Gioăng Inox

Thương hiệu

Gioăng Inox, Self-energizing type

1.4541

Max. operating temperature: -200...+280°C
Max. operating pressure: 6...3000 bar


BELGIUM

Made in Belgium

Mã & tên hàng d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
9.56 1.57
541,000
PCE
11.10 1.57
541,000
PCE
14.27 1.57
541,000
PCE
15.90 1.57
541,000
PCE
17.45 1.57
606,000
PCE
19.05 1.57
606,000
PCE
21.00 1.57
606,000
PCE
23.80 1.57
855,000
PCE
25.43 1.57
855,000
PCE
26.97 1.57
855,000
PCE

Xem thêm >>