Dưỡng đo ren trong

Thương hiệu

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H-065150

DIN 13

Gauge steel

Metric - to DIN 13

Note:
M1...M1.4 Standard tolerance 5H to DIN 13
Threads larger than M40 order the Go and No-Go ends separately. (065151 / 065152)

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

065150.0100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1

M10.25 mm
5,463,000
PCE

065150.0200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.1

M1.10.25 mm
6,295,000
PCE

065150.0300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.2

M1.20.25 mm
4,559,000
PCE

065150.0400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.4

M1.40.3 mm
3,680,000
PCE

065150.0500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.6

M1.60.35 mm
3,398,000
PCE

065150.0600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.8

M1.80.35 mm
3,125,000
PCE

065150.0700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2

M20.4 mm
2,796,000
PCE

065150.0800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2.2

M2.20.45 mm
2,977,000
PCE

065150.0900

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2.5

M2.50.45 mm
2,419,000
PCE

065150.1000

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2.6

M2.60.45 mm
2,998,000
PCE

065150.1100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3.0

M3.00.5 mm
2,025,000
PCE

065150.1200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3.5

M3.50.6 mm
2,101,000
PCE

065150.1300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4

M40.7 mm
1,914,000
PCE

065150.1400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4.5

M4.50.75 mm
2,604,000
PCE

065150.1500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5

M50.8 mm
1,863,000
PCE

065150.1600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M6

M61 mm
1,810,000
PCE

065150.1700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M7

M71 mm
1,972,000
PCE

065150.1800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M81.25 mm
1,871,000
PCE

065150.1900

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M9

M91.25 mm
2,454,000
PCE

065150.2000

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M101.5 mm
2,009,000
PCE

065150.2100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M11

M111.5 mm
2,631,000
PCE

065150.2200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M121.75 mm
2,159,000
PCE

065150.2300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M14

M142 mm
2,330,000
PCE

065150.2400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M16

M162 mm
2,513,000
PCE

065150.2500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M18

M182.5 mm
2,726,000
PCE

065150.2600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M202.5 mm
2,958,000
PCE

065150.2700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M22

M222.5 mm
3,137,000
PCE

065150.2800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M24

M243 mm
3,541,000
PCE

065150.2900

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M27

M273 mm
3,969,000
PCE

065150.3000

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M30

M303.5 mm
4,419,000
PCE

065150.3100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M33

M333.5 mm
4,988,000
PCE

065150.3200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M36

M364 mm
5,398,000
PCE

065150.3300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M39

M394 mm
5,963,000
PCE

Xem thêm >>


Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H

Metric - to DIN 13

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

065151.3400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M42

M424.5 mm
4,039,000
PCE

065151.3500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M45

M454.5 mm
4,523,000
PCE

065151.3600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M48

M485 mm
4,757,000
PCE

065151.3700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M52

M525 mm
5,135,000
PCE

065151.3800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M56

M565.5 mm
5,668,000
PCE

Xem thêm >>


Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H

Metric - to DIN 13

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

065152.3400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M42

M424.5 mm
3,676,000
PCE

065152.3500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M45

M454.5 mm
4,134,000
PCE

065152.3600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M48

M485 mm
4,280,000
PCE

065152.3700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M52

M525 mm
4,976,000
PCE

065152.3800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M56

M565.5 mm
5,084,000
PCE

Xem thêm >>


Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H

DIN 13

Go: DLC coated / NoGo: Gauge steel

Metric - Go end DLC-coated to increase durability, surface quality and useful life.

Note:
Other dimensions and left-hand thread under www.brw.ch Supplier assortments / JBO or on request


Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

065160.0100 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3

M30.5 mm
Liên hệ
PCE

065160.0200 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4

M40.7 mm
Liên hệ

065160.0300 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5

M50.8 mm
Liên hệ

065160.0400 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M6

M61 mm
Liên hệ

065160.0500 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M81.25 mm
Liên hệ

065160.0600 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M101.5 mm
Liên hệ

065160.0700 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M121.75 mm
Liên hệ

065160.0900 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M202.5 mm
Liên hệ

Xem thêm >>


Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H

Metric - to DIN 13. Made of gauge steel, hardened, stress-relieved and extremely fine-machined. With hexagonal handle.

