Dưỡng đo ren ngoài

Thương hiệu

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g

Metric - ISO thread to DIN 13. To M1.4 in 6h*.
Note:
Thread ring gauges with other pitches and left-hand thread on request


Appropriate accessories:
458240 Protection and packaging box UniBox

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065600.0100

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1*

M1*0.25 mm
4,767,000 PCE

065600.0200

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.1*

M1.1*0.25 mm
6,149,000 PCE

065600.0300

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.2*

M1.2*0.25 mm
4,456,000 PCE

065600.0400

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.4*

M1.4*0.3 mm
3,986,000 PCE

065600.0500

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.6

M1.60.35 mm
3,442,000 PCE

065600.0600

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.8

M1.80.35 mm
3,078,000 PCE

065600.0700

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2

M20.4 mm
2,909,000 PCE

065600.0800

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2.2

M2.20.45 mm
3,253,000 PCE

065600.0900

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2.5

M2.50.45 mm
2,289,000 PCE

065600.1000

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2.6

M2.60.45 mm
2,903,000 PCE

065600.1100

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M3

M30.5 mm
1,764,000 PCE

065600.1200

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M3.5

M3.50.6 mm
1,824,000 PCE

065600.1300

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M4

M40.7 mm
1,608,000 PCE

065600.1400

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M4.5

M4.50.75 mm
2,582,000 PCE

065600.1500

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M5

M50.8 mm
1,609,000 PCE

065600.1600

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M6

M61 mm
1,628,000 PCE

065600.1700

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M7

M71 mm
1,915,000 PCE

065600.1800

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M8

M81.25 mm
1,677,000 PCE

065600.1900

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M9

M91.25 mm
2,295,000 PCE

065600.2000

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M10

M101.5 mm
1,927,000 PCE

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g

Metric - ISO thread to DIN 13 standard. Up to M1.4 in 6h*.
Note:
Thread ring gauges with other pitches and left-hand thread on request


Appropriate accessories:
458240 Protection and packaging box UniBox

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065610.0100

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1*

M1*0.25 mm
4,768,000 PCE

065610.0200

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.1*

M1.1*0.25 mm
6,148,000 PCE

065610.0300

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.2*

M1.2*0.25 mm
4,455,000 PCE

065610.0400

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.4*

M1.4*0.3 mm
3,986,000 PCE

065610.0500

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.6

M1.60.35 mm
3,442,000 PCE

065610.0600

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M1.8

M1.80.35 mm
3,078,000 PCE

065610.0700

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2

M20.4 mm
2,911,000 PCE

065610.0800

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2.2

M2.20.45 mm
3,253,000 PCE

065610.0900

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2.5

M2.50.45 mm
2,288,000 PCE

065610.1000

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2.6

M2.60.45 mm
2,900,000 PCE

065610.1100

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M3

M30.5 mm
1,765,000 PCE

065610.1200

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M3.5

M3.50.6 mm
1,823,000 PCE

065610.1300

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M4

M40.7 mm
1,608,000 PCE

065610.1400

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M4.5

M4.50.75 mm
2,581,000 PCE

065610.1500

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M5

M50.8 mm
1,608,000 PCE

065610.1600

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M6

M61 mm
1,619,000 PCE

065610.1700

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M7

M71 mm
1,907,000 PCE

065610.1800

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M8

M81.25 mm
1,665,000 PCE

065610.1900

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M9

M91.25 mm
2,284,000 PCE

065610.2000

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M10

M101.5 mm
1,915,000 PCE

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g

Metric - ISO thread to DIN 13 Standard, made of gauge steel, hardened and stress-relieved.


Appropriate accessories:
458240 Protection and packaging box UniBox

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065726.0100

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M2

M20.4 mm
1,797,000 PCE

065726.0200

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M2.5

M2.50.45 mm
1,673,000 PCE

065726.0300

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M3

M30.5 mm
1,515,000 PCE

065726.0400

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M3.5

M3.50.6 mm
1,582,000 PCE

065726.0500

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M4

M40.7 mm
1,551,000 PCE

065726.0600

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M5

M50.8 mm
1,551,000 PCE

065726.0700

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M6

M61 mm
1,490,000 PCE

065726.0800

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M7

M71 mm
1,524,000 PCE

065726.0900

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M8

M81.25 mm
1,525,000 PCE

065726.1000

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M10

M101.5 mm
1,563,000 PCE

065726.1100

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M12

M121.75 mm
1,672,000 PCE

065726.1200

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M14

M142 mm
1,976,000 PCE

065726.1300

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M16

M162 mm
2,011,000 PCE

065726.1400

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M18

M182.5 mm
2,393,000 PCE

065726.1500

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M20

M202.5 mm
2,462,000 PCE

065726.1600

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M22

M222.5 mm
2,616,000 PCE

065726.1700

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M24

M243 mm
3,193,000 PCE

065726.1800

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M27

M273 mm
3,358,000 PCE

065726.1900

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M30

M303.5 mm
3,792,000 PCE

065726.2000

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M36

M364 mm
4,559,000 PCE

065726.2100

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M42

M424.5 mm
5,980,000 PCE

065726.2200

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M45

M454.5 mm
6,279,000 PCE

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g

Metric - ISO thread to DIN 13 standard, made of gauge steel, hardened and stress-relieved.

