Dưỡng đo ren trong

Thương hiệu

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H-065150

DIN 13

Gauge steel

Metric - to DIN 13

Note:
M1...M1.4 Standard tolerance 5H to DIN 13
Threads larger than M40 order the Go and No-Go ends separately. (065151 / 065152)

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065150.0100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1

M10.25 mm
5,754,000 PCE

065150.0200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.1

M1.10.25 mm
6,622,000 PCE

065150.0300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.2

M1.20.25 mm
4,801,000 PCE

065150.0400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.4

M1.40.3 mm
3,875,000 PCE

065150.0500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.6

M1.60.35 mm
3,578,000 PCE

065150.0600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M1.8

M1.80.35 mm
3,288,000 PCE

065150.0700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2

M20.4 mm
2,943,000 PCE

065150.0800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2.2

M2.20.45 mm
3,138,000 PCE

065150.0900

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2.5

M2.50.45 mm
2,548,000 PCE

065150.1000

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2.6

M2.60.45 mm
3,147,000 PCE

065150.1100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3.0

M3.00.5 mm
2,136,000 PCE

065150.1200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3.5

M3.50.6 mm
2,213,000 PCE

065150.1300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4

M40.7 mm
2,011,000 PCE

065150.1400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4.5

M4.50.75 mm
2,737,000 PCE

065150.1500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5

M50.8 mm
1,966,000 PCE

065150.1600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M6

M61 mm
1,901,000 PCE

065150.1700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M7

M71 mm
2,077,000 PCE

065150.1800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M81.25 mm
1,973,000 PCE

065150.1900

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M9

M91.25 mm
2,579,000 PCE

065150.2000

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M101.5 mm
2,113,000 PCE

065150.2100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M11

M111.5 mm
2,763,000 PCE

065150.2200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M121.75 mm
2,272,000 PCE

065150.2300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M14

M142 mm
2,451,000 PCE

065150.2400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M16

M162 mm
2,643,000 PCE

065150.2500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M18

M182.5 mm
2,872,000 PCE

065150.2600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M202.5 mm
3,116,000 PCE

065150.2700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M22

M222.5 mm
3,298,000 PCE

065150.2800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M24

M243 mm
3,721,000 PCE

065150.2900

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M27

M273 mm
4,177,000 PCE

065150.3000

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M30

M303.5 mm
4,645,000 PCE

065150.3100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M33

M333.5 mm
5,244,000 PCE

065150.3200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M36

M364 mm
5,660,000 PCE

065150.3300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M39

M394 mm
6,256,000 PCE

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H

Metric - to DIN 13

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065151.3400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M42

M424.5 mm
4,234,000 PCE

065151.3500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M45

M454.5 mm
4,733,000 PCE

065151.3600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M48

M485 mm
4,983,000 PCE

065151.3700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M52

M525 mm
5,378,000 PCE

065151.3800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M56

M565.5 mm
5,931,000 PCE

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H

Metric - to DIN 13

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065152.3400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M42

M424.5 mm
3,855,000 PCE

065152.3500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M45

M454.5 mm
4,328,000 PCE

065152.3600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M48

M485 mm
4,477,000 PCE

065152.3700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M52

M525 mm
5,191,000 PCE

065152.3800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M56

M565.5 mm
5,327,000 PCE

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H

DIN 13

Go: DLC coated / NoGo: Gauge steel

Metric - Go end DLC-coated to increase durability, surface quality and useful life.

Note:
Other dimensions and left-hand thread under www.brw.ch Supplier assortments / JBO or on request


Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065160.0100 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3

M30.5 mm
Liên hệ PCE

065160.0200 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4

M40.7 mm
Liên hệ

065160.0300 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5

M50.8 mm
Liên hệ

065160.0400 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M6

M61 mm
Liên hệ

065160.0500 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M81.25 mm
Liên hệ

065160.0600 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M101.5 mm
Liên hệ

065160.0700 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M121.75 mm
Liên hệ

065160.0900 

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M202.5 mm
Liên hệ

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H

Metric - to DIN 13. Made of gauge steel, hardened, stress-relieved and extremely fine-machined. With hexagonal handle.

