Gioăng Inox

Thương hiệu

Gioăng Inox, Self-energizing type

1.4541

Max. operating temperature: -200...+280°C
Max. operating pressure: 6...3000 bar

BELGIUM

Made in Belgium

Mã & tên hàng d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760160.0100

Gioăng Inox, Self-energizing type 9.56 x 1.57 mm

9.56 1.57
Liên hệ PCE

760160.0200

Gioăng Inox, Self-energizing type 11.10 x 1.57 mm

11.10 1.57
Liên hệ PCE

760160.0300

Gioăng Inox, Self-energizing type 14.27 x 1.57 mm

14.27 1.57
Liên hệ PCE

760160.0400

Gioăng Inox, Self-energizing type 15.90 x 1.57 mm

15.90 1.57
Liên hệ PCE

760160.0500

Gioăng Inox, Self-energizing type 17.45 x 1.57 mm

17.45 1.57
Liên hệ PCE

760160.0600

Gioăng Inox, Self-energizing type 19.05 x 1.57 mm

19.05 1.57
Liên hệ PCE

760160.0700

Gioăng Inox, Self-energizing type 21.00 x 1.57 mm

21.00 1.57
Liên hệ PCE

760160.0800

Gioăng Inox, Self-energizing type 23.80 x 1.57 mm

23.80 1.57
Liên hệ PCE

760160.0900

Gioăng Inox, Self-energizing type 25.43 x 1.57 mm

25.43 1.57
Liên hệ PCE

760160.1000

Gioăng Inox, Self-energizing type 26.97 x 1.57 mm

26.97 1.57
Liên hệ PCE

Xem thêm >>