Note:
M1...M1.4 Standard tolerance 5H to DIN 13

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

065170.0010

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M1

M10.25 mm
6,053,000
PCE

065170.0030

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M1.2

M1.20.25 mm
5,771,000
PCE

065170.0070

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M1.6

M1.60.35 mm
4,836,000
PCE

065170.0110

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M2

M20.4 mm
4,206,000
PCE

065170.0170

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M3

M30.5 mm
2,734,000
PCE

065170.0190

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M3.5

M3.50.6 mm
2,653,000
PCE

065170.0210

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M4

M40.7 mm
2,488,000
PCE

065170.0230

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M5

M50.8 mm
2,406,000
PCE

065170.0250

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M6

M61 mm
2,319,000
PCE

065170.0270

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M7

M71 mm
2,328,000
PCE

065170.0290

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M8

M81.25 mm
2,412,000
PCE

065170.0310

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M9

M91.25 mm
2,496,000
PCE

065170.0330

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M10

M101.5 mm
2,661,000
PCE

065170.0350 

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M11

M111.5 mm
Liên hệ

065170.0390

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M14

M142 mm
3,003,000
PCE

065170.0410

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M16

M162 mm
3,288,000
PCE

065170.0450

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M20

M202.5 mm
3,805,000
PCE

065170.0490

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M24

M243 mm
4,086,000
PCE

065170.0530

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M30

M303.5 mm
4,562,000
PCE

065170.0570

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M36

M364 mm
6,135,000
PCE

065170.0610

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M42

M424.5 mm
8,078,000
PCE

065170.0630

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M45

M454.5 mm
9,019,000
PCE

065170.0650

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M48

M485 mm
9,970,000
PCE

Xem thêm >>


Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H-065251

Tiêu chuẩn DIN 13 . Được làm bằng thép đo, cứng, giảm lực tác động và gia công cực kỳ tốt. Với tay cầm hình lục giác.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

065251.0100

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M2

M20.4 mm
2,103,000
PCE

065251.0200

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M2.5

M2.50.45 mm
2,103,000
PCE

065251.0300

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M3

M30.5 mm
2,027,000
PCE

065251.0400

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M3.5

M3.50.6 mm
2,029,000
PCE

065251.0500

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M4

M40.7 mm
1,531,000
PCE

065251.0600

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M5

M50.8 mm
1,531,000
PCE

065251.0700

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M6

M61 mm
1,531,000
PCE

065251.0800

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M7

M71 mm
1,537,000
PCE

065251.0900

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M8

M81.25 mm
1,538,000
PCE

065251.1000

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M10

M101.5 mm
1,664,000
PCE

065251.1100

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M12

M121.75 mm
1,676,000
PCE

065251.1200

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M14

M142 mm
1,686,000
PCE

065251.1300

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M16

M162 mm
1,704,000
PCE

065251.1400

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M18

M182.5 mm
1,950,000
PCE

065251.1500

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M20

M202.5 mm
1,985,000
PCE

065251.1600

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M22

M222.5 mm
1,998,000
PCE

065251.1700

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M24

M243 mm
2,486,000
PCE

065251.1800

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M27

M273 mm
2,503,000
PCE

065251.1900

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M30

M303.5 mm
3,013,000
PCE

065251.2100

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M36

M364 mm
4,355,000
PCE

065251.2200

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M42

M424.5 mm
5,676,000
PCE

Xem thêm >>


Bộ dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H

Metric - to DIN 13. Made of gauge steel, hardened and stress-relieved.

Appropriate spare parts:
065251 Thread limit plug gauge NERIOX - 6H

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

065261.0100

Bộ dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 -
11,826,000
SET

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H

Metric fine - to DIN 13

Note:
For threads larger than M40 the Go and No-Go ends are supplied individually (065301 / 065302)

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

065300.0010

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2.5

M2.50.35 mm
5,140,000
PCE

065300.0020

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3

M30.35 mm
4,589,000
PCE

065300.0030

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3.5

M3.50.35 mm
4,562,000
PCE

065300.0040

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4

M40.5 mm
3,411,000
PCE

065300.0050

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4.5

M4.50.5 mm
3,829,000
PCE

065300.0060

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5

M50.5 mm
3,314,000
PCE

065300.0070

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5.5

M5.50.5 mm
6,387,000
PCE

065300.0080

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M6

M60.5 mm
3,285,000
PCE

065300.0090

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M7

M70.5 mm
3,387,000
PCE

065300.0100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M80.5 mm
3,415,000
PCE

065300.0110

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M9

M90.5 mm
3,895,000
PCE

065300.0120

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M100.5 mm
3,778,000
PCE

065300.0130

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5

M50.75 mm
2,513,000
PCE

065300.0140

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M6

M60.75 mm
2,222,000
PCE

065300.0150

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M7

M70.75 mm
2,274,000
PCE

065300.0160

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M80.75 mm
2,230,000
PCE

065300.0170

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M9

M90.75 mm
2,518,000
PCE

065300.0180

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M100.75 mm
2,380,000
PCE

065300.0190

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M11

M110.75 mm
2,703,000
PCE

065300.0200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M120.75 mm
2,631,000
PCE

065300.0210

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H 14

140.75 mm
2,817,000
PCE

065300.0220

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M15

M150.75 mm
3,021,000
PCE

065300.0230

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M16

M160.75 mm
3,023,000
PCE

065300.0240

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M18

M180.75 mm
3,195,000
PCE

065300.0250

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M200.75 mm
3,571,000
PCE

065300.0260

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M81 mm
2,059,000