Appropriate accessories:
458240 Protection and packaging box UniBox

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065728.0100

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M2

M20.4 mm
1,843,000 PCE

065728.0200

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M2.5

M2.50.45 mm
1,733,000 PCE

065728.0300

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M3

M30.5 mm
1,546,000 PCE

065728.0400

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M3.5

M3.50.6 mm
1,691,000 PCE

065728.0500

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M4

M40.7 mm
1,518,000 PCE

065728.0600

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M5

M50.8 mm
1,520,000 PCE

065728.0700

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M6

M61 mm
1,452,000 PCE

065728.0800

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M7

M71 mm
1,452,000 PCE

065728.0900

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M8

M81.25 mm
1,460,000 PCE

065728.1000

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M10

M101.5 mm
1,567,000 PCE

065728.1100

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M12

M121.75 mm
1,726,000 PCE

065728.1200

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M14

M142 mm
2,032,000 PCE

065728.1300

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M16

M162 mm
2,054,000 PCE

065728.1400

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M18

M182.5 mm
2,447,000 PCE

065728.1500

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M20

M202.5 mm
2,505,000 PCE

065728.1600

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M22

M222.5 mm
2,669,000 PCE

065728.1700

Dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M24

M243 mm
3,145,000 PCE

Xem thêm >>

Bộ dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g

Metric - ISO thread to DIN 13 Standard, made of gauge steel, hardened and stress-relieved.

Appropriate accessories:
458240 Protection and packaging box UniBox

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065746.0100

Bộ dưỡng kiểm ren ngoài NERIOX - 6g M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 mm
9,144,000 PCE

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g

Metric fine - ISO thread to DIN 13 standard.
Note:
Thread ring gauges with other pitches and left-hand thread on request
Appropriate accessories:
458240 Protection and packaging box UniBox

