Giũa ren

Thương hiệu

Giũa ren KUKKO 97

To restore internal and external threads

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng ModelType Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220505.0100

Giũa ren KUKKO 97-1

97-1ISO 60°
4,658,000 PCE

220505.0200

Giũa ren KUKKO 97-2

97-2WW 55° (Whitworth/B.S.F)
4,658,000 PCE

220505.0300

Giũa ren KUKKO 97-3

97-3SAE 60° (UNC/UNF)
4,661,000 PCE

220505.0400

Giũa ren KUKKO 97-4

97-4G 55° WW
4,658,000 PCE