Note:
M1...M1.4 Standard tolerance 5H to DIN 13

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065170.0010

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M1

M10.25 mm
6,053,000 PCE

065170.0030

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M1.2

M1.20.25 mm
5,771,000 PCE

065170.0070

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M1.6

M1.60.35 mm
4,836,000 PCE

065170.0110

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M2

M20.4 mm
4,206,000 PCE

065170.0170

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M3

M30.5 mm
2,734,000 PCE

065170.0190

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M3.5

M3.50.6 mm
2,653,000 PCE

065170.0210

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M4

M40.7 mm
2,488,000 PCE

065170.0230

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M5

M50.8 mm
2,406,000 PCE

065170.0250

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M6

M61 mm
2,319,000 PCE

065170.0270

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M7

M71 mm
2,328,000 PCE

065170.0290

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M8

M81.25 mm
2,412,000 PCE

065170.0310

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M9

M91.25 mm
2,496,000 PCE

065170.0330

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M10

M101.5 mm
2,661,000 PCE

065170.0350 

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M11

M111.5 mm
Liên hệ

065170.0390

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M14

M142 mm
3,003,000 PCE

065170.0410

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M16

M162 mm
3,288,000 PCE

065170.0450

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M20

M202.5 mm
3,805,000 PCE

065170.0490

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M24

M243 mm
4,086,000 PCE

065170.0530

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M30

M303.5 mm
4,562,000 PCE

065170.0570

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M36

M364 mm
6,135,000 PCE

065170.0610

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M42

M424.5 mm
8,078,000 PCE

065170.0630

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M45

M454.5 mm
9,019,000 PCE

065170.0650

Dưỡng kiểm ren trong FUTURO - 6H M48

M485 mm
9,970,000 PCE

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H-065251

Tiêu chuẩn DIN 13 . Được làm bằng thép đo, cứng, giảm lực tác động và gia công cực kỳ tốt. Với tay cầm hình lục giác.

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065251.0100

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M2

M20.4 mm
2,036,000 PCE

065251.0200

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M2.5

M2.50.45 mm
2,036,000 PCE

065251.0300

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M3

M30.5 mm
1,808,000 PCE

065251.0400

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M3.5

M3.50.6 mm
1,850,000 PCE

065251.0500

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M4

M40.7 mm
1,479,000 PCE

065251.0600

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M5

M50.8 mm
1,479,000 PCE

065251.0700

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M6

M61 mm
1,479,000 PCE

065251.0800

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M7

M71 mm
1,483,000 PCE

065251.0900

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M8

M81.25 mm
1,486,000 PCE

065251.1000

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M10

M101.5 mm
1,611,000 PCE

065251.1100

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M12

M121.75 mm
1,669,000 PCE

065251.1200

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M14

M142 mm
1,687,000 PCE

065251.1300

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M16

M162 mm
1,769,000 PCE

065251.1400

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M18

M182.5 mm
1,945,000 PCE

065251.1500

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M20

M202.5 mm
2,042,000 PCE

065251.1600

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M22

M222.5 mm
2,148,000 PCE

065251.1700

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M24

M243 mm
2,469,000 PCE

065251.1800

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M27

M273 mm
2,610,000 PCE

065251.1900

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M30

M303.5 mm
3,036,000 PCE

065251.2100

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M36

M364 mm
4,139,000 PCE

065251.2200

Dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M42

M424.5 mm
5,361,000 PCE

Xem thêm >>

Bộ dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H

Metric - to DIN 13. Made of gauge steel, hardened and stress-relieved.

Appropriate spare parts:
065251 Thread limit plug gauge NERIOX - 6H

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065261.0100

Bộ dưỡng kiểm ren trong NERIOX - 6H M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 -
11,367,000 SET

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H

Metric fine - to DIN 13

Note:
For threads larger than M40 the Go and No-Go ends are supplied individually (065301 / 065302)

Appropriate accessories:
458220 Protection and packaging tube QuadroPack QuadroPack
458230 Protection and packaging tube TwistPack

