Gioăng chỉ cao su Viton FKM

Thương hiệu

Gioăng chỉ cao su FKM

FKM (Viton) 75 ±5 Shore A
-20...+200°C

First-class resistance to ozone, oxygen, chemicals and mineral oils as well as excellent resistance to aging and weathering. Medium mechanical strength and elasticity.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2.00 1
702,000
PCE
2.00 2
PCE
2.00 3
PCE
2.00 4
PCE
2.00 5
PCE
2.00 6
PCE
2.00 7
PCE
2.00 8
PCE
2.00 9
PCE
2.00 10
PCE
2.00 15
PCE
2.00 20
PCE
3.00 1
690,000
PCE
3.00 2
PCE
3.00 3
PCE
3.00 4
PCE
3.00 5
PCE
3.00 6
PCE
3.00 7
PCE
3.00 8
PCE
3.00 9
PCE
3.00 10
PCE
3.00 15
PCE
3.00 20
PCE
4.00 1
780,000
PCE
4.00 2
PCE
4.00 3
PCE
4.00 4
PCE
4.00 5
PCE
4.00 6
PCE
4.00 7
PCE
4.00 8
PCE
4.00 9
PCE
4.00 10
PCE
4.00 15
PCE
4.00 20
PCE
5.00 1
PCE
5.00 2
PCE
5.00 3
PCE
5.00 4
PCE
5.00 5
PCE
5.00 6
PCE
5.00 7
PCE
5.00 8
PCE
5.00 9
PCE
5.00 10
PCE
5.00 15
PCE
5.00 20
PCE
6.00 1
PCE
6.00 2
PCE
6.00 3
PCE
6.00 4
PCE
6.00 5
PCE
6.00 6
PCE
6.00 7
PCE
6.00 8
PCE
6.00 9
PCE
6.00 10
PCE
6.00 15
PCE
6.00 20
PCE
7.00 1
PCE
7.00 2
PCE
7.00 3
PCE
7.00 4
PCE
7.00 5
PCE
7.00 6
PCE
7.00 7
PCE
7.00 8
PCE
7.00 9
PCE
7.00 10
PCE
7.00 15
PCE
7.00 20
PCE
8.00 1
PCE
8.00 2
PCE
8.00 3
PCE
8.00 4
PCE
8.00 5
PCE
8.00 6
PCE
8.00 7
PCE
8.00 8
PCE
8.00 9
PCE
8.00 10
PCE
8.00 15
PCE
8.00 20
PCE
9.00 1
PCE
9.00 2
PCE
9.00 3
PCE
9.00 4
PCE
9.00 5
PCE
9.00 6
PCE
9.00 7
PCE
9.00 8
PCE
9.00 9
PCE
9.00 10
PCE
9.00 15
PCE
9.00 20
PCE
ø 10.00 1
PCE
ø 10.00 2
PCE
ø 10.00 3
PCE
ø 10.00 4
PCE
ø 10.00 5
PCE
ø 10.00 6
PCE
ø 10.00 7
PCE
ø 10.00 8
PCE
ø 10.00 9
PCE
ø 10.00 10
PCE
ø 10.00 15
PCE
ø 10.00 20
PCE

Xem thêm >>