Giũa kim cương

Giũa kim cương bán nguyệt FUTURO-220252

Diamond precision file with strong square tang. File handle not required.For work on hardened steels, carbide, glass, ceramics, fibreglass, graphite and epoxy materials. Is part of: 220260 Set of diamond files FUTURO

ISRAEL

Made in Israel

Mã & tên hàng Dài (inch)Kiểu cắt / Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220252.0100

Giũa kim cương bán nguyệt FUTURO 220 mm

4.5D126
2,169,000 PCE

220252.0200

Giũa kim cương bán nguyệt FUTURO 220 mm

4.5D126
2,172,000 PCE

Giũa kim cương tam giác FUTURO-220254

Diamond precision file with strong square tang. File handle not required.For work on hardened steels, carbide, glass, ceramics, fibreglass, graphite and epoxy materials. Is part of: 220260 Set of diamond files FUTURO

ISRAEL

Made in Israel

Mã & tên hàng Dài (inch)Kiểu cắt / Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220254.0100

Giũa kim cương tam giác FUTURO 220 mm

4.5D126
2,478,000 PCE

220254.0200

Giũa kim cương tam giác FUTURO 220 mm

4.5D181
2,478,000 PCE

Giũa kim cương tròn FUTURO-220258

Diamond precision file with strong square tang. File handle not required.For work on hardened steels, carbide, glass, ceramics, fibreglass, graphite and epoxy materials. Is part of: 220260 Set of diamond files FUTURO

ISRAEL

Made in Israel

Mã & tên hàng Dài (inch)Kiểu cắt / Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220258.0100

Giũa kim cương tròn FUTURO 220 mm

4.5D126
1,484,000 PCE

220258.0200

Giũa kim cương tròn FUTURO 220 mm

4.5D181
1,484,000 PCE

Giũa dẹt kim cương VALLORBE-220300

Flat hand, DA 8401, with round steel shank.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (inch)Kiểu cắt / Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220300.0100

Giũa dẹt kim cương VALLORBE 140 mm

3D91
1,119,000 PCE

220300.0200

Giũa dẹt kim cương VALLORBE 140 mm

3D126
1,119,000 PCE

Giũa bán nguyệt kim cương VALLORBE-220310

Halfround, DA 8402, with round steel shank.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (inch)Kiểu cắt / Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220310.0100

Giũa bán nguyệt kim cương VALLORBE 140 mm

3D91
1,119,000 PCE

220310.0200

Giũa bán nguyệt kim cương VALLORBE 140 mm

3D126
1,119,000 PCE

Giũa tam giác kim cương VALLORBE-220320

Triangular, DA 8407, with round steel shank.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (inch)Kiểu cắt / Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220320.0100

Giũa tam giác kim cương VALLORBE 140 mm

3D91
1,119,000 PCE

220320.0200

Giũa tam giác kim cương VALLORBE 140 mm

3D126
1,119,000 PCE

Giũa vuông kim cương VALLORBE-220340

Square, DA 8408, with round steel shank.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (inch)Kiểu cắt / Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220340.0100

Giũa vuông kim cương VALLORBE 140 mm

3D126
1,117,000 PCE

Giũa kim cương thân mềm FUTURO-220486

Maximum flexibility, with metal body, ideal for fine grinding of concave and convex surfaces or in narrow slits with limited accessibility.

 

ISRAEL

Made in Israel

Mã & tên hàng Dài (inch)Kiểu cắt / Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

220486.0100

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.17 mm - D15

7D15
1,780,000 PCE

220486.0200

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.2 mm - D30

7D30
1,783,000 PCE

220486.0300

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.27 mm - D15

7D15
1,783,000 PCE

220486.0400

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.3 mm - D30

7D30
1,783,000 PCE

220486.0500

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.4 mm - D54

7D54
1,783,000 PCE

220486.0600

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.5 mm - D54

7D54
1,783,000 PCE

220486.0700

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.6 mm - D91

7D91
1,783,000 PCE

220486.0800

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.8 mm - D91

7D91
1,783,000 PCE

220486.0900

Giũa kim cương thân mềm FUTURO 180 x 50 x 0.9 mm - D126

7D126
1,783,000 PCE

Xem thêm >>