Dụng cụ tháo chuôi côn

Thương hiệu

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242640

DIN 317, case-hardened steel, fully hardened. Special steel, hardened in burnished tone, tempered.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

242640.0100

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

11/2
194,000 PCE

242640.0200

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

33
347,000 PCE

242640.0300

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

44
695,000 PCE

242640.0400

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

55/6
1,534,000 PCE

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242660

Half-automatic, no hammer required, protects the spindle.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

242660.0100

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

1-2MK 1/2/3
2,672,000 PCE

242660.0200

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

4-6MK 4/5/6
3,503,000 PCE