Đinh rivet

Thương hiệu

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS-345650

Aluminium / plain Rivet: Aluminium Mandrel: Steel


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TAPD 42 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 44 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 46 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 48 BS3.26.41.11000
PACK

Xem thêm >>


Stainless blind rivets POP® Standard, type SSD...SSBS-345660

Stainless steel Rivet: Stainless steel A2 Mandrel: Stainless steel


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SSD 42 SSBS3.26.31.11000
PACK
SSD 43 SSBS3.26.31.11000
PACK
SSD 44 SSBS3.26.31.11000
PACK

Xem thêm >>


Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS-763110

~DIN 7337 A Monel / zinc plated blue Rivet: Monel Mandrel: Steel


DENMARK

Made in Denmark

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TLPD 321 BS2.84.80.6100
PACK
TLPD 321 BS2.84.80.61000
PACK
TLPD 419 BS3.26.20.7100
PACK
TLPD 419 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 424 BS3.26.20.7100
PACK
TLPD 424 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 429 BS3.26.20.7100
PACK
TLPD 429 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 435 BS3.26.20.7100
PACK
TLPD 435 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 440 BS3.26.20.7100
PACK
TLPD 440 BS3.26.20.71000
PACK
TLPD 524 BS46.90.8100
PACK
TLPD 524 BS46.90.81000
PACK
TLPD 530 BS46.90.8100
PACK
TLPD 530 BS46.90.81000
PACK
TLPD 537 BS46.90.8100
PACK
TLPD 537 BS46.90.81000
PACK
TLPD 540 BS46.90.8100
PACK
TLPD 545 BS46.90.8100
PACK
TLPD 545 BS46.90.81000
PACK
TLPD 630 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 636 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 639 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 650 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 665 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 675 BS4.88.11.3100
PACK
TLPD 850 BS6.410.81.6100
PACK
TLPD 870 BS6.410.81.6100
PACK

Xem thêm >>


Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS-763111

~DIN 7337 A / ~ISO 15979 Steel / zinc plated blue Rivet: steel zinc plated blue Mandrel: steel zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TSPD 33 BS2.85.24-5.841.32100
556,000
PACK
TSPD 33 BS2.85.24-5.841.321000
PACK
TSPD 42 BS3.26.05-6.651.1100
PACK
TSPD 42 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 44 BS3.26.05-6.651.1100
419,000
PACK
TSPD 44 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 46 BS3.26.05-6.651.1100
501,000
PACK
TSPD 46 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 48 BS3.26.05-6.651.1100
597,000
PACK
TSPD 48 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 410 BS3.26.05-6.651.1100
707,000
PACK
TSPD 412 BS3.26.05-6.651.1100
673,000
PACK
TSPD 412 BS3.26.05-6.651.11000
PACK
TSPD 54 BS47.72-8.221.35100
572,000
PACK
TSPD 54 BS47.72-8.221.351000
PACK
TSPD 56 BS47.72-8.221.35100
727,000
PACK
TSPD 56 BS47.72-8.221.351000
PACK
TSPD 58 BS47.72-8.221.35100
724,000
PACK
TSPD 58 BS47.72-8.221.351000
PACK
TSPD 510 BS47.72-8.221.35100
640,000
PACK
TSPD 512 BS47.72-8.221.35100
PACK
TSPD 64 BS4.89.22-9.821.6100
892,000
PACK
TSPD 66 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 68 BS4.89.22-9.821.6100
995,000
PACK
TSPD 610 BS4.89.22-9.821.6100
840,000
PACK
TSPD 612 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 614 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 616 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 617 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
SD 612 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
SD 616 BS4.89.22-9.821.6100
PACK
TSPD 8095 BS6.410.55-11.151.55100
PACK
TSPD 8130 BS6.410.55-11.151.55100
PACK
TSPD 8185 BS6.410.55-11.151.55100
PACK

Xem thêm >>


Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS-763113

~DIN 7337 B / ~ISO 15978 Aluminium / plain Rivet: aluminum Mandrel: steel zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TAPK 33 BS2.44.5-4.90.9100
426,000
PACK
TAPK 33 BS2.44.5-4.90.91000
PACK
TAPK 36 BS2.44.5-4.90.9100
430,000
PACK
TAPK 36 BS2.44.5-4.90.91000
PACK
TAPK 42 BS3.26.05-6.651.2100
504,000
PACK
TAPK 42 BS3.26.05-6.651.21000
PACK
TAPK 44 BS3.26.05-6.651.2100
495,000
PACK
TAPK 44 BS3.26.05-6.651.21000
PACK
TAPK 46 BS3.26.05-6.651.2100
532,000
PACK
TAPK 46 BS3.26.05-6.651.21000
PACK
TAPK 48 BS3.26.05-6.651.2100
594,000
PACK
TAPK 410 BS3.26.05-6.651.2100
541,000
PACK
TAPK 412 BS3.26.05-6.651.2100
605,000
PACK
TAPK 416 BS3.26.05-6.651.2100
640,000
PACK
TAPK 418 BS3.26.05-6.651.2100
619,000
PACK
TAPK 54 BS47.75-8.051.6100
477,000
PACK
TAPK 56 BS47.75-8.051.6100
582,000
PACK
TAPK 58 BS47.75-8.051.6100
582,000
PACK
TAPK 510 BS47.75-8.051.6100
657,000
PACK
TAPK 512 BS47.75-8.051.6100
603,000
PACK
TAPK 514 BS47.75-8.051.6100
741,000
PACK
TAPK 516 BS47.75-8.051.6100
926,000
PACK
TAPK 520 BS47.75-8.051.6100
PACK
TAPK 64 BS4.89.33-9.731.9100
728,000
PACK
TAPK 66 BS4.89.33-9.731.9100
742,000
PACK
TAPK 68 BS4.89.33-9.731.9100
785,000
PACK
TAPK 610 BS4.89.33-9.731.9100
749,000
PACK
TAPK 612 BS4.89.33-9.731.9100
846,000
PACK
TAPK 614 BS4.89.33-9.731.9100
924,000
PACK
TAPK 617 BS4.89.33-9.731.9100
PACK
TAPK 625 BS4.89.33-9.731.9100
PACK
TAPK 633 BS4.89.33-9.731.9100
PACK

Xem thêm >>


Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS-763114

~DIN 7337 B / ~ISO 15980 Steel / zinc plated blue Rivet: steel zinc plated blue Mandrel: steel zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TSPK 42 BS3.26.05-6.651.22100
733,000
PACK
TSPK 44 BS3.26.05-6.651.22100
703,000