Fork heads (Yokes)

Thương hiệu

Fork heads, with normal thread-763300

DIN 71752 Free-cutting steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 4, g = 8100
65,000
PCE
d1 = 4, g = 16100
69,000
PCE
d1 = 5, g = 10100
73,000
PCE
d1 = 5, g = 20100
75,000
PCE
d1 = 6, g = 12100
68,000
PCE
d1 = 6, g = 24100
85,000
PCE
d1 = 8, g = 1650
101,000
PCE
d1 = 8, g = 3250
129,000
PCE
d1 = 10, g = 2050
160,000
PCE
d1 = 10, g = 4050
215,000
PCE
d1 = 12, g = 241
267,000
PCE
d1 = 12, g = 481
251,000
PCE
d1 = 14, g = 281
400,000
PCE
d1 = 14, g = 561
399,000
PCE
d1 = 16, g = 321
589,000
PCE
d1 = 16, g = 641
823,000
PCE

Xem thêm >>


Fork heads, with fine thread-763302

DIN 71752 Free-cutting steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M10 x 1.25 x 10 x 2050
252,000
PCE
M10 x 1.25 x 10 x 4050
221,000
PCE
M12 x 1.25 x 12 x 241
368,000
PCE
M14 x 1.5 x 14 x 281
451,000
PCE
M 16 x 1.5 x 16 x 321
806,000
PCE
M16 x 1.5 x 16 x 641
771,000
PCE

Xem thêm >>


Fork head pins, for fork heads DIN 71752-763304

Steel / spring steel / zinc plated blue Bolts: steel Fork head: spring steel 430 HV


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 5, g = 10100
42,000
PCE
d1 = 5, g = 20100
43,000
PCE
d1 = 6, g = 12100
38,000
PCE
d1 = 6, g = 24100
48,000
PCE
d1 = 8, g = 1650
48,000
PCE
d1 = 8, g = 3250
52,000
PCE
d1 = 10, g = 2050
69,000
PCE
d1 = 10, g = 4050
78,000
PCE
d1 = 12, g = 241
100,000
PCE
d1 = 12, g = 481
108,000
PCE
d1 = 14, g = 281
212,000
PCE
d1 = 14, g = 561
226,000
PCE
d1 = 16, g = 321
196,000
PCE
d1 = 16, g = 641
325,000
PCE

Xem thêm >>


Clevis pins with hole, for fork heads-763306

DIN 1434 Steel / plain d3 Ø5: according to DIN 1434 is 1,6 mm DIN 1434: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 4, L = 12100
65,000
PCE
d1 = 5, L = 14100
78,000
PCE
d1 = 6, L = 18100
60,000
PCE
d1 = 8, L = 22100
66,000
PCE
d1 = 10, L = 2850
88,000
PCE
d1 = 12, L = 3550
156,000
PCE
d1 = 14, L = 401
192,000
PCE
d1 = 16, L = 451
274,000
PCE

Xem thêm >>


Clevis pins without hole, for fork heads-763308

DIN 1434 Steel / plain DIN 1434: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 5, L = 16100
82,000
PCE
d1 = 5, L = 20100
52,000
PCE
d1 = 5, L = 30100
61,000
PCE
d1 = 5, L = 40100
107,000
PCE
d1 = 5, L = 50100
107,000
PCE
d1 = 6, L = 16100
44,000
PCE
d1 = 6, L = 20100
47,000
PCE
d1 = 6, L = 30100
72,000
PCE
d1 = 6, L = 40100
74,000
PCE
d1 = 6, L = 50100
88,000
PCE
d1 = 8, L = 16100
65,000
PCE
d1 = 8, L = 20100
69,000
PCE
d1 = 8, L = 30100
78,000
PCE
d1 = 8, L = 40100
88,000
PCE
d1 = 8, L = 50100
107,000
PCE
d1 = 8, L = 60100
127,000
PCE
d1 = 10, L = 2050
92,000
PCE
d1 = 10, L = 3050
96,000
PCE
d1 = 10, L = 4050
108,000
PCE
d1 = 10, L = 5050
126,000
PCE
d1 = 10, L = 6050
168,000
PCE

Xem thêm >>


Clevis pins for shaft-763309

Steel / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 4, L = 10.5100
42,000
PCE
d1 = 5, L = 13100
26,000
PCE
d1 = 6, L = 15.5100
31,000
PCE
d1 = 8, L = 20100
42,000
PCE
d1 = 10, L = 25100
39,000
PCE
d1 = 12, L = 30100
55,000
PCE
d1 = 14, L = 33100
66,000
PCE
d1 = 16, L = 38.5100
82,000
PCE

Xem thêm >>