Dụng cụ tháo chuôi côn

Thương hiệu

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242640

DIN 317, case-hardened steel, fully hardened. Special steel, hardened in burnished tone, tempered.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

242640.0100

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

11/2
189,000
PCE

242640.0200

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

33
337,000
PCE

242640.0300

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

44
675,000
PCE

242640.0400

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

55/6
1,529,000
PCE

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242660

Half-automatic, no hammer required, protects the spindle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

242660.0100

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

1-2MK 1/2/3
2,607,000
PCE

242660.0200

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF

4-6MK 4/5/6
3,387,000
PCE