Gioăng chỉ cao su NBR

Thương hiệu

Gioăng chỉ cao su NBR

NBR 70 ±5 Shore A
-25...+100°C

Very good resistance to oils, petrol and heat. Not resistant to ozone and weather.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.00 1
148,000
PCE
1.00 2
293,000
PCE
1.00 3
437,000
PCE
1.00 4
589,000
PCE
1.00 5
685,000
PCE
1.00 6
816,000
PCE
1.00 7
953,000
PCE
1.00 8
PCE
1.00 9
PCE
1.00 10
PCE
1.00 15
PCE
1.00 20
PCE
1.50 1
148,000
PCE
1.50 2
293,000
PCE
1.50 3
441,000
PCE
1.50 4
658,000
PCE
1.50 5
685,000
PCE
1.50 6
816,000
PCE
1.50 7
953,000
PCE
1.50 8
PCE
1.50 9
PCE
1.50 10
PCE
1.50 15
PCE
1.50 20
PCE
1.78 1
120,000
PCE
1.78 2
235,000
PCE
1.78 3
424,000
PCE
1.78 4
459,000
PCE
1.78 5
523,000
PCE
1.78 6
625,000
PCE
1.78 7
714,000
PCE
1.78 8
832,000
PCE
1.78 9
935,000
PCE
1.78 10
PCE
1.78 15
PCE
1.78 20
PCE
2.00 1
122,000
PCE
2.00 2
246,000
PCE
2.00 3
364,000
PCE
2.00 4
488,000
PCE
2.00 5
567,000
PCE
2.00 6
680,000
PCE
2.00 7
793,000
PCE
2.00 8
918,000
PCE
2.00 9
PCE
2.00 10
PCE
2.00 15
PCE
2.00 20
PCE
2.50 1
125,000
PCE
2.50 2
248,000
PCE
2.50 3
369,000
PCE
2.50 4
493,000
PCE
2.50 5
573,000
PCE
2.50 6
685,000
PCE
2.50 7
774,000
PCE
2.50 8
885,000
PCE
2.50 9
995,000
PCE
2.50 10
PCE
2.50 15
PCE
2.50 20
PCE
2.62 1
122,000
PCE
2.62 2
248,000
PCE
2.62 3
499,000
PCE
2.62 4
493,000
PCE
2.62 5
576,000
PCE
2.62 6
692,000
PCE
2.62 7
774,000
PCE
2.62 8
885,000
PCE
2.62 9
995,000
PCE
2.62 10
PCE
2.62 15
PCE
2.62 20
PCE
3.00 1
148,000
PCE
3.00 2
294,000
PCE
3.00 3
441,000
PCE
3.00 4
582,000
PCE
3.00 5
671,000
PCE
3.00 6
766,000
PCE
3.00 7
893,000
PCE
3.00 8
PCE
3.00 9
PCE
3.00 10
PCE
3.00 15
PCE
3.00 20
PCE
3.50 1
161,000
PCE
3.50 2
321,000
PCE
3.50 3
484,000
PCE
3.50 4
642,000
PCE
3.50 5
738,000
PCE
3.50 6
887,000
PCE
3.50 7
983,000
PCE
3.50 8
PCE
3.50 9
PCE
3.50 10
PCE
3.50 15
PCE
3.50 20
PCE
3.53 1
163,000
PCE
3.53 2
322,000
PCE
3.53 3
482,000
PCE
3.53 4
612,000
PCE
3.53 5
707,000
PCE
3.53 6
889,000
PCE
3.53 7
983,000
PCE
3.53 8
PCE
3.53 9
PCE
3.53 10
PCE
3.53 15
PCE
3.53 20
PCE
4.00 1
164,000
PCE
4.00 2
329,000
PCE
4.00 3
488,000
PCE
4.00 4
653,000
PCE
4.00 5
742,000
PCE