Đinh tán tròn

Thương hiệu

Round rivet nuts-763080

Steel / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)h (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

763080.0100

Round rivet nuts
M32.3100
13,000
PCE

763080.0200

Round rivet nuts
M33.2100
14,000
PCE

763080.0300

Round rivet nuts
M34.4100
20,000
PCE

763080.0400

Round rivet nuts
M35.9100
17,000
PCE

763080.0500

Round rivet nuts
M42.3100
14,000
PCE

763080.0600

Round rivet nuts
M43.2100
16,000
PCE

763080.0700

Round rivet nuts
M44.4100
20,000
PCE

763080.0800

Round rivet nuts
M45.9100
27,000
PCE

763080.0900

Round rivet nuts
M52.4100
17,000
PCE

763080.1000

Round rivet nuts
M53.3100
20,000
PCE

763080.1100

Round rivet nuts
M54.5100
22,000
PCE

763080.1200

Round rivet nuts
M56100
22,000
PCE

763080.1300

Round rivet nuts
M62.5100
17,000
PCE

763080.1400

Round rivet nuts
M63.4100
21,000
PCE

763080.1500

Round rivet nuts
M64.6100
22,000
PCE

763080.1600

Round rivet nuts
M66.1100
30,000
PCE

763080.1700

Round rivet nuts
M83.1100
30,000
PCE

763080.1800

Round rivet nuts
M84.6100
39,000
PCE

763080.1900

Round rivet nuts
M86.1100
36,000
PCE

763080.2000

Round rivet nuts
M103.3100
46,000
PCE

763080.2100

Round rivet nuts
M104.8100
56,000
PCE

763080.2200

Round rivet nuts
M106.3100
56,000
PCE

763080.2300

Round rivet nuts
M124.2100
103,000
PCE

Xem thêm >>


Round rivet nuts, with small outside diameter-763081

Steel / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)h (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M22100
40,000
PCE
M2.52100
26,000
PCE
M32100
29,000
PCE
M42100
29,000
PCE
M52100
30,000
PCE
M62100
36,000
PCE

Xem thêm >>


Round rivet nuts-763082

Steel / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)h (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

763082.0100

Round rivet nuts
M32100
22,000
PCE

763082.0200

Round rivet nuts
M42.1100
18,000
PCE

763082.0300

Round rivet nuts
M52.3100
21,000
PCE

763082.0400

Round rivet nuts
M62.8100
29,000
PCE

763082.0500

Round rivet nuts
M83.2100
40,000
PCE

Xem thêm >>


Hand riveting tools, for round rivet nuts -763083

Steel / plain


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)h (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3-1
PCE
M4-1
PCE
M5-1
PCE
M6-1
PCE
M8-1
PCE
M10-1
PCE

Xem thêm >>