Giũa ren

Thương hiệu

Giũa ren KUKKO 97

To restore internal and external threads


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng ModelType Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

220505.0100

Giũa ren KUKKO 97-1
97-1ISO 60°
PCE

220505.0200

Giũa ren KUKKO 97-2
97-2WW 55° (Whitworth/B.S.F)
PCE

220505.0300

Giũa ren KUKKO 97-3
97-3SAE 60° (UNC/UNF)
PCE

220505.0400

Giũa ren KUKKO 97-4
97-4G 55° WW
PCE

Xem thêm >>