Đinh rivet

Thương hiệu

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS-345650

Aluminium / plain Rivet: Aluminium Mandrel: Steel


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TAPD 42 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 44 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 46 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 48 BS3.26.41.11000
PACK

Xem thêm >>


Stainless blind rivets POP® Standard, type SSD...SSBS-345660

Stainless steel Rivet: Stainless steel A2 Mandrel: Stainless steel


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SSD 42 SSBS3.26.31.11000
PACK
SSD 43 SSBS3.26.31.11000
PACK
SSD 44 SSBS3.26.31.11000
PACK

Xem thêm >>


Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS-763110

~DIN 7337 A Monel / zinc plated blue Rivet: Monel Mandrel: Steel


DENMARK

Made in Denmark

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TLPD 321 BS2.84.80.6100
846,000
PACK
TLPD 321 BS2.84.80.61000
PACK
TLPD 419 BS3.26.20.7100
894,000
PACK
TLPD 419 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 424 BS3.26.20.7100
935,000
PACK
TLPD 424 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 429 BS3.26.20.7100
963,000
PACK
TLPD 429 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 435 BS3.26.20.7100
PACK
TLPD 435 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 440 BS3.26.20.7100
PACK
TLPD 440 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 524 BS46.90.8100
PACK
TLPD 524 BS46.90.81000
PACK
TLPD 530 BS46.90.8100
PACK
TLPD 530 BS46.90.81000
PACK
TLPD 537 BS46.90.8100
PACK
TLPD 537 BS46.90.81000
PACK
TLPD 540 BS46.90.8100
PACK
TLPD 545 BS46.90.8100
PACK
TLPD 545 BS46.90.81000
PACK
TLPD 630 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 636 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 639 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 650 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 665 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 675 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 850 BS6.410.81.6100
PACK
TLPD 870 BS6.410.81.6100
PACK

Xem thêm >>


Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS-763111

~DIN 7337 A / ~ISO 15979 Steel / zinc plated blue Rivet: steel zinc plated blue Mandrel: steel zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TSPD 33 BS2.85.24-5.841.32100
439,000
PACK
TSPD 33 BS2.85.24-5.841.321000
PACK
TSPD 42 BS3.26.05-6.651.1100
PACK
TSPD 42 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 44 BS3.26.05-6.651.1100
381,000
PACK
TSPD 44 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 46 BS3.26.05-6.651.1100
473,000
PACK
TSPD 46 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 48 BS3.26.05-6.651.1100
556,000
PACK
TSPD 48 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 410 BS3.26.05-6.651.1100
520,000
PACK
TSPD 412 BS3.26.05-6.651.1100
681,000
PACK
TSPD 412 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 54 BS47.72-8.221.35100
499,000
PACK
TSPD 54 BS47.72-8.221.351000
PACK
TSPD 56 BS47.72-8.221.35100
569,000
PACK
TSPD 56 BS47.72-8.221.351000
PACK
TSPD 58 BS47.72-8.221.35100
672,000
PACK
TSPD 58 BS47.72-8.221.351000
PACK
TSPD 510 BS47.72-8.221.35100
592,000
PACK
TSPD 512 BS47.72-8.221.35100
891,000
PACK
TSPD 64 BS4.89.22-9.821.6100
802,000
PACK
TSPD 66 BS4.89.22-9.821.6100
893,000
PACK
TSPD 68 BS4.89.22-9.821.6100
937,000
PACK
TSPD 610 BS4.89.22-9.821.6100
792,000
PACK
TSPD 612 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 614 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 616 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 617 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
SD 612 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
SD 616 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 8095 BS6.410.55-11.151.55100
PACK
TSPD 8130 BS6.410.55-11.151.55100
PACK
TSPD 8185 BS6.410.55-11.151.55100
PACK

Xem thêm >>


Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS-763113

~DIN 7337 B / ~ISO 15978 Aluminium / plain Rivet: aluminum Mandrel: steel zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TAPK 33 BS2.44.5-4.90.9100
377,000
PACK
TAPK 33 BS2.44.5-4.90.91000
PACK
TAPK 36 BS2.44.5-4.90.9100
356,000
PACK
TAPK 36 BS2.44.5-4.90.91000
PACK
TAPK 42 BS3.26.05-6.651.2100
421,000
PACK
TAPK 42 BS3.26.05-6.651.21000
PACK
TAPK 44 BS3.26.05-6.651.2100
421,000
PACK
TAPK 44 BS3.26.05-6.651.21000
PACK
TAPK 46 BS3.26.05-6.651.2100
452,000
PACK
TAPK 46 BS3.26.05-6.651.21000
PACK
TAPK 48 BS3.26.05-6.651.2100
530,000
PACK
TAPK 410 BS3.26.05-6.651.2100
490,000
PACK
TAPK 412 BS3.26.05-6.651.2100
566,000
PACK
TAPK 416 BS3.26.05-6.651.2100
595,000
PACK
TAPK 418 BS3.26.05-6.651.2100
619,000
PACK
TAPK 54 BS47.75-8.051.6100
404,000
PACK
TAPK 56 BS47.75-8.051.6100
455,000
PACK
TAPK 58 BS47.75-8.051.6100
506,000
PACK
TAPK 510 BS47.75-8.051.6100
586,000
PACK
TAPK 512 BS47.75-8.051.6100
451,000
PACK
TAPK 514 BS47.75-8.051.6100
659,000
PACK
TAPK 516 BS47.75-8.051.6100
819,000
PACK
TAPK 520 BS47.75-8.051.6100
764,000
PACK
TAPK 64 BS4.89.33-9.731.9100
636,000
PACK
TAPK 66 BS4.89.33-9.731.9100
646,000
PACK
TAPK 68 BS4.89.33-9.731.9100
688,000
PACK
TAPK 610 BS4.89.33-9.731.9100
722,000
PACK
TAPK 612 BS4.89.33-9.731.9100
809,000
PACK
TAPK 614 BS4.89.33-9.731.9100
818,000
PACK
TAPK 617 BS4.89.33-9.731.9100
963,000
PACK
TAPK 625 BS4.89.33-9.731.9100
PACK
TAPK 633 BS4.89.33-9.731.9100
PACK

Xem thêm >>


Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS-763114

~DIN 7337 B / ~ISO 15980 Steel / zinc plated blue Rivet: steel zinc plated blue Mandrel: steel zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TSPK 42 BS3.26.05-6.651.22100
603,000
PACK
TSPK 44 BS3.26.05-6.651.22100
589,000
PACK