Dụng cụ tháo chuôi côn

Thương hiệu

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242640

DIN 317, case-hardened steel, fully hardened. Special steel, hardened in burnished tone, tempered.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
11/2
220,000
PCE
33
387,000
PCE
44
779,000
PCE
55/6
PCE

Xem thêm >>


Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242660

Half-automatic, no hammer required, protects the spindle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1-2MK 1/2/3
PCE
4-6MK 4/5/6
PCE