Đinh rivet

Thương hiệu

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS-345650

Aluminium / plain Rivet: Aluminium Mandrel: Steel

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

345650.0100

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS, 3.2 x 6.4

TAPD 42 BS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

345650.0200

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS, 3.2 x 6.4

TAPD 44 BS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

345650.0300

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS, 3.2 x 6.4

TAPD 46 BS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

345650.0400

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS, 3.2 x 6.4

TAPD 48 BS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

Stainless blind rivets POP® Standard, type SSD...SSBS-345660

Stainless steel Rivet: Stainless steel A2 Mandrel: Stainless steel

USA

Made in Usa

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

345660.0100

Stainless blind rivets POP® Standard, type SSD...SSBS, 3.2 x 6.3

SSD 42 SSBS3.26.31.11000
Liên hệ PACK

345660.0200

Stainless blind rivets POP® Standard, type SSD...SSBS, 3.2 x 6.3

SSD 43 SSBS3.26.31.11000
Liên hệ PACK

345660.0300

Stainless blind rivets POP® Standard, type SSD...SSBS, 3.2 x 6.3

SSD 44 SSBS3.26.31.11000
Liên hệ PACK

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS-763110

~DIN 7337 A Monel / zinc plated blue Rivet: Monel Mandrel: Steel

DENMARK

Made in Denmark

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763110.0100

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 2.8 x 4.8

TLPD 321 BS2.84.80.6100
Liên hệ PACK

763110.0200

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 2.8 x 4.8

TLPD 321 BS2.84.80.61000
Liên hệ PACK

763110.0300

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 419 BS3.26.20.7100
Liên hệ PACK

763110.0400

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 419 BS3.26.20.71000
Liên hệ PACK

763110.0500

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 424 BS3.26.20.7100
Liên hệ PACK

763110.0600

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 424 BS3.26.20.71000
Liên hệ PACK

763110.0700

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 429 BS3.26.20.7100
Liên hệ PACK

763110.0800

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 429 BS3.26.20.71000
Liên hệ PACK

763110.0900

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 435 BS3.26.20.7100
Liên hệ PACK

763110.1000

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 435 BS3.26.20.71000
Liên hệ PACK

763110.1100

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 440 BS3.26.20.7100
Liên hệ PACK

763110.1200

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 3.2 x 6.2

TLPD 440 BS3.26.20.71000
Liên hệ PACK

763110.1300

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 524 BS46.90.8100
Liên hệ PACK

763110.1400

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 524 BS46.90.81000
Liên hệ PACK

763110.1500

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 530 BS46.90.8100
Liên hệ PACK

763110.1600

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 530 BS46.90.81000
Liên hệ PACK

763110.1700

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 537 BS46.90.8100
Liên hệ PACK

763110.1800

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 537 BS46.90.81000
Liên hệ PACK

763110.1900

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 540 BS46.90.8100
Liên hệ PACK

763110.2000

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 545 BS46.90.8100
Liên hệ PACK

763110.2100

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4 x 6.9

TLPD 545 BS46.90.81000
Liên hệ PACK

763110.2200

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4.8 x 8.1

TLPD 630 BS4.88.11.3100
Liên hệ PACK

763110.2300

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4.8 x 8.1

TLPD 636 BS4.88.11.3100
Liên hệ PACK

763110.2400

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4.8 x 8.1

TLPD 639 BS4.88.11.3100
Liên hệ PACK

763110.2500

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4.8 x 8.1

TLPD 650 BS4.88.11.3100
Liên hệ PACK

763110.2600

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4.8 x 8.1

TLPD 665 BS4.88.11.3100
Liên hệ PACK

763110.2700

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 4.8 x 8.1

TLPD 675 BS4.88.11.3100
Liên hệ PACK

763110.2800

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 6.4 x 10.8

TLPD 850 BS6.410.81.6100
Liên hệ PACK

763110.2900

Dome head blind rivets POP® Standard, Type TLPD...BS, 6.4 x 10.8

TLPD 870 BS6.410.81.6100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS-763111

