Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A

Thương hiệu

Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A

DIN 7603 A

Aluminum / plain
Shape A

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 x d2 (mm)Dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760290.0100

Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A, 6.5 x 9.5 x 1 mm

6.5 x 9.51100
Liên hệ PCE

760290.0200

Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A, 8 x 11.5 x 1 mm

8 x 11.51100
Liên hệ PCE

760290.0300

Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A, 10 x 13.5 x 1 mm

10 x 13.51100
Liên hệ PCE

760290.0400

Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A, 14 x 18 x 1.5 mm

14 x 181.5100
Liên hệ PCE

760290.0500

Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A, 14 x 20 x 1.5 mm

14 x 201.5100
Liên hệ PCE

760290.0600

Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A, 17 x 21 x 1.5 mm

17 x 211.5100
Liên hệ PCE

760290.0700

Gioăng nhôm, ron nhôm DIN 7603 A, 22 x 27 x 1.5 mm

22 x 271.5100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>