Dụng cụ cắt đai ốc

Thương hiệu

Dụng cắt đai ốc KUKKO

for splitting nuts up to grade 6 which are too tight to loosen.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4...10
2,584,000
PCE
10...18
3,201,000
PCE
19...27
3,544,000
PCE
27...36
4,619,000
PCE

Dụng cắt đai ốc thủy lực KUKKO

for splitting nuts up to grade 10 which are too tight to loosen, with hydraulics, therefore less force required.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7...22
8,008,000
PCE
22...36
15,726,000
PCE