Fork heads (Yokes)

Thương hiệu

Fork heads, with normal thread-763300

DIN 71752 Free-cutting steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 4, g = 8100
82,000
PCE
d1 = 4, g = 16100
96,000
PCE
d1 = 5, g = 10100
77,000
PCE
d1 = 5, g = 20100
79,000
PCE
d1 = 6, g = 12100
86,000
PCE
d1 = 6, g = 24100
103,000
PCE
d1 = 8, g = 1650
116,000
PCE
d1 = 8, g = 3250
156,000
PCE
d1 = 10, g = 2050
179,000
PCE
d1 = 10, g = 4050
272,000
PCE
d1 = 12, g = 241
329,000
PCE
d1 = 12, g = 481
321,000
PCE
d1 = 14, g = 281
482,000
PCE
d1 = 14, g = 561
538,000
PCE
d1 = 16, g = 321
612,000
PCE
d1 = 16, g = 641
PCE

Xem thêm >>


Fork heads, with fine thread-763302

DIN 71752 Free-cutting steel / zinc plated blue


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M10 x 1.25 x 10 x 2050
209,000
PCE
M10 x 1.25 x 10 x 4050
200,000
PCE
M12 x 1.25 x 12 x 241
273,000
PCE
M14 x 1.5 x 14 x 281
633,000
PCE
M 16 x 1.5 x 16 x 321
677,000
PCE
M16 x 1.5 x 16 x 641
988,000
PCE

Xem thêm >>


Fork head pins, for fork heads DIN 71752-763304

Steel / spring steel / zinc plated blue Bolts: steel Fork head: spring steel 430 HV


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 5, g = 10100
46,000
PCE
d1 = 5, g = 20100
44,000
PCE
d1 = 6, g = 12100
51,000
PCE
d1 = 6, g = 24100
52,000
PCE
d1 = 8, g = 1650
55,000
PCE
d1 = 8, g = 3250
59,000
PCE
d1 = 10, g = 2050
86,000
PCE
d1 = 10, g = 4050
95,000
PCE
d1 = 12, g = 241
109,000
PCE
d1 = 12, g = 481
134,000
PCE
d1 = 14, g = 281
256,000
PCE
d1 = 14, g = 561
277,000
PCE
d1 = 16, g = 321
215,000
PCE
d1 = 16, g = 641
397,000
PCE

Xem thêm >>


Clevis pins with hole, for fork heads-763306

DIN 1434 Steel / plain d3 Ø5: according to DIN 1434 is 1,6 mm DIN 1434: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 4, L = 12100
82,000
PCE
d1 = 5, L = 14100
99,000
PCE
d1 = 6, L = 18100
75,000
PCE
d1 = 8, L = 22100
83,000
PCE
d1 = 10, L = 2850
112,000
PCE
d1 = 12, L = 3550
199,000
PCE
d1 = 14, L = 401
248,000
PCE
d1 = 16, L = 451
343,000
PCE

Xem thêm >>


Clevis pins without hole, for fork heads-763308

DIN 1434 Steel / plain DIN 1434: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 5, L = 16100
104,000
PCE
d1 = 5, L = 20100
66,000
PCE
d1 = 5, L = 30100
77,000
PCE
d1 = 5, L = 40100
139,000
PCE
d1 = 5, L = 50100
139,000
PCE
d1 = 6, L = 16100
55,000
PCE
d1 = 6, L = 20100
61,000
PCE
d1 = 6, L = 30100
90,000
PCE
d1 = 6, L = 40100
92,000
PCE
d1 = 6, L = 50100
116,000
PCE
d1 = 8, L = 16100
83,000
PCE
d1 = 8, L = 20100
87,000
PCE
d1 = 8, L = 30100
99,000
PCE
d1 = 8, L = 40100
112,000
PCE
d1 = 8, L = 50100
139,000
PCE
d1 = 8, L = 60100
157,000
PCE
d1 = 10, L = 2050
118,000
PCE
d1 = 10, L = 3050
156,000
PCE
d1 = 10, L = 4050
153,000
PCE
d1 = 10, L = 5050
164,000
PCE
d1 = 10, L = 6050
218,000
PCE

Xem thêm >>


Clevis pins for shaft-763309

Steel / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
d1 = 4, L = 10.5100
56,000
PCE
d1 = 5, L = 13100
42,000
PCE
d1 = 6, L = 15.5100
53,000
PCE
d1 = 8, L = 20100
53,000
PCE
d1 = 10, L = 25100
60,000
PCE
d1 = 12, L = 30100
74,000
PCE
d1 = 14, L = 33100
108,000
PCE
d1 = 16, L = 38.5100
131,000
PCE

Xem thêm >>