Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A

Thương hiệu

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A

DIN 7603 A

Copper / plain
Shape A


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 x d2 (mm)Dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5.5 x 81100
23,000
PCE
6.5 x 9.51100
14,000
PCE
6 x 121100
18,000
PCE
8 x 141100
14,000
PCE
8 x 11.51100
14,000
PCE
10 x 161100
14,000
PCE
10 x 13.51100
14,000
PCE
12 x 181.5100
27,000
PCE
12 x 15.51.5100
18,000
PCE
13 x 201.5100
52,000
PCE
14 x 181.5100
27,000
PCE
14 x 201.5100
29,000
PCE
16 x 201.5100
27,000
PCE
16 x 221.5100
31,000
PCE
17 x 211.5100
29,000
PCE
18 x 221.5100
33,000
PCE
18 x 241.5100
38,000
PCE
20 x 241.5100
38,000
PCE
21 x 261.5100
42,000
PCE
22 x 271.5100
46,000
PCE
23 x 282100
61,000
PCE
24 x 322100
81,000
PCE
26 x 312100
66,000
PCE
26 x 342100
72,000
PCE
27 x 322100
74,000
PCE
28 x 362100
87,000
PCE
30 x 382100
86,000
PCE
33 x 392100
83,000
PCE
36 x 422100
182,000
PCE
38 x 442100
85,000
PCE
45 x 522100
126,000
PCE

Xem thêm >>