~DIN 7337 A / ~ISO 15979 Steel / zinc plated blue Rivet: steel zinc plated blue Mandrel: steel zinc plated blue

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763111.0100

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 2.8 x 5.24-5.84

TSPD 33 BS2.85.24-5.841.32100
Liên hệ PACK

763111.0200

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 2.8 x 5.24-5.84

TSPD 33 BS2.85.24-5.841.321000
Liên hệ PACK

763111.0300

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 42 BS3.26.05-6.651.1100
Liên hệ PACK

763111.0400

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 42 BS3.26.05-6.651.11000
Liên hệ PACK

763111.0500

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 44 BS3.26.05-6.651.1100
Liên hệ PACK

763111.0600

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 44 BS3.26.05-6.651.11000
Liên hệ PACK

763111.0700

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 46 BS3.26.05-6.651.1100
Liên hệ PACK

763111.0800

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 46 BS3.26.05-6.651.11000
Liên hệ PACK

763111.0900

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 48 BS3.26.05-6.651.1100
Liên hệ PACK

763111.1000

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 48 BS3.26.05-6.651.11000
Liên hệ PACK

763111.1100

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 410 BS3.26.05-6.651.1100
Liên hệ PACK

763111.1200

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 412 BS3.26.05-6.651.1100
Liên hệ PACK

763111.1300

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPD 412 BS3.26.05-6.651.11000
Liên hệ PACK

763111.1400

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4 x 7.72-8.22

TSPD 54 BS47.72-8.221.35100
Liên hệ PACK

763111.1500

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4 x 7.72-8.22

TSPD 54 BS47.72-8.221.351000
Liên hệ PACK

763111.1600

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4 x 7.72-8.22

TSPD 56 BS47.72-8.221.35100
Liên hệ PACK

763111.1700

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4 x 7.72-8.22

TSPD 56 BS47.72-8.221.351000
Liên hệ PACK

763111.1800

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4 x 7.72-8.22

TSPD 58 BS47.72-8.221.35100
Liên hệ PACK

763111.1900

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4 x 7.72-8.22

TSPD 58 BS47.72-8.221.351000
Liên hệ PACK

763111.2000

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4 x 7.72-8.22

TSPD 510 BS47.72-8.221.35100
Liên hệ PACK

763111.2100

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4 x 7.72-8.22

TSPD 512 BS47.72-8.221.35100
Liên hệ PACK

763111.2200

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

TSPD 64 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.2300

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

TSPD 66 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.2400

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

TSPD 68 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.2500

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

TSPD 610 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.2600

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

TSPD 612 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.2700

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

TSPD 614 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.2800

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

TSPD 616 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.2900

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

TSPD 617 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.3000

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

SD 612 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.3100

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 4.8 x 9.22-9.82

SD 616 BS4.89.22-9.821.6100
Liên hệ PACK

763111.3200

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 6.4 x 10.55-11.15

TSPD 8095 BS6.410.55-11.151.55100
Liên hệ PACK

763111.3300

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 6.4 x 10.55-11.15

TSPD 8130 BS6.410.55-11.151.55100
Liên hệ PACK

763111.3400

Dome head blind rivets POP® Standard, type TSPD/SD...BS, 6.4 x 10.55-11.15

TSPD 8185 BS6.410.55-11.151.55100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS-763113

~DIN 7337 B / ~ISO 15978 Aluminium / plain Rivet: aluminum Mandrel: steel zinc plated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763113.0100

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 2.4 x 4.5-4.9

TAPK 33 BS2.44.5-4.90.9100
Liên hệ PACK

763113.0200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 2.4 x 4.5-4.9

TAPK 33 BS2.44.5-4.90.91000
Liên hệ PACK

763113.0300

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 2.4 x 4.5-4.9

TAPK 36 BS2.44.5-4.90.9100
Liên hệ PACK

763113.0400

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 2.4 x 4.5-4.9

TAPK 36 BS2.44.5-4.90.91000
Liên hệ PACK

763113.0500

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 42 BS3.26.05-6.651.2100
Liên hệ PACK