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065775.0010

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2.5

M2.50.35 mm
3,496,000 PCE

065775.0020

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M3

M30.35 mm
3,017,000 PCE

065775.0030

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M3.5

M3.50.35 mm
2,909,000 PCE

065775.0040

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M4

M40.5 mm
2,480,000 PCE

065775.0050

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M4.5

M4.50.5 mm
3,167,000 PCE

065775.0060

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M5

M50.5 mm
2,480,000 PCE

065775.0070

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M5.5

M5.50.5 mm
7,094,000 PCE

065775.0080

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M6

M60.5 mm
2,518,000 PCE

065775.0090

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M7

M70.5 mm
2,633,000 PCE

065775.0100

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M8

M80.5 mm
2,704,000 PCE

065775.0110

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M9

M90.5 mm
2,945,000 PCE

065775.0120

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M10

M100.5 mm
3,015,000 PCE

065775.0130

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M5

M50.75 mm
2,480,000 PCE

065775.0140

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M6

M60.75 mm
1,918,000 PCE

065775.0150

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M7

M70.75 mm
2,311,000 PCE

065775.0160

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M8

M80.75 mm
1,990,000 PCE

065775.0170

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M9

M90.75 mm
2,506,000 PCE

065775.0180

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M10

M100.75 mm
2,227,000 PCE

065775.0190

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M11

M110.75 mm
2,882,000 PCE

065775.0200

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M12

M120.75 mm
2,556,000 PCE

065775.0210

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M14

M140.75 mm
2,842,000 PCE

065775.0220

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M15

M150.75 mm
3,543,000 PCE

065775.0230

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M16

M160.75 mm
3,123,000 PCE

065775.0240

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M18

M180.75 mm
3,359,000 PCE

065775.0250

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M20

M200.75 mm
3,567,000 PCE

065775.0260

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M8

M81 mm
1,828,000 PCE

065775.0270

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M9

M91 mm
2,263,000 PCE

065775.0280

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M10

M101 mm
2,041,000 PCE

065775.0290

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M11

M111 mm
2,568,000 PCE

065775.0300

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M12

M121 mm
2,321,000 PCE

065775.0310

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M14

M141 mm
2,495,000 PCE

065775.0320

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M15

M151 mm
3,259,000 PCE

065775.0330

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M16

M161 mm
2,739,000 PCE

065775.0340

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M17

M171 mm
3,176,000 PCE

065775.0350

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M18

M181 mm
3,013,000 PCE

065775.0360

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M20

M201 mm
3,236,000 PCE

065775.0370

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M22

M221 mm
3,589,000 PCE

065775.0380

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M24

M241 mm
3,831,000 PCE

065775.0390

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M25

M251 mm
4,047,000 PCE

065775.0400

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M27

M271 mm
4,306,000 PCE

065775.0410

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M28

M281 mm
4,477,000 PCE

065775.0420

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M30

M301 mm
4,528,000 PCE

065775.0430

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M10

M101.25 mm
2,388,000 PCE

065775.0440

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M12

M121.25 mm
3,055,000 PCE

065775.0450

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M14

M141.25 mm
3,384,000 PCE

065775.0460

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M12

M121.5 mm
2,217,000 PCE

065775.0470

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M14

M141.5 mm
2,357,000 PCE

065775.0480

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M15

M151.5 mm
3,129,000 PCE

065775.0490

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M16

M161.5 mm
2,583,000 PCE

065775.0500

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M17

M171.5 mm
3,675,000 PCE

065775.0510

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M18

M181.5 mm
2,785,000 PCE

065775.0520

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M20

M201.5 mm
3,060,000 PCE

065775.0530

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M22

M221.5 mm
3,307,000 PCE

065775.0540

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M24

M241.5 mm
3,505,000 PCE

065775.0550

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M25

M251.5 mm
3,670,000 PCE

065775.0560

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M26

M261.5 mm
3,871,000 PCE

065775.0570

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M27

M271.5 mm
3,994,000 PCE

065775.0580

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M28

M281.5 mm
4,073,000 PCE

065775.0590

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M30

M301.5 mm
4,264,000 PCE

065775.0600

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M32

M321.5 mm
4,502,000 PCE

065775.0610

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M33

M331.5 mm
4,676,000 PCE

065775.0620

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M35

M351.5 mm
4,866,000 PCE

065775.0630

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M36

M361.5 mm
4,976,000 PCE

065775.0640

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M39

M391.5 mm
5,678,000 PCE

065775.0650

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M40

M401.5 mm
5,463,000 PCE

065775.0660

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M42

M421.5 mm
5,871,000 PCE

065775.0670

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M45

M451.5 mm
6,118,000 PCE

065775.0680

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M48

M481.5 mm
6,418,000 PCE

065775.0690

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M50

M501.5 mm
6,673,000 PCE

065775.0700

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M52

M521.5 mm
7,092,000 PCE

065775.0710

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M55

M551.5 mm
7,362,000 PCE

065775.0720

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M56

M561.5 mm
7,488,000 PCE

065775.0730

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M58

M581.5 mm
7,635,000 PCE

065775.0740

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M60

M601.5 mm
7,909,000 PCE

065775.0750

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M62

M621.5 mm
8,301,000 PCE

065775.0760

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M18

M182 mm
3,311,000 PCE

065775.0770

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M20

M202 mm
3,285,000 PCE

065775.0780

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M22

M222 mm
3,540,000 PCE

065775.0790

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M24

M242 mm
3,693,000 PCE

065775.0800

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M25

M252 mm
3,904,000 PCE

065775.0810

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M27

M272 mm
4,126,000 PCE

065775.0820

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M28

M282 mm
4,284,000 PCE

065775.0830

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M30

M302 mm
4,428,000 PCE

065775.0840

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M32

M322 mm
4,671,000 PCE

065775.0850

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M33

M332 mm
4,767,000 PCE

065775.0860

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M36

M362 mm
5,073,000 PCE

065775.0870

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M39

M392 mm
5,522,000 PCE

065775.0880

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M40

M402 mm
5,764,000 PCE

065775.0890

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M30

M303 mm
4,939,000 PCE

065775.0900

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M33

M333 mm
5,409,000 PCE

065775.0910

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M36

M363 mm
5,658,000 PCE

065775.0920

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M39

M393 mm
5,906,000 PCE

Xem thêm >>

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g

Metric fine - ISO thread to DIN 13 standard.
Note:
Thread ring gauges with other pitches and left-hand thread on request
Appropriate accessories:
458240 Protection and packaging box UniBox

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

065785.0010

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M2.5

M2.50.35 mm
3,497,000 PCE

065785.0020

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M3

M30.35 mm
3,017,000 PCE

065785.0030

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M3.5

M3.50.35 mm
2,907,000 PCE

065785.0040

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M4

M40.5 mm
2,482,000 PCE

065785.0050

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M4.5

M4.50.5 mm
3,168,000 PCE

065785.0060

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M5

M50.5 mm
2,480,000 PCE

065785.0070

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M5.5

M5.50.5 mm
7,092,000 PCE

065785.0080

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M6

M60.5 mm
2,516,000 PCE

065785.0090

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M7

M70.5 mm
2,630,000 PCE

065785.0100

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M8

M80.5 mm
2,703,000 PCE

065785.0110

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M9

M90.5 mm
2,942,000 PCE

065785.0120

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M10

M100.5 mm
3,015,000 PCE

065785.0130

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M5

M50.75 mm
2,478,000 PCE

065785.0140

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M6

M60.75 mm
1,916,000 PCE

065785.0150

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M7

M70.75 mm
2,310,000 PCE

065785.0160

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M8

M80.75 mm
1,989,000 PCE

065785.0170

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M9

M90.75 mm
2,504,000 PCE

065785.0180

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M10

M100.75 mm
2,226,000 PCE

065785.0190

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M11

M110.75 mm
2,874,000 PCE

065785.0200

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M12

M120.75 mm
2,547,000 PCE

065785.0210

Dưỡng kiểm ren ngoài JBO - 6g M14

M140.75 mm
2,833,000 PCE