Dụng cụ cắt đai ốc

Thương hiệu

Dụng cắt đai ốc KUKKO

for splitting nuts up to grade 6 which are too tight to loosen.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4...10
PCE
10...18
PCE
19...27
PCE
27...36
PCE

Xem thêm >>


Dụng cắt đai ốc thủy lực KUKKO

for splitting nuts up to grade 10 which are too tight to loosen, with hydraulics, therefore less force required.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7...22
PCE
22...36
PCE