Dụng cụ cắt đai ốc

Thương hiệu

Dụng cắt đai ốc KUKKO

for splitting nuts up to grade 6 which are too tight to loosen.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

366760.0100

Dụng cắt đai ốc KUKKO 55-0

4...10
2,440,000 PCE

366760.0200

Dụng cắt đai ốc KUKKO 55-1

10...18
3,021,000 PCE

366760.0300

Dụng cắt đai ốc KUKKO 55-2

19...27
3,358,000 PCE

366760.0400

Dụng cắt đai ốc KUKKO 55-3

27...36
4,381,000 PCE

Dụng cắt đai ốc thủy lực KUKKO

for splitting nuts up to grade 10 which are too tight to loosen, with hydraulics, therefore less force required.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

366770.0100

Dụng cắt đai ốc thủy lực KUKKO 56-1

7...22
7,539,000 PCE

366770.0200

Dụng cắt đai ốc thủy lực KUKKO 56-2

22...36
14,925,000 PCE