763113.0600

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 42 BS3.26.05-6.651.21000
Liên hệ PACK

763113.0700

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 44 BS3.26.05-6.651.2100
Liên hệ PACK

763113.0800

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 44 BS3.26.05-6.651.21000
Liên hệ PACK

763113.0900

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 46 BS3.26.05-6.651.2100
Liên hệ PACK

763113.1000

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 46 BS3.26.05-6.651.21000
Liên hệ PACK

763113.1100

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 48 BS3.26.05-6.651.2100
Liên hệ PACK

763113.1200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 410 BS3.26.05-6.651.2100
Liên hệ PACK

763113.1300

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 412 BS3.26.05-6.651.2100
Liên hệ PACK

763113.1400

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 416 BS3.26.05-6.651.2100
Liên hệ PACK

763113.1500

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TAPK 418 BS3.26.05-6.651.2100
Liên hệ PACK

763113.1600

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4 x 7.75-8.05

TAPK 54 BS47.75-8.051.6100
Liên hệ PACK

763113.1700

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4 x 7.75-8.05

TAPK 56 BS47.75-8.051.6100
Liên hệ PACK

763113.1800

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4 x 7.75-8.05

TAPK 58 BS47.75-8.051.6100
Liên hệ PACK

763113.1900

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4 x 7.75-8.05

TAPK 510 BS47.75-8.051.6100
Liên hệ PACK

763113.2000

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4 x 7.75-8.05

TAPK 512 BS47.75-8.051.6100
Liên hệ PACK

763113.2100

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4 x 7.75-8.05

TAPK 514 BS47.75-8.051.6100
Liên hệ PACK

763113.2200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4 x 7.75-8.05

TAPK 516 BS47.75-8.051.6100
Liên hệ PACK

763113.2300

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4 x 7.75-8.05

TAPK 520 BS47.75-8.051.6100
Liên hệ PACK

763113.2400

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 64 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

763113.2500

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 66 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

763113.2600

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 68 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

763113.2700

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 610 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

763113.2800

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 612 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

763113.2900

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 614 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

763113.3000

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 617 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

763113.3100

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 625 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

763113.3200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TAPK...BS, 4.8 x 9.33-9.73

TAPK 633 BS4.89.33-9.731.9100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS-763114

~DIN 7337 B / ~ISO 15980 Steel / zinc plated blue Rivet: steel zinc plated blue Mandrel: steel zinc plated blue

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763114.0100

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPK 42 BS3.26.05-6.651.22100
Liên hệ PACK

763114.0200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPK 44 BS3.26.05-6.651.22100
Liên hệ PACK

763114.0300

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPK 46 BS3.26.05-6.651.22100
Liên hệ PACK

763114.0400

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPK 48 BS3.26.05-6.651.22100
Liên hệ PACK

763114.0500

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPK 410 BS3.26.05-6.651.22100
Liên hệ PACK

763114.0600

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 3.2 x 6.05-6.65

TSPK 412 BS3.26.05-6.651.22100
Liên hệ PACK

763114.0700

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 4 x 7.63-8.23

TSPK 54 BS47.63-8.231.55100
Liên hệ PACK

763114.0800

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 4 x 7.63-8.23

TSPK 56 BS47.63-8.231.55100
Liên hệ PACK

763114.0900

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 4 x 7.63-8.23

TSPK 58 BS47.63-8.231.55100
Liên hệ PACK

763114.1000

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 4 x 7.63-8.23

TSPK 510 BS47.63-8.231.55100
Liên hệ PACK

763114.1100

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 4.8 x 9.2-9.8

TSPK 64 BS4.89.2-9.81.95100
Liên hệ PACK

763114.1200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 4.8 x 9.2-9.8

TSPK 66 BS4.89.2-9.81.95100
Liên hệ PACK

763114.1300

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 4.8 x 9.2-9.8

TSPK 68 BS4.89.2-9.81.95100
Liên hệ PACK

763114.1400

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 4.8 x 9.2-9.8

TSPK 610 BS4.89.2-9.81.95100
Liên hệ PACK

763114.1800

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 6.4 x 10.5-11.1

TSPK 8130 BS6.410.5-11.11.8100
Liên hệ PACK

763114.1900

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TSPK...BS, 6.4 x 10.5-11.1

TSPK 8185 BS6.410.5-11.11.8100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS-763115

~DIN 7337 B Monel / zinc plated blue Rivet: Monel Mandrel: Steel

UNITED KINGDOM

Made in United kingdom

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763115.0200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 2.8 x 4.9

TLPK 321 BS2.84.90.7100
Liên hệ PACK

763115.0300

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 3.2 x 6

TLPK 419 BS3.260.9100
Liên hệ PACK

763115.0400

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 3.2 x 6

TLPK 424 BS3.260.9100
Liên hệ PACK

763115.0500

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 3.2 x 6

TLPK 429 BS3.260.9100
Liên hệ PACK

763115.0600

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 3.2 x 6

TLPK 435 BS3.260.9100
Liên hệ PACK

763115.0700

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 3.2 x 6

TLPK 440 BS3.260.9100
Liên hệ PACK

763115.0800

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4 x 6.7

TLPK 524 BS46.71100
Liên hệ PACK

763115.0900

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4 x 6.7

TLPK 530 BS46.71100
Liên hệ PACK

763115.1000

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4 x 6.7

TLPK 537 BS46.71100
Liên hệ PACK

763115.1200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4.8 x 8.1

TLPK 630 BS4.88.11.1100
Liên hệ PACK

763115.1300

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4.8 x 8.1

TLPK 636 BS4.88.11.1100
Liên hệ PACK

763115.1400

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4.8 x 8.1

TLPK 639 BS4.88.11.1100
Liên hệ PACK

763115.1500

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4.8 x 8.1

TLPK 650 BS4.88.11.1100
Liên hệ PACK

763115.1600

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4.8 x 8.1

TLPK 665 BS4.88.11.1100
Liên hệ PACK

763115.1700

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 4.8 x 8.1

TLPK 675 BS4.88.11.1100
Liên hệ PACK

763115.1800

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 6.4 x 10.9

TLPK 850 BS6.410.91.5100
Liên hệ PACK

763115.1900

Countersunk head blind rivets POP® Standard, Type TLPK...BS, 6.4 x 10.9

TLPK 870 BS6.410.91.5100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS-763116

~DIN 7337 B Monel / zinc plated blue Rivet: monel zinc plated blue Mandrel: stainless steel

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763116.0100

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 3.2 x 5.8-6.2

TLPK 419 SS3.25.8-6.21.3100
Liên hệ PACK

763116.0200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 3.2 x 5.8-6.2

TLPK 424 SS3.25.8-6.21.3100
Liên hệ PACK

763116.0300

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 3.2 x 5.8-6.2

TLPK 429 SS3.25.8-6.21.3100
Liên hệ PACK

763116.0500

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 3.2 x 5.8-6.2

TLPK 440 SS3.25.8-6.21.3100
Liên hệ PACK

763116.0600

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 4 x 6.5-6.9

TLPK 524 SS46.5-6.91100
Liên hệ PACK

763116.0700

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 4 x 6.5-6.9

TLPK 530 SS46.5-6.91100
Liên hệ PACK

763116.0800

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 4 x 6.5-6.9

TLPK 537 SS46.5-6.91100
Liên hệ PACK

763116.0900

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 4.8 x 7.85-8.4

TLPK 630 SS4.87.85-8.41.1100
Liên hệ PACK

763116.1100

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 4.8 x 7.85-8.4

TLPK 650 SS4.87.85-8.41.1100
Liên hệ PACK

763116.1200

Countersunk head blind rivets POP® Standard, type TLPK...SS, 4.8 x 7.85-8.4

TLPK 665 SS4.87.85-8.41.1100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS-763120