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065300.0010

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M2.5

M2.50.35 mm
5,415,000 PCE

065300.0020

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3

M30.35 mm
4,832,000 PCE

065300.0030

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M3.5

M3.50.35 mm
4,805,000 PCE

065300.0040

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4

M40.5 mm
3,601,000 PCE

065300.0050

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M4.5

M4.50.5 mm
4,026,000 PCE

065300.0060

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5

M50.5 mm
3,491,000 PCE

065300.0070

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5.5

M5.50.5 mm
6,737,000 PCE

065300.0080

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M6

M60.5 mm
3,461,000 PCE

065300.0090

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M7

M70.5 mm
3,565,000 PCE

065300.0100

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M80.5 mm
3,595,000 PCE

065300.0110

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M9

M90.5 mm
4,092,000 PCE

065300.0120

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M100.5 mm
3,974,000 PCE

065300.0130

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M5

M50.75 mm
2,644,000 PCE

065300.0140

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M6

M60.75 mm
2,337,000 PCE

065300.0150

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M7

M70.75 mm
2,389,000 PCE

065300.0160

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M80.75 mm
2,344,000 PCE

065300.0170

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M9

M90.75 mm
2,649,000 PCE

065300.0180

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M100.75 mm
2,503,000 PCE

065300.0190

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M11

M110.75 mm
2,847,000 PCE

065300.0200

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M120.75 mm
2,764,000 PCE

065300.0210

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H 14

140.75 mm
2,964,000 PCE

065300.0220

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M15

M150.75 mm
3,182,000 PCE

065300.0230

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M16

M160.75 mm
3,184,000 PCE

065300.0240

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M18

M180.75 mm
3,359,000 PCE

065300.0250

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M200.75 mm
3,752,000 PCE

065300.0260

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M8

M81 mm
2,166,000 PCE

065300.0270

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M9

M91 mm
2,327,000 PCE

065300.0280

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M101 mm
2,287,000 PCE

065300.0290

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M11

M111 mm
2,487,000 PCE

065300.0300

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M121 mm
2,490,000 PCE

065300.0310

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M14

M141 mm
2,648,000 PCE

065300.0320

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M15

M151 mm
3,010,000 PCE

065300.0330

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M16

M161 mm
2,859,000 PCE

065300.0340

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M17

M171 mm
3,238,000 PCE

065300.0350

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M18

M181 mm
3,003,000 PCE

065300.0360

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M201 mm
3,236,000 PCE

065300.0370

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M22

M221 mm
3,621,000 PCE

065300.0380

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M24

M241 mm
3,909,000 PCE

065300.0390

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M25

M251 mm
4,303,000 PCE

065300.0400

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M27

M271 mm
4,603,000 PCE

065300.0410

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M28

M281 mm
4,740,000 PCE

065300.0420

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M30

M301 mm
4,791,000 PCE

065300.0430

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M10

M101.25 mm
2,662,000 PCE

065300.0440

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M121.25 mm
2,841,000 PCE

065300.0450

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M14

M141.25 mm
3,279,000 PCE

065300.0460

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M12

M121.5 mm
2,271,000 PCE

065300.0470

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M14

M141.5 mm
2,428,000 PCE

065300.0480

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M15

M151.5 mm
3,013,000 PCE

065300.0490

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M16

M161.5 mm
2,555,000 PCE

065300.0500

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M17

M171.5 mm
4,142,000 PCE

065300.0510

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M18

M181.5 mm
2,717,000 PCE

065300.0520

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M201.5 mm
2,958,000 PCE

065300.0530

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M22

M221.5 mm
3,241,000 PCE

065300.0540

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M24

M241.5 mm
3,478,000 PCE

065300.0550

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M25

M251.5 mm
3,617,000 PCE

065300.0560

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M26

M261.5 mm
3,722,000 PCE

065300.0570

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M27

M271.5 mm
3,842,000 PCE

065300.0580

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M28

M281.5 mm
3,962,000 PCE

065300.0590

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M30

M301.5 mm
4,261,000 PCE

065300.0600

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M32

M321.5 mm
4,451,000 PCE

065300.0610

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M33

M331.5 mm
4,573,000 PCE

065300.0620

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M35

M351.5 mm
4,785,000 PCE

065300.0630

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M36

M361.5 mm
4,900,000 PCE

065300.0640

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M39

M391.5 mm
5,675,000 PCE

065300.0650

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M40

M401.5 mm
5,574,000 PCE

065300.0660

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M42

M421.5 mm
7,177,000 PCE

065300.0670

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M45

M451.5 mm
7,579,000 PCE

065300.0680

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M48

M481.5 mm
8,022,000 PCE

065300.0690

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M50

M501.5 mm
8,277,000 PCE

065300.0700

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M52

M521.5 mm
8,542,000 PCE

065300.0710

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M55

M551.5 mm
9,136,000 PCE

065300.0720

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M56

M561.5 mm
9,043,000 PCE

065300.0730

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M58

M581.5 mm
9,347,000 PCE

065300.0740

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M60

M601.5 mm
9,403,000 PCE

065300.0750

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M62

M621.5 mm
9,976,000 PCE

065300.0760

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M18

M182 mm
3,020,000 PCE

065300.0770

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M20

M202 mm
3,171,000 PCE

065300.0780

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M22

M222 mm
3,388,000 PCE

065300.0790

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M24

M242 mm
3,582,000 PCE

065300.0800

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M25

M252 mm
3,806,000 PCE

065300.0810

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M27

M272 mm
3,912,000 PCE

065300.0820

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M28

M282 mm
4,174,000 PCE

065300.0830

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M30

M302 mm
4,299,000 PCE

065300.0840

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M32

M322 mm
4,577,000 PCE

065300.0850

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M33

M332 mm
4,707,000 PCE

065300.0860

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M36

M362 mm
5,069,000 PCE

065300.0870

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M39

M392 mm
5,704,000 PCE

065300.0880

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M40

M402 mm
5,945,000 PCE

065300.0890

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M42

M422 mm
7,353,000 PCE

065300.0900

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M45

M452 mm
7,808,000 PCE

065300.0910

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M48

M482 mm
8,234,000 PCE

065300.0920

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M50

M502 mm
8,514,000 PCE

065300.0930

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M52

M522 mm
8,814,000 PCE

065300.0940

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M55

M552 mm
9,361,000 PCE

065300.0950

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M56

M562 mm
9,549,000 PCE

065300.0960

Dưỡng kiểm ren trong JBO - 6H M58

M582 mm
9,872,000 PCE