, anthracite grey, with set screw of steel zinc-plated. Other sizes and thread lengths on request.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size nút vặn (mm)Phần ren (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Ø20 x 15M4 x thread length 20
48,000
PCE
Ø20 x 15M5 x thread length 18
51,000
PCE
Ø25 x 18M6 x thread length 10
55,000
PCE
Ø35 x 24M8 x thread length 12
66,000
PCE

Xem thêm >>