~DIN 7337 A / ~ISO 15981 Aluminium / plain Rivet: Aluminum Mandrel: Aluminum

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763120.0100

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 2.4 x 4.8

AD 32 ABS2.44.80.7100
Liên hệ PACK

763120.0200

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 2.4 x 4.8

AD 34 ABS2.44.80.7100
Liên hệ PACK

763120.0300

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 2.4 x 4.8

AD 36 ABS2.44.80.7100
Liên hệ PACK

763120.0400

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 42 ABS3.26.41.1100
Liên hệ PACK

763120.0500

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 42 ABS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

763120.0600

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 43 ABS3.26.41.1100
Liên hệ PACK

763120.0700

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 43 ABS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

763120.0800

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 44 ABS3.26.41.1100
Liên hệ PACK

763120.0900

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 44 ABS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

763120.1000

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 45 ABS3.26.41.1100
Liên hệ PACK

763120.1100

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 45 ABS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

763120.1200

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 46 ABS3.26.41.1100
Liên hệ PACK

763120.1300

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 46 ABS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

763120.1400

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 48 ABS3.26.41.1100
Liên hệ PACK

763120.1500

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 48 ABS3.26.41.11000
Liên hệ PACK

763120.1600

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 3.2 x 6.4

AD 410 ABS3.26.41.1100
Liên hệ PACK

763120.1700

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4 x 8

AD 52 ABS481.2100
Liên hệ PACK

763120.1800

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4 x 8

AD 53 ABS481.2100
Liên hệ PACK

763120.1900

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4 x 8

AD 54 ABS481.2100
Liên hệ PACK

763120.2000

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4 x 8

AD 54 ABS481.21000
Liên hệ PACK

763120.2100

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4 x 8

AD 56 ABS481.2100
Liên hệ PACK

763120.2200

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4 x 8

AD 56 ABS481.21000
Liên hệ PACK

763120.2300

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4 x 8

AD 58 ABS481.2100
Liên hệ PACK

763120.2400

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4.8 x 9.5

AD 62 ABS4.89.51.4100
Liên hệ PACK

763120.2500

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4.8 x 9.5

AD 64 ABS4.89.51.4100
Liên hệ PACK

763120.2600

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4.8 x 9.5

AD 66 ABS4.89.51.4100
Liên hệ PACK

763120.2700

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4.8 x 9.5

AD 68 ABS4.89.51.4100
Liên hệ PACK

763120.2800

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4.8 x 9.5

AD 610 ABS4.89.51.4100
Liên hệ PACK

763120.2900

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 4.8 x 9.5

AD 612 ABS4.89.51.4100
Liên hệ PACK

763120.3000

Dome head blind rivets POP® Standard, Type AD...ABS, 6.4 x 12.7

AD 84 ABS6.412.71.8100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Large flange head blind rivets POP® Standard, type TAPD...BSLF-763130

Aluminium / plain Rivet: Aluminum Mandrel: Steel

UNITED KINGDOM

Made in United kingdom

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763130.0100

Large flange head blind rivets POP® Standard, type TAPD...BSLF, 3.2 x 9.5

TAPD 44 BSLF3.29.51.5100
Liên hệ PACK

763130.0200

Large flange head blind rivets POP® Standard, type TAPD...BSLF, 3.2 x 9.5

TAPD 46 BSLF 9.53.29.51.5100
Liên hệ PACK

763130.0300

Large flange head blind rivets POP® Standard, type TAPD...BSLF, 3.2 x 9.5

TAPD 46 BSLF 9.53.29.51.51000
Liên